PKB dla Stanów Zjednoczonych i decyzja w sprawie stóp procentowych Banku Japonii skupia uwagę rynków

Październik 26, 2022 14:52

Końcówka tygodnia będzie obfitować w ważne wydarzenia - poznamy odczyt wzrostu gospodarczego za trzeci kwartał w USA oraz decyzję Banku Japonii (BoJ) w sprawie stóp procentowych oraz dane z Niemiec.

Według prognoz PKB dla USA wyniesie w trzecim kwartale 2,4% wobec minus 0,6% w drugim kwartale. Dolar amerykański może zostać osłabiony, jeżeli dane wypadną poniżej oczekiwań - jest to bardzo możliwe, biorąc pod uwagę wysoką inflację i rosnące stopy procentowe, ciążące na zaufaniu inwestorów.

Wiadomo jednak, że rynek pracy w USA pozostaje relatywnie silny, co wspiera scenariusz wyjścia amerykańskiej gospodarki z technicznej recesji rozpoczętej w pierwszej połowie roku. Dodatkowo obserwowana ostatnio odporność sektora finansowego znalazła odzwierciedlenie w raportach spółek o dużej kapitalizacji. Może to stanowić czynnik pro-wzrostowy w PKB - sektor bankowy zyskuje na rosnących dochodach z tytułu stóp procentowych.

W piątek BoJ ogłosi swoją decyzję dotyczącą stóp procentowych, które zgodnie z oczekiwaniami pozostaną bez zmian na poziomie minus 0,1%. Istnieje kilka wyzwań dla obecnego stanowiska BoJ. Wystarczy wspomnieć, że ekstremalnie słaby do dolara jen zmusił bank centralny do interwencji na rynku walutowym.

Kolejnym wyzwaniem jest rosnąca inflacja w Japonii, która nie osiągnęła jeszcze dwucyfrowej wartości, jaką obserwuje się w Europie i Wielkiej Brytanii, ale wykazuje tendencję wzrostową na poziomie 3%. Jeśli w oświadczeniu monetarnym BoJ pojawią się sygnały zmiany stanowiska, może dojść do odpowiedniej reakcji na parach walutowych z jenem.

Japońscy decydenci polityki pieniężnej mają jeszcze jeden problem - rosnąca inflacja u głównych partnerów handlowych Japonii, powodująca wzrost cen importu. Japonia jest na przykład drugim co do wielkości partnerem handlowym Australii. W Australii odnotowano wyższą niż oczekiwano inflację w wysokości 7,3% w trzecim kwartale w porównaniu z 6,1% kwartał wcześniej. Obecny trend będzie prawdopodobnie nadal napędzał inflację w Japonii, biorąc pod uwagę, że producenci i eksporterzy górniczy mają tendencję do przenoszenia wyższych kosztów na swoich klientów.

Ostatnie ważne wydarzenie rynkowe, o którym nie można zapomnieć, dotyczy największej gospodarki UE, czyli Niemiec. Kraj ten opublikuje w piątek swój wyprzedzający wskaźnik wzrostu PKB za trzeci kwartał. W ujęciu kwartalnym oczekuje się, że PKB spadł w III kwartale do minus 0,2% z 0,1% w II kwartale. W ujęciu rocznym obserwuje się spadek PKB z 1,7% w III kwartale ubiegłego roku do 0,8% w analogicznym okresie tego roku.

W piątek ma zostać podana również wstępna roczna stopa inflacji w Niemczech za październik i oczekuje się, że wzrosła ona do 10,1% z 10% we wrześniu. Wszelkie nieoczekiwane dane o ostatecznym PKB i inflacji mogą mieć spory wpływ na pary walutowe z EUR.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.