Pakiet narzędzi MetaTrader Supreme

Admirals

Trading na rynkach finansowych stał się obecnie bardzo popularny za sprawą rozpowszechnienia kontraktów CFD. Dzięki nim inwestor indywidualny może spekulować na rynku walutowym, kapitałowym czy towarowym nie nabywając fizycznie tych aktywów. Jest to rynek pozagiełdowy tworzony przez brokerów. Kontrakt CFD można opisać, jako swoisty zakład między dwie stronami. Jedna strona uważa, że cena danego waloru pójdzie w górę, a druga, że w dół. Oczywiście, kto dobrze przewidzi ruch ceny ten odniesie profit.

Najbardziej popularną platformą używaną na rynku kontraktów CFD jest MetaTrader 4. Platforma nie tylko pozwala na dokonywanie transakcji, ale również posiada pakiet narzędzi do analizy technicznej. Mimo, że platforma MT4 jest bardzo rozbudowana w porównaniu do wielu innych, to jednak dla osób stosujących bardzo skomplikowane strategie może nie być wystarczająca. Rozwiązaniem jest nakładka Admirals Supreme Edition.

MetaTrader Supreme Edition

Rozszerzenie Supreme Edition Admirals to szereg narzędzi, które w znaczący sposób wspomagają codzienny trading na platformie MetaTrader 4. Narzędzia pozwalają na szybkie dokonywanie transakcji, obliczanie wielkości pozycji zgodnie z przyjętym ryzykiem, analizę własnych strategii oraz manualne backtesty. Najważniejsze funkcje dodatku Supreme Edition to:

  • Mini Terminal
  • Trade Terminal
  • Connect
  • Trading Simulator

Najpopularniejsze narzędzia Supreme Edition

Mini Terminal

Mini Terminal to niewielkie okienko, dzięki któremu możesz natychmiast złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży. Możesz również w łatwy sposób ustawić zlecenie obronne stop loss, zlecenie realizujące zysk take profit, wielkość pozycji itd. W momencie dokonania transakcji, ustawienia zlecenia stop loss, take-profit, na wykresie platformy MT4 pojawi się przerywana pozioma linia dla każdego z tych zleceń. Okno w górnej części Mini Terminala pokaże Twoją aktualną pozycję netto na danym instrumencie, np. +1.00, jeżeli dokonałeś transakcji kupna o wielkości 1 lota lub -1.00, jeżeli sprzedałeś 1 lota. Aktualny spread jest wyświetlany na dole okna Mini Terminal pomiędzy przyciskami Kup i Sprzedaj. Mini Terminal pozwala także na ustawienie zleceń oczekujących z limitem, buy limit, sell limit, bądź zleceń typu stop, buy stop, sell stop. Ponadto z poziomu Mini Terminala możemy ustawić zlecenie trailing stop, które będzie podążać za ceną, gdy transakcja będzie poruszać się w naszą stronę.

To jednak nie koniec możliwości okna Mini Terminal. Możesz także skorzystać z kalkulatora pozycji, przytrzymując przycisk CTRL na klawiaturze i klikając lewym przyciskiem myszy w dane pole w oknie Mini Terminala. Na przykład:

Jeżeli planujesz otworzyć zlecenie o wolumenie 0,25 lota i chcesz ustawić zlecenie obronne stop loss, który dokładnie będzie odpowiadał kwocie 100 euro lub danej wartości procentowej Twojego salda rejestru operacyjnego (equity), należy przytrzymać przycisk CTRL i kliknąć lewym przyciskiem myszy w pole S/L, aby otworzyć kalkulator, dzięki któremu obliczysz dokładnie wielkość pozycji, jaką powinieneś otworzyć. Jeżeli nie jest możliwe dokładne określenie wielkości pozycji ze względu na warunki handlu (np. brak mikrolotów na danym instrumencie CFD), system zaokrągli pozycję w dół.

Trade Terminal

Trade Terminal jest oknem wykresu, w którym znajdują się wszystkie instrumenty z okna Rynek na platformie. Trade Terminal pokazuje całą aktywność na rachunku, nie tylko zlecenia dokonane za pomocą Trade Terminala. Na przykład, jeżeli korzystasz z automatycznego systemu lub manualnie składasz zlecenia używając funkcji platformy MT4, wszystkie te działania pojawią się oknie z informacjami o rachunku i listą zleceń. Wszystkie komponenty Trade Terminala to:

 • Rynek (Market Watch)
 • Otwarte i oczekujące zlecenia (Open and pending orders)
 • Podsumowanie rachunku (Trading terminal)

Rynek (Market Watch) wyświetla Mini Terminale dla każdego instrumentu. Każdy z nich zachowuje się tak samo, jak pojedynczy Mini terminal uruchomiony na wykresie, którego działanie zostało opisane wyżej. Symbole w oknie Market Watch są synchronizowane z oknem Rynek na platformie MT4. Innym słowy, jeśli chcesz dodać bądź usunąć symbole z Trade Terminala powinieneś usunąć te instrumenty z MT4. Okno Market Watch w Trade Terminalu dostosuje listę aktualnych instrumentów w przeciągu kilku sekund.

