Inflacja, dezinflacja i deflacja: Co warto wiedzieć

Sierpień 11, 2023 15:02

W czwartek amerykańskie Biuro Statystyki Pracy opublikowało najnowsze dane inflacyjne z USA, z roczną inflacją na poziomie 3,2%. Ogłoszenie to nastąpiło po środowej publikacji z chińskiego Narodowego Biura Statystycznego, według której roczna inflacja w Chinach wykazała ujemną wartość, spadając do -0,3%.

W ciągu ostatniego roku wiele słyszeliśmy o rosnących cenach, ale co się dzieje, gdy inflacja staje się ujemna i dlaczego ekonomiści obawiają się jej bardziej niż wysokiej, dodatniej inflacji? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Co to jest inflacja?

Choć jeszcze niedawno wiele osób mogło nie być zaznajomionych z pojęciem inflacji, obecnie większość z nas spotyka się z tym terminem na każdym kroku.

Inflacja mierzy tempo wzrostu cen w gospodarce w danym okresie. W związku z tym inflację można również postrzegać jako tempo, w jakim pieniądz traci swoją siłę nabywczą

Co to jest deflacja?

Deflacja jest przeciwieństwem inflacji, która występuje, gdy następuje spadek ogólnych cen w gospodarce, a w konsekwencji wzrost siły nabywczej pieniądza.

Ważne jest, aby nie mylić tej koncepcji z dezinflacją, która odnosi się do spadku stopy inflacji i ma obecnie miejsce w wielu zaawansowanych gospodarkach świata. Dezinflacja występuje, gdy ceny rosną, ale tempo ich wzrostu spada.

Przykładowo, w czerwcu roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii spadła do 7,9% z 8,7% w poprzednim miesiącu. Jest to przykład dezinflacji. Podczas gdy ceny nadal rosną w ujęciu rocznym, tempo ich wzrostu spadło.

Deflacja występuje, gdy ceny faktycznie spadają przez pewien okres czasu i jest ilustrowana przez ujemną inflację, jak w Chinach na początku tego tygodnia. Spadające ceny mogą wydawać się świetne na pierwszy rzut oka, ale niekoniecznie tak jest. W rzeczywistości większość ekonomistów obawia się deflacji bardziej niż inflacji. Poniżej wyjaśnimy, dlaczego tak jest.

Dlaczego ekonomiści obawiają się deflacji?

Można pokusić się o stwierdzenie, że spadające ceny są korzystne dla konsumentów, ponieważ będą oni kupować więcej i napędzać wyższy wzrost gospodarczy. Jest to logiczne i w krótkim okresie tymczasowy spadek cen może przynieść korzyści gospodarce.

Jeśli jednak deflacja się umocni, a ceny będą nadal spadać przez dłuższy czas, zaczną pojawiać się problemy. Spadające ceny doprowadzą do niższych przychodów dla firm, ponieważ otrzymają one mniej pieniędzy za produkcję i sprzedaż tej samej ilości towarów i usług.

Wraz ze spadkiem przychodów firmy muszą oszczędzać na kosztach, co może prowadzić do obniżek płac, a ostatecznie do redukcji zatrudnienia. Spadające płace i rosnące bezrobocie spowodują zmniejszenie zagregowanego popytu, ponieważ konsumenci będą mieli mniej pieniędzy do wydania. Przy wszystkich innych założeniach, spadek popytu ostatecznie wzmocni efekt spadku cen.

Co więcej, jeśli ceny spadają, może to prowadzić do opóźniania przez konsumentów zakupów, w nadziei, że ceny w przyszłości będą jeszcze niższe. Na przykład, jeśli chcesz kupić samochód, ale wiesz, że za rok będzie on tańszy, możesz być skłonny opóźnić jego zakup.

Poza spadającym popytem wzmacniającym efekt spadku cen, konsumpcja jest najważniejszym składnikiem PKB gospodarki, który mierzy wzrost gospodarczy. W konsekwencji deflacja może prowadzić do spadku konsumpcji, wzrostu bezrobocia i ostatecznie do ograniczenia wzrostu gospodarczego.

Dlaczego ceny w Chinach spadają?

Podczas gdy wiele krajów na świecie zmaga się z rosnącymi cenami, ceny w Chinach podążają w przeciwnym kierunku. Dlaczego tak jest?

Kiedy wiele rozwiniętych gospodarek świata wyszło z ograniczeń związanych z pandemią, podaż z trudem nadążała za rosnącym popytem, co doprowadziło do wzrostu cen. Następnie Rosja zaatakowała Ukrainę, co spowodowało gwałtowny wzrost cen energii, a w konsekwencji inflacji.

Jednak przypadek Chin jest zupełnie inny.

Gdy szczepienia zostały pomyślnie wdrożone, a wiele krajów ponownie otworzyło swoje gospodarki, Chiny kontynuowały swoją rygorystyczną politykę „zero Covid”, utrzymując w pewnym stopniu stłumiony popyt. Po wybuchu niepokojów społecznych pod koniec 2022 r. Chiny porzuciły tę restrykcyjną politykę, co doprowadziło do długo oczekiwanego ponownego otwarcia chińskiej gospodarki.

Niemniej jednak, ponowne otwarcie było jak dotąd całkowicie rozczarowujące. Nie tylko popyt krajowy pozostaje słaby, ale także eksport spada, co wywiera presję na spadek cen.

A co z cenami energii? Cóż, podczas gdy kraje zachodnie szybko zrezygnowały z eksportu rosyjskiej ropy i gazu w odpowiedzi na wojnę na Ukrainie, Chiny przyjęły odwrotne podejście. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Chiny zwiększyły import taniej energii z Rosji, zapewniając sobie izolację od wysokich cen światowych.

Inflacja a deflacja

Zazwyczaj deflacja jest postrzegana jako gorsza dla gospodarki niż inflacja, a banki centralne aktywnie dążą do niskiej, stabilnej stopy inflacji na poziomie około 2%.

Powodem tego celu jest to, że niska stopa inflacji jest w rzeczywistości korzystna dla gospodarki, ponieważ zachęca do pewnej konsumpcji zamiast oszczędzania. Wyższa konsumpcja prowadzi do wyższych przychodów dla firm, wyższego zatrudnienia i wyższego wzrostu gospodarczego. Niemniej jednak inflacja niewątpliwie staje się kłopotliwa, gdy staje się zbyt wysoka, jak miało to miejsce w ciągu ostatniego roku.

Podczas gdy niska, stabilna inflacja może być pozytywna dla gospodarki, deflacja jest ogólnie postrzegana jako negatywna i może być szczególnie trudna do zwalczenia, o czym świadczy Japonia w ciągu ostatnich kilku dekad.

Potencjalnie negatywny wpływ deflacji na konsumpcję, zatrudnienie i wzrost gospodarczy jest powodem, dla którego banki centralne i ekonomiści obawiają się jej bardziej niż inflacji. Z tego powodu, w następstwie środowych danych o inflacji, prawdopodobnie nasilą się apele do Pekinu o podjęcie zdecydowanych działań i interwencję w spowalniającą gospodarkę.

Webinary na temat inwestowania i handlu

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach? W Admirals organizujemy regularne webinary, podczas których możesz uczyć się od ekspertów rynkowych i zadawać im pytania. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Roberto Rivero
Roberto Rivero Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Roberto spędził 11 lat zajmując się projektowaniem systemów tradingowych i decyzyjnych dla traderów i menadżerów funduszy. Posiada także 13 letnie doświadcznie w S&P, gdzie pracował z profesjonalnymi inwestorami.