Wiadomości tradingowe dla początkujących – indeksy PMI

Wrzesień 08, 2022 21:41

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest PMI?
  • Jak powstał indeks PMI?
  • Czym jest amerykański indeks ISM?

Przez ostatnie dwa stulecia ekonomiści zastanawiali się nad czynnikami odpowiedzialnymi za gospodarcze boomy i okresy załamania. Ustalono, że cykle gospodarcze są napędzane przez podaż i popyt.

W latach siedemdziesiątych XVII wieku rewolucja przemysłowa z Wielkiej Brytanii rozprzestrzeniła się na cały świat. Sektor produkcyjny szybko stał się większy od sektora rolniczego i zaczął być odpowiedzialny za większość gotówki krążącej w gospodarce i przyczyniającej się do wpływów podatkowych. Ale boomy i załamania gospodarcze wciąż zaskakiwały rządy i społeczeństwa, ponieważ pojawiały się bez ostrzeżenia.

Jak powstał indeks PMI?

W 1913 roku amerykański sprzedawca Elwood B. Hendricks wpadł na błyskotliwy pomysł, aby ustalić, jak kształtuje się podaż i popyt. Doszedł do wniosku, że warto zapytać o to menedżerów bezpośrednio odpowiedzialnych za zakupy.

Menedżerowie ds. zakupów są odpowiedzialni za wszystkie dostawy. Mają oni zatem informacje, czy w ich fabrykach nastąpił np. spadek zamówień na surowce i paliwo. Zmiana tego typu może sygnalizować zbliżającą się recesję.

Czym jest amerykański indeks ISM?

Wiara Hendricksa w ekonomiczną wartość menedżerów zakupów zmotywowała go do stworzenia stowarzyszenia, które przez dziesięciolecia ewoluowało w amerykański Instytut Zarządzania Dostawami (US Institute of Supply