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Poniżej Market Watch znajduje się lista wszystkich otwartych pozycji oraz zleceń oczekujących oraz udostępnia szereg narzędzi pozwalających na zarządzanie nimi. Replikuje informacje z terminala platformy MT4 i zawiera dodatkowe informacje takie, jak czas trwania pozycji, zysk/strata w pipsach etc. W oknie Trade Terminala możesz ustawić kilka automatycznych działań:

 • Automatyczne zamknięcie części pozycji, np. 50%
 • Przesunięcie S/L oraz T/P po zamknięciu części pozycji
 • Aktywowanie trailing stop itd.

Podsumowania rachunku pokazuje najważniejsze informacje dotyczące stanu konta, stanu rejestru operacyjnego, zysk/stratę, wolne środki i liczbę otwartych pozycji. Dzięki temu oknowi możesz ustawić alarm dotyczący każdej informacji o rachunku. Na przykład, możesz ustawić alarm, kiedy wolne środki spadną poniżej 1000 USD lub kiedy liczba pozycji wynosi zero (tzn. kiedy wszystkie pozycje zostały zamknięte).

Alarmy są wyświetlane, jako wyskakujące alerty na platformie MT4 oraz mogą być do Ciebie wysyłane za pomocą wiadomości e-maili. W momencie, gdy alarm zostanie utworzony, kolor dzwona zmieni się na żółto. Jeżeli alarm uruchomi się, zmieni kolor na czerwony.

Connect

Connect wyświetla informacje w czasie rzeczywistym. Możesz dostosować kanały, które najbardziej Cię interesują. Możesz również wybrać opcje wyświetlania informacji w kilku językach. Możliwe jest również filtrowanie źródeł wiadomości. Możesz używać tylko do wyświetlania wiadomości, które zawierają konkretne kluczowe frazy, np. EUR/USD, wtedy wiadomości będą wyszukać wszystkie wpisy, które zawierają EUR/USD. Dodatkowo masz możliwość ustawienia dźwięku alarmu dla wiadomości, która zawiera Twoje określone frazy kluczowe.

Connect pozwala analizować transakcje i poprawiać strategię inwestycyjną w oparciu o wyniki. Możesz poznać swoje silne i słabe strony, co z pewnością może pomóc Ci w Twoich decyzjach handlowych. Wyświetlane są informacje o całym rachunku. Dostępnych jest także kilka diagramów i wykresów, które uzupełniają informacje.

Możesz oddzielnie analizować każdy instrument, na którym została dokonana transakcja. Narzędzie Connect podsumowuje transakcje i wyświetla skompresowane dane, takie jak:

 • Liczbę zleceń na konkretnym instrumencie
 • Zysk i stratę brutto
 • Pozycje zyskowne/stratne
 • Najlepszy wynik na danym instrumencie

Ponadto w oknie Connect dostępna jest zakładka Heat Map, która wyświetla instrumenty o największych ruchach i pozwala je porównać. Na przykład można porównać je do wczorajszych największych ruchów.

Trading Simulator

Każdy system transakcyjny powinniśmy przetestować na rachunku demonstracyjnym. Żeby testy były wiarygodne muszą obejmować okres przynajmniej kilku tygodni, albo miesięcy. Niestety takie testy mają jedną kluczową wadę. Są bardzo czasochłonne. Jeżeli chcemy przetestować nasz system w przeciągu kilku miesięcy, to zajmie nam to właśnie kilka miesięcy.

Na szczęście jest łatwiejszy sposób. Narzędzie Trading Simulator pozwala ręcznie przetestować dowolny system transakcyjny opierając się na historycznych danych. Okres kilkunastu miesięcy możemy przetestować nawet w kilka godzin.

