Zmienność pobudza ropę naftową i rynki akcji, oraz umacnia dolara

Kwiecień 27, 2022 13:53

Zmienność wpłynęła na wzrost cen ropy naftowej na rynku spot i światowe rynki akcji, ponieważ dolar amerykański pozostał silny w ciągu nocy.   

Silny dolar amerykański wywierał presję na spadek cen złota na rynku spot. Ponieważ złoto jest denominowane w dolarach amerykańskich, metal szlachetny jest stosunkowo drogi, a inwestorzy wydają się koncentrować na dolarze jako ulubionym bezpiecznym aktywie.   

Do umocnienia się dolara przyczynił się odczyt zamówień na dobra trwałego użytku w USA za marzec. Główny wynik okazał się nieco niższy od oczekiwań i wyniósł 0,8%, podczas gdy oczekiwano wzrostu o 1%. Nie był to jednak na tyle duży spadek, by dolar stracił wsparcie, gdyż inwestorzy z ostrożnym optymizmem przyjęli wzrost zamówień na dobra trwałego użytku o 1,1 proc.   

Ceny spot ropy naftowej wzrosły w związku z obawami o podaż geopolityczną wynikającą z konfliktu w Ukrainie. Dziś wieczorem ukaże się raport amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA), który może wpłynąć na ceny spot ropy naftowej. Tygodniowy raport o stanie ropy naftowej pokazuje najnowsze poziomy produkcji, importu i zapasów ropy naftowej w USA, co czyni go kluczowym punktem odniesienia na rynkach ropy naftowej.   

Chcesz wiedzieć, jak analiza fundamentalna wpływa na handel na rynku forex? Dołącz do webinarów Admirals!

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

 

Inne ważne wydarzenia dzisiejszego dnia to przemówienia prezes EBC Christine Lagarde i prezesa Banku Kanady Macklema. EBC stoi w obliczu wyzwań związanych z presją inflacyjną i wątpliwościami co do odporności ożywienia gospodarczego po spowolnieniu wywołanym pandemią COVID-19, które jest hamowane przez konflikt na Ukrainie. Oczekuje się, że zacieśnianie polityki pieniężnej rozpocznie się w trzecim kwartale, ale w sytuacji, gdy euro znajduje się pod silną presją ze strony mocnego dolara, EBC może być zmuszony do szybszego działania.   

Z innych informacji z banków centralnych, CAD może się poruszyć pod wpływem sygnałów potwierdzających, że decydenci kanadyjskiej polityki pieniężnej zamierzają podnieść kluczową orientacyjną stopę procentową o 0,5 proc. na posiedzeniu w czerwcu. Inflacja w Kanadzie wzrosła w marcu do 6,7%, co stanowi najwyższy poziom od 30 lat.   

Jeżeli chodzi o akcje, Facebook opublikuje dziś wyniki za pierwszy kwartał, podobnie jak inne spółki o dużej kapitalizacji, takie jak T-Mobile US Inc. i Amgen Inc. Na rynkach akcji panuje podwyższona zmienność, ponieważ inwestorzy pozostają wyczuleni na prognozy na drugi kwartał podczas raportów o wynikach.   

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną listę wydarzeń handlowych w kalendarzu Inwestora Admirals.  

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.