PBoC obniża referencyjne oprocentowanie kredytów hipotecznych, aby pobudzić chiński rynek nieruchomości

Luty 20, 2024 16:40

Jeśli chodzi o publikacje danych finansowych, w tym tygodniu będzie ich niewiele. Dodatkowo rynki amerykańskie pozostały zamknięte w poniedziałek z powodu Dnia Prezydenta.

Ludowy Bank Chin (PBoC) zaskoczył analityków rynkowych, dokonując bezprecedensowej 5-letniej obniżki głównej stopy procentowej, próbując ożywić zmagającą się z trudnościami gospodarkę kraju.

W Australii w protokole z posiedzenia Banku Rezerw Australii (RBA) znalazła się informacja, że rada zarządzająca debatowała, czy podnieść stopy procentowe o 25 punktów bazowych, czy też pozostawić je na niezmienionym poziomie. Decydenci RBA podkreślili również, że według ostatnich danych inflacja może powrócić do celu w rozsądnym czasie.

PBoC obniża 5-letni LPR (loan prime rate)

Dzisiaj PBoC obniżył stopę referencyjną dla pięcioletnich pożyczek (LPR) o 25 punktów bazowych aby wesprzeć rynek nieruchomości. Ogłoszona redukcja przewyższyła oczekiwania i jest największa od 2019 roku. Większość analityków ankietowanych przez Agencję Reutera spodziewała się obniżki o pięć do piętnastu punktów bazowych.

Zarząd PBoC utrzymał w niedzielę jednoroczną stopę średnioterminowych pożyczek (MLF) na stałym poziomie 2,50%. Decyzja ta była w dużej mierze zgodna z oczekiwaniami, na co wskazywał sondaż Agencji Reutera opublikowany 8 lutego, w którym 7 na 10 ekonomistów sugerowało, że bank centralny Chin będzie chciał utrzymać stabilność waluty.

Analitycy ING stwierdzili w raporcie, że „biorąc pod uwagę presję na deprecjację RMB przy niekorzystnych spreadach stóp procentowych, widzimy ograniczone pole manewru, zanim globalne banki centralne przejdą do obniżek stóp procentowych. Podczas gdy jednostronne cięcia LPR miały miejsce w przeszłości, zawsze obniżano stopę jednoroczną, podczas gdy stopa pięcioletnia pozostawała na niezmienionym poziomie”.

Inflacja CPI w Kanadzie w styczniu 2024 r.

Kanadyjskie raporty o inflacji CPI publikowane przez Statistics Canada i Bank of Canada dostarczą nieco nowych informacji o kondycji krajowej gospodarki. Ekonomiści przewidują, że styczniowy raport kanadyjskiego urzędu statystycznego pokaże wynik zbliżony do 3,2% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z grudniem.

Bank Kanady zwrócił uwagę, że choć inflacja wydaje się być opanowana, to utrzymuje się już długo i wciąż istnieją czynniki mogące ją pogłębić. BoC skupił się na kosztach finansowania zewnętrznego, próbując określić, jak długo będzie musiał utrzymywać stopy procentowe na obecnym poziomie. Prezes Banku Kanady Tiff Macklem zapowiedział, że nie wskaże konkretnego poziomu inflacji bazowej, który skutkowałby obniżeniem referencyjnej stopy procentowej z obecnych 5,00%.

Podczas ostatniego spotkania w sprawie polityki pieniężnej Macklem podkreślił, że „inflacja bazowa jest bardziej koncepcją niż miarą. Szukamy dalszych dowodów na to, że presja inflacyjna słabnie i dążymy do jej wyraźnego spadku”.

Były główny ekonomista Banku Anglii: BoE ryzykuje pogłębieniem recesji w Wielkiej Brytanii

Andy Haldane, były główny ekonomista Banku Anglii, powiedział, że brytyjski bank centralny zaryzykowałby nasileniem obecnej recesji, gdyby nie przystąpił do cięcia stóp procentowych. „Myślę, że to właśnie tutaj leży źródło potencjalnego ryzyka. Według mnie przesłanki przemawiające za wprowadzeniem z wyprzedzeniem, wczesnego ubezpieczenia po stronie polityki pieniężnej są silne i wciąż się umacniają, i obawiam się, że zostawiamy to ubezpieczenie trochę za późno w tym roku” - powiedział Haldane.

Na ostatnim posiedzeniu Komitet Polityki Pieniężnej BoE (MPC) utrzymał koszty pożyczek na niezmienionym poziomie, przy czym jeden z jego członków głosował za obniżką stóp procentowych, a dwóch za podwyżką. Andy Haldane zauważył, że „jedną rzeczą jest przeoczyć inflację w miarę wzrostu, co się stało; zupełnie inną rzeczą jest następnie rozbić gospodarkę w drodze w dół. Gdybym nadal był ekonomistą BoE, starałbym się uniknąć tego podwójnego ciosu dla wiarygodności”.

Bundesbank sugeruje, że recesja techniczna może uderzyć w Niemcy

Niemiecki bank centralny ostrzegł, że gospodarka może ponownie skurczyć się w pierwszym kwartale 2024 r., przybliżając techniczną recesję o kolejny krok. Niemiecki wzrost gospodarczy ucierpiał w czwartym kwartale 2023 r., a analitycy Bundesbanku sugerują, że nie ma jeszcze sygnałów ożywienia. Ostrożne wydatki konsumenckie i niski zagraniczny popyt przemysłowy wydają się odgrywać w tym znaczącą rolę.

W raporcie Bundesbanku zauważono, że „chociaż oznaczałoby to kontynuację okresu osłabienia niemieckiej gospodarki, trwającego od rozpoczęcia rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, nadal nie ma dowodów na recesję w sensie trwałego, szeroko zakrojonego i wyraźnego spadku aktywności gospodarczej”.

Przetestuj swoje strategie handlowe na rachunku demonstracyjnym Admirals bez ryzyka

Czy chciałbyś poćwiczyć trading bez ryzykowania swoich środków? Rachunek demo w Admirals pozwala na to w realistycznych warunkach rynkowych. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć darmowy rachunek demo już dziś:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.