1 miesiąc niższej inflacji w USA to zdecydowanie za mało - Jerome Powell

Sierpień 30, 2022 14:13

Cztery dni temu w Jackson Hole przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell ostudził nieco zapał rynków finansowych do wzrostów. Powell stwierdził, że jeden miesiąc niższej inflacji nie jest wystarczający, aby zmienić podejście do polityki monetarnej. Inflacja w USA spadła do 8,5% w ujęciu rocznym w lipcu.

Przemówienie odbiło się dość mocno na rynkach, które liczyły pewnie na gołębi akcent po dwóch kwartałach podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.  Wygląda na to, że inwestorzy zaczynają wyceniać kolejną podwyżkę stóp procentowych we wrześniu.

„Lipcowy wzrost o 75 punktów bazowych, zgodnie z zakładanym zakresem, był drugą z rzędu podwyżką tej wielkości i stwierdziłem wtedy, że kolejna niezwykle duża podwyżka może być odpowiednia na naszym następnym spotkaniu.” Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell

Przemówienie zawierało niewiele wskazówek dotyczących tego, kiedy Fed może zwolnić tempo podwyżek stóp procentowych. Powell odniósł się do „jakiegoś punktu” w przyszłości, w którym dojdzie do dalszego zacieśniania polityki monetarnej.  Według Jerome’a Powella restrykcyjna polityka pieniężna „utrzyma się jeszcze przez jakiś czas”.

Przewodniczący Fedu dodał, że inflacja może bardzo szybko wzrosnąć, jeżeli luzowanie monetarne nastąpi zbyt szybko. Wspomniał również, iż indywidualne projekcje uczestników Komitetu wskazywały na medianę stopy funduszy federalnych utrzymującą się nieco poniżej 4% do końca 2023 r.

Amerykański bank centralny jest wyraźnie nastawiony na podwyżki stóp procentowych w krótkim i średnim terminie i w pełni angażuje się w jastrzębią politykę monetarną.

Według Jerome’a Powella zapewnienie stabilności cenowej jest bez wątpienia najważniejszym zadaniem, a oczekiwania inflacyjne mogą stać się samospełniającą się przepowiednią, ponieważ gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa uwzględniają je w swoich budżetach.

Z tego powodu Rezerwa Federalna musi podejmować szybkie działania w celu stłumienia inflacji i nie pozwolenia jej na zakorzenienie się w gospodarce. W tym miejscu banki centralne USA, Wielkiej Brytanii i UE nieco się rozmijają, ponieważ Europejski Bank Centralny (EBC) i Bank Anglii (BoE) działały nieco wolniej, aby kontrolować ceny w swoich regionach.

Najlepiej odzwierciedlone jest to na rynkach walutowych, wystarczy spojrzeć, jak USD zachowywał się ostatnio do EUR, GBP oraz innych par walutowych.

Jeżeli chcesz dołączyć do naszych webinarów i uczyć się od ekspertów rynkowych, kliknij poniższy baner: Aby dowiedzieć się, co o rynkach sądzą nasi eksperci, zapisz się na nasze darmowe webinary!

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.