Rynki światowe oczekują na decyzję FOMC w sprawie stóp procentowych w obliczu wysokiej inflacji

Marzec 15, 2022 12:09

W tym tygodniu światowe rynki akcji muszą stawić czoła kolejnym utrudnieniom w związku z oczekiwaniami, że FOMC podniesie stopy procentowe, aby przeciwdziałać wysokiej inflacji. Trwające niepokoje geopolityczne nadal zwiększają obawy inwestorów, a epidemia wirusa COVID-19 w Chinach znalazła się na pierwszych stronach gazet na początku tygodnia handlowego.  

Po tym, jak w lutym inflacja w USA wzrosła do 40-letniego maksimum, inwestorzy muszą stale korygować swoje nastawienie. W związku z tym oczekuje się, że Rezerwa Federalna na jutrzejszym posiedzeniu, w środę 16 marca, podniesie główną stopę procentową o 0,25 do 0,50 proc. Aktywa, które mogą reagować krótkoterminowo, to m.in. dolar amerykański, ceny złota na rynku spot i akcje banków.  

Ceny złota na rynku spot spadły z ostatnich maksimów od zeszłego tygodnia, kiedy to wysoka inflacja w USA zwiększyła oczekiwania na podwyżkę stóp i umocniła dolara, który jest odwrotnie skorelowany z cenami złota. 

Rosną obawy przed stagflacją, ponieważ problemy Europy związane z konfliktami zaciemniają perspektywy wzrostu światowego PKB. Wydaje się, że roczne stopy inflacji gwałtownie wzrosły, ponieważ gospodarki powoli odbudowują się po gwałtownych spadkach w najtrudniejszych okresach pandemii COVID-19.     

Rynki azjatyckie spadły w nocy na wieść, że Chiny zamknęły swój ośrodek technologiczny Shenzhen z powodu epidemii COVID. Jak donoszą media, w czasie blokad zazwyczaj dochodzi do spowolnienia lub całkowitego wstrzymania produkcji, co dotknęło już takie międzynarodowe firmy jak Apple, Toyota i Volkswagen.   

Ceny ropy naftowej spot gwałtownie wzrosły w pierwszych dniach konfliktu na Ukrainie, zbliżając się do poziomów niewidzianych od 2007 roku. Niedawny przestój w Chinach spowodował pogorszenie prognoz dotyczących popytu na energię, a ceny ropy naftowej znajdują się obecnie pod presją i w chwili pisania tego tekstu zmierzają mocno w dół. 

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Sarah Fenvick (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.