Inflacja za marzec w USA wciąż na 40-letnich szczytach, co dalej?

Kwiecień 13, 2022 11:50

Inflacja rok do roku za marzec w Stanach Zjednoczonych wyniosła 8,5 procent i nadal znajduje się na 40-letnich szczytach. Rośnie zatem prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna podwyższy stopy procentowe w maju o 0,5%. Kluczowe będą również decyzje dotyczące ograniczania luźnej polityki monetarnej (QE) podczas posiedzenia majowego. Zacieśnianie polityki monetarnej ma na celu ostudzanie presji inflacyjnej. Powyższe czynniki wspierają ostatnio walutę USA, która dość mocno wchodzi w kolejny kwartał.  

W ujęciu miesięcznym inflacja w USA wzrosła w marcu o 1,2 proc. w porównaniu z 0,8 proc. w lutym, do czego przyczynił się wzrost cen benzyny o 18,3 proc. i żywności o 1 proc.  

Gwałtowne wzrosty cen paliw wynikają z obaw o podaż na rynkach ropy naftowej, które utrzymują się od 24 lutego, kiedy to rozpoczął się konflikt w Ukrainie. Ceny spot ropy nadal znajdują się na dość wysokich poziomach. Duża zmienność będzie raczej utrzymywać się na surowcu wraz z niepewnością geopolityczną

Chcesz dowiedzieć się więcej o analizie fundamentalnej? Dołącz do webinarów Admirals!

W wielu regionach zniesiono ograniczenia w podróżowaniu nałożone przez COVID-19. Oznacza to wzrost popytu na ropę, wykorzystywaną do produkcji paliw transportowych.  

Warto zwrócić teraz uwagę na dwa sektory gospodarki, które w obecnych warunkach mogą odnotować wzrost. Bankowość i inne firmy finansowe mają obecnie lepsze perspektywy, jeśli chodzi o dochody z tytułu odsetek. Perspektywy przychodów firm energetycznych również wydają się lepsze ze względu na szybko rosnący popyt po okresie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego wywołanego koronawirsuem. Scenariusz ten jest jednak trochę skomplikowany. Firmy finansowe i energetyczne, które były aktywne w Rosji przed rozpoczęciem konfliktu, mogą odnotować w tym regionie straty, co wpłynie na ich wyniki.

Wyniki finansowe z Wall Street

Kilka notowanych na giełdzie spółek z sektora energetycznego, transportowego i finansowego przedstawi dziś raporty za pierwszy kwartał. Wśród nich znajdują się firmy finansowe o dużej kapitalizacji - JP Morgan Chase i Black Rock, a także firmy z branży turystycznej i energetycznej - Delta Airlines i Petrobras.  

Warto jeszcze zwrócić uwagę na Bank Kanady, który przedstawi decyzję dotyczącą poziomu stóp procentowych w kwietniu. Oczekuje się, że bank centralny podniesie kluczową stopę procentową z 0,5 proc. do 1 proc. Każdy inny i nieoczekiwany scenariusz może mocno wpłynąć na pary walutowe z dolarem kanadyjskim (CAD).  

Z kolei na pary walutowe z jenem może wpłynąć dzisiejsze przemówienie prezesa Banku Japonii Haruhiko Kurody.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.