Wiadomości tradingowe dla początkujących - Różnica między spekulacją a faktami

Listopad 25, 2022 12:46

Chociaż faktem jest, że rynki mogą być napędzane przez spekulacje, nie wszystkie spekulacje są oparte na faktach.

Dużym składnikiem wiadomości tradingowych są hipotezy, od spekulacji opartych na plotkach, po teorie oparte na doświadczeniu i analizie.

Dobrym przykładem są wiadomości wynikające z oświadczeń i wystąpień Rezerwy Federalnej dotyczących polityki pieniężnej. Decyzje banku centralnego w sprawie stóp procentowych są publikowane dopiero w dniu posiedzenia polityki. Nie przeszkadza to obserwatorom Fed generować ogromną liczbę artykułów, transakcji, inwestycji, analiz i opinii przed i po posiedzeniu.

Duże instytucje, takie jak banki i fundusze hedgingowe, dokonują transakcji i inwestycji zmieniających rynek na podstawie swoich badań dotyczących kolejnych ruchów Fed. Decyzje te mogą okazać się słuszne lub nie, a ich potwierdzenie nastąpi dopiero w dniu ogłoszenia decyzji w sprawie stóp procentowych. Analiza może być trafiona, ale nawet decyzje oparte na dużym doświadczeniu mogą czasem mijać się z celem.

Od początku należy pamiętać, że konsensus nie jest wynikiem, a fakty mogą okazać się inne niż argumenty za taką czy inną decyzją.

Spekulacja Fakt
Opinie o zbliżającej się decyzji w sprawie stóp procentowych.   Oficjalny komunikat o stopach procentowych z Rezerwy Federalnej. 
Nagłe przesunięcia na rynkach złota i walut przed i po decyzji Fed.  Oficjalna analiza polityki pieniężnej i makroekonomii Fed - Protokół

Fed spotyka się, aby wydać decyzje w sprawie stóp procentowych 8 razy w roku. Istnieją oczywiście częstsze rodzaje wiadomości handlowych, takie jak codzienne ogłoszenia makroekonomiczne. Oferują one wgląd w kondycję gospodarki i obejmują wskaźniki inflacji cenowej, wzrost gospodarczy oraz status ważnych sektorów, takich jak zatrudnienie, produkcja, usługi i budownictwo.

Jak uczestnicy rynku stawiają hipotezy na temat tych wiadomości handlowych? Podejście do handlu na tego typu wiadomościach jest inne niż do handlu na informacjach z banku centralnego. Banki centralne wydają mniej komunikatów w ciągu roku i z tego powodu ceny powiązanych aktywów mogą wykazywać trend w długim okresie.

Wiadomości makroekonomiczne są ogłaszane codziennie, więc reakcje rynku są krótkoterminowe, a korekty mogą nastąpić bardzo szybko po ujawnieniu faktów. Inwestorzy mają tendencję do wyceny nowych danych w ciągu minut lub godzin, gdy handlują wiadomościami gospodarczymi.

Wykres odzwierciedla fakty

Długoterminowe i krótkoterminowe reakcje cen aktywów są wizualizowane na wykresach Analizy Technicznej, dając inwestorom kolejne narzędzie w procesie podejmowania decyzji.  Ponieważ istnieje tak wiele sposobów na interpretację wykresów Analizy Technicznej, dobrym początkiem jest zapisanie się na webinar w Admirals i posłuchanie doświadczonych traderów dzielących się swoim know-how.

Zarządzanie ryzykiem

Być może zastanawiasz się, jak chronić swoje fundusze w kontekście budowania scenariuszy i decyzji handlowych pośród rynkowych pogłosek i spekulacji. Wszystko sprowadza się do odpowiedniego zarządzania ryzykiem.

Niektóre narzędzia zarządzania ryzykiem, które są wbudowane w platformę transakcyjną MetaTrader 5 obejmują:

  • zlecenie stop loss,
  • oraz zlecenia take profit.

Poza nauką obsługi oprogramowania handlowego, zarządzanie ryzykiem oznacza zrozumienie, że każda hipoteza ma swoje plusy i minusy. Świadomość dwóch lub trzech różnych możliwych wyników może wspomóc własną analizę i przyczynić się do podjęcia decyzji handlowych.

Powiedzmy, że amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) ma opublikować dane dotyczące Produktu Krajowego Brutto (PKB) i istnieje konsensus, że gospodarka wzrosła o 2 procent.

Scenariusz pozytywny 

Czy są jakieś dowody na to, że gospodarka mogła wzrosnąć bardziej niż oczekiwano? To może dodać do argumentu, że PKB wzrósł więcej niż 2%.  

Scenariusz negatywny 

Czy kluczowa część gospodarki zmaga się z problemami i wpływa to na PKB? Być może wyniki wzrostu będą niższe od oczekiwanych.  

Scenariusz neutralny 

Gdy wyniki makroekonomiczne są zgodne z oczekiwaniami, uznaje się, że jest to scenariusz neutralny. Podsumowując, znajomość różnicy między spekulacją a faktami jest istotna, aby stać się skutecznym traderem i inwestorem. Jakie typy scenariuszy przychodzą Ci do głowy i jak mogą być one oparte na faktach? Zanim zaczniesz testować swoje hipotezy na rynkach rzeczywistych, przetestuj rachunek demo w Admirals.

Przeczytaj, jakie jest osiem błędów najczęściej popełnianych przez traderów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.