Po kliknięciu przycisku Start otworzy się nowy wykres. Po uruchomieniu testów wykres jest jeszcze wstrzymany, abyś miał czas na dopasowanie wykresu do strategii. Możesz zmienić kolor wykresu, dodać potrzebne narzędzia etc. Możesz zapisywać i uruchamiać szablony konkretnych strategii, wskaźników, wykresów, co pozwoli zaoszczędzić Ci dużo czasu. Dopiero po naciśnięciu przycisku "play" uruchamia wykres, który za pomocą suwaka możemy przyśpieszać lub całkowicie zatrzymać. Ponadto ponowne naciśniecie przycisku "play" spowoduje również zatrzymanie symulatora. Możesz zatrzymać testy, przyspieszyć wykres, ale nie możesz cofnąć się do przeoczonych sygnałów. Ewentualnie, jeżeli przeoczyłeś jakiś sygnał, to należy rozpocząć dany test od nowa. Na realnym rynku również nie można cofnąć wykresu.

Po zakończeniu testów na Mini Terminalu pojawi się wynik, jaki został uzyskany na danym systemie transakcyjnym. Jednak sam wynik nie mówi nam wiele o systemie, oprócz tego, że zarabia w danym okresie, albo traci. Należy jeszcze przeanalizować raport, który jest generowany po zakończeniu testów. Raport przestawia krzywą kapitału, skuteczność strategii, przykładowo 55%, co oznacza, że 55% transakcji była zyskowna, a 45% stratna. Tak zwany profit factor, który może wynieść 3, co będzie oznaczać, że nasze transakcje zyskowne były średnio trzy razy większe od tych stratnych. Raport zawiera również maksymalne obsunięcie kapitału, które jest pomijane często przez inwestorów. Co z tego, że nasz system wygeneruje w danych okresie zysk, jeżeli w tym czasie będą momenty, kiedy nasze obsunięcie kapitału będzie wynosić kilkadziesiąt procent. Myślę, że nasz spokój psychiczny mógłby zostać zachwiany, gdy nagle nasz rachunek skurczyłby się o 50%, 60%, a może nawet więcej procent. Dlatego tak istotne jest dokładne przeanalizowanie systemu transakcyjnego, nie tylko pod kątem zysku, ale również wielu innych parametrów takich, jak chociażby skuteczność, osoby bardziej cierpliwe będą akceptować mniejszą skuteczność na rzecz większego zysku do straty, jaką ponoszą na każdą transakcję, czyli będą chciały uzyskać, jak najwyższy współczynnik profit factor lub risk - reward, a będą w stanie zaakceptować niższą skuteczność, przykładowo poniżej 50%. Taki system będzie generował więcej transakcji stratnych, ale jak pojawi się transakcja zyskowna, to będzie ona znacznie większa, niże te stratne. Z kolei osoby mniej cierpliwe będą wolały częściej zbierać z rynku mniejsze zyski, niż czekać na jeden większy profit. Każda strategia musi być dostosowana do naszych osobistych predyspozycji, co wymaga sprawdzenia systemu transakcyjnego na tak zwanych backtestach.

Podsumowanie

Rozszerzenie Supreme Edition w znaczący sposób wspomaga codzienny handel na rynkach finansowych. Dzięki temu dodatkowi standardowa platforma MT4 otrzymuje szereg bardzo przydatnych narzędzi. Możemy w łatwy i szybki sposób otworzyć pozycję. Wyliczyć odpowiednią wielkość transakcji tak, aby nie przekraczać założonego maksymalnego procentowego ryzyka. Możemy zlecić, aby platforma zamknęła część pozycji, przykładowo połowę. Możemy wreszcie przeanalizować nasz handel i dokonać manualnych backtestów, które pozwolą nam zaoszczędzić mnóstwo czasu.

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Przewodnik po MetaTrader 5
Niezależnie od tego czy jesteś już doświadczonym inwestorem, czy może początkującym, który chce zrozumieć i nauczyć się korzystania z platformy MetaTrader 5, ten obszerny przewodnik po bezpłatnej platformie MT5 zawiera wszystkie informacje, o których powinien wiedzieć każdy trader, aby sprawnie poru...
Jak korzystać z Metatrader 4? Konfiguracja, handel i wszystko, co powinieneś wiedzieć
Niniejszy poradnik MetaTrader 4 zapewnia wyczerpującą wiedzę na temat ustawień platformy, wyjaśnia jak handlować za pomocą mt4 i wiele, wiele więcej. Do objaśnień użyte zostały screeny z platformy, którym towarzyszą bardzo dokładne opisy. Już niedługo MetaTrader4 nie będzie miał przed Tobą żadnych t...
Poradnik Gabinetu Inwestora: odkryj niesamowite możliwości, jakie oferuje Admirals
W artykule przedstawimy zmiany, które wprowadziliśmy w naszym Gabinecie Inwestora.  W skrócie nasz Gabinet oferuje użytkownikom błyskawiczny dostęp do wszystkiego, czego potrzebują do handlu na światowych rynkach finansowych.  Innowacyjne platformy, narzędzia analityczne premium, zaawansowany portfe...
Więcej