RBNZ utrzymuje stopy na niezmienionym poziomie, PKB USA, HICP w strefie euro w centrum uwagi

Luty 28, 2024 15:04

Wstępne dane o PKB w USA i zharmonizowanym indeksie cen konsumpcyjnych (HICP) w strefie euro będą w centrum uwagi inwestorów i traderów w najbliższych dniach. Bank Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) zdecydował się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie i złagodził swoje „jastrzębie” stanowisko w oświadczeniu po posiedzeniu.

W USA prezes banku Fed Kansas Jeffrey Schmid powiedział, że amerykański bank centralny nie spieszy się z cięciem stóp procentowych. W swoim wystąpieniu członek zarządu Fed zauważył, że „Fed powinien być cierpliwy i czekać na przekonujące dowody, że walka z inflacją została wygrana. Nie opanowaliśmy jeszcze zbyt wysokiej inflacji. Przywrócenie inflacji do 2% będzie prawdopodobnie wymagało przywrócenia równowagi na rynkach pracy, łagodząc wzrost płac”.

Stopy RBNZ bez zmian, dolar nowozelandzki spada

Po ostatnim posiedzeniu zarządu RBNZ utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Gubernator RBNZ Adrian Orr powiedział, że wśród decydentów panuje silna zgoda co do tego, że stopy procentowe są wystarczające. W swoich uwagach po spotkaniu Orr zauważył, że Rada nadal jest zaniepokojona inflacją bazową i dodał, że gospodarka kraju stoi w obliczu scenariusza miękkiego lądowania.

Zmiana stanowiska RBNZ w sprawie perspektyw wdrażania restrykcyjnej polityki pieniężnej sprawiła, że dolar nowozelandzki osłabił się w stosunku do dolara amerykańskiego, tracąc 1% wartości w środę rano.

PKB Stanów Zjednoczonych w IV kw. 2023 r. (dane wstępne)

Jeszcze dziś amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) opublikuje wstępne dane dotyczące PKB kraju w ostatnim kwartale 2023 roku. Analitycy prognozują, że gospodarka USA wzrosła o 3,3% w ujęciu rocznym, co odpowiada wzrostowi PKB w trzecim kwartale.

National Association for Business Economics (NABE) prognozuje, że PKB Stanów Zjednoczonych wzrośnie w 2024 r. w tempie 2,2% rocznie, co oznacza wzrost w porównaniu z wcześniejszą prognozą na poziomie 1,3%. Analitycy rynkowi Swiss Re Institute napisali w raporcie: „nasza znacząca korekta w górę wzrostu realnego PKB USA do 2,2% w 2024 r. jest w dużej mierze spowodowana ponadprzeciętnymi efektami przeniesienia wynikającymi z pozytywnych niespodzianek dotyczących aktywności gospodarczej w USA na koniec 2023 r.”, ale dodali, że „perspektywy gospodarcze USA są mniej solidne niż sugeruje główna prognoza. Nadal widzimy spowolnienie, a przed nami cztery kwartały wzrostu poniżej trendu”.

PKB w Kanadzie w czwartym kwartale 2023 roku

Statistics Canada opublikuje swój raport PKB w czwartek. Ekonomiści przewidują, że kanadyjska gospodarka wzrosła w grudniu o 0,2% w ujęciu miesięcznym, utrzymując dynamikę z listopada. Ci sami analitycy prognozują jednak wzrost PKB o 0,8% w czwartym kwartale w ujęciu rocznym, odwracając część spadku o 1,1% odnotowanego w trzecim kwartale 2023 roku.

Raport opublikowany przez RBC Economics stwierdza: „Spodziewamy się, że wzrost PKB w IV kwartale pozostanie na dodatnim poziomie z niewielkim wzrostem o 0,5% w ujęciu rocznym. Dzięki temu gospodarka nie odnotuje dwóch kolejnych kwartałów spadku, co jest często używane jako definicja "technicznej" recesji. Jednak biorąc pod uwagę szybki wzrost populacji kraju, jest to szósty z rzędu kwartalny spadek w przeliczeniu na mieszkańca, wraz z rosnącą stopą bezrobocia”.

Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych w strefie euro w lutym 2024 r. (dane wstępne)

Eurostat opublikuje wstępne dane dotyczące zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych (HICP) w lutym. Ekonomiści prognozują, że HICP wyniesie 2,5% w ujęciu rocznym, podczas gdy bazowy HICP ma wynieść 2,9%, czyli znacznie mniej niż 3,3% odnotowane w styczniu.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde powiedziała w poniedziałek Parlamentowi Europejskiemu, że „oczekuje się kontynuacji obecnego procesu dezinflacji, ale Rada Prezesów musi mieć pewność, że doprowadzi on nas trwale do celu 2%. Oczekujemy, że inflacja będzie nadal spowalniać, ponieważ wpływ wcześniejszych szoków wzrostowych zanika, a restrykcyjne warunki finansowania pomagają obniżyć inflację”.

Przetestuj swoje strategie handlowe na rachunku demonstracyjnym Admirals bez ryzyka

Czy chciałbyś poćwiczyć trading bez ryzykowania swoich środków? Rachunek demo w Admirals pozwala na to w realistycznych warunkach rynkowych. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć darmowy rachunek demo już dziś:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.