Inflacja w USA, silny rynek pracy i obawy o recesję

Listopad 08, 2022 13:08

Gospodarka amerykańska znajduje się w kluczowym momencie, wahając się między wysoką inflacją i obawami o recesję a powrotem do wzrostu wydajności i silnego rynku pracy. W miarę jak największa gospodarka świata podnosi się po pandemii, jeden z tych trendów będzie dominował do końca roku.

Obawy o recesję

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w trzecim kwartale do 2,6 procent, wyciągając amerykańską gospodarkę z technicznej recesji, która miała miejsce w pierwszych dwóch kwartałach roku. Część tego wzrostu można przypisać silnemu rynkowi pracy. W miarę jak pandemia stopniowo odchodzi w przeszłość, aktywność zawodowa coraz szybciej odbija. Nadal istnieją jednak obawy o recesję, jak wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez Rezerwę Federalną.

Badanie Senior Loan Officer Opinion Survey (SLOOS) dotyczące kredytów bankowych z października 2022 r. ujawnia, że większość banków szacuje prawdopodobieństwo wystąpienia łagodnej lub umiarkowanej recesji w ciągu najbliższych 12 miesięcy na 40% lub więcej.

Z powodu rosnących stóp procentowych i ograniczeń kredytowych w trzecim kwartale nastąpiło zaostrzenie standardów kredytowych. Jak wynika z badania, osłabił się popyt na kredyty komercyjne i przemysłowe dla przedsiębiorstw oraz nieruchomości komercyjnych.

Inflacja w październiku

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na raport o inflacji w USA za październik – te dane poznamy w czwartek 10 listopada. W ujęciu rok do roku inflacja znajdowała się wcześniej na poziomie 8,2%. Konsensus rynkowy oczekuje, że spadnie ona teraz do 8%.

Z kolei inflacja bazowa, będąca niezwykle ważnym wskaźnikiem dla Rezerwy Federalnej, ma według prognoz spaść do 6,5% z 6,6% rok do roku. Jeśli tak się nie stanie i zamiast tego inflacja wzrośnie, może to mieć spory wpływ na pary walutowe z dolarem amerykańskim – uczestnicy rynku mogą wtedy znowu oczekiwać dużych podwyżek stóp procentowych przez Fed.

Gospodarka Wielkiej Brytanii i funt

Z każdą podwyżką stóp USD umacnia się w stosunku do innych walut. Funt nie pozostaje tutaj wyjątkiem. Przed nami jednak ważne dane z Wielkiej Brytanii, mogące wpłynąć na walutę tego kraju.

W piątek poznamy PKB za 3 kwartał i ma on spaść według prognoz do 2,1% z 4,4% ostatnio rok do roku. Z kolei miesiąc do miesiąca oczekuje się spadku z -0,3% do -0,4%. W ujęciu kwartalnym również oczekuje się spadku, w tym wypadku z -0,2% do -0,5%. Jeśli dane się potwierdzą, stawia to brytyjską gospodarkę o krok bliżej od technicznej recesji, a GBP może się dalej osłabiać. Lepsze od prognoz dane powinny z kolei wesprzeć walutę UK.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:   

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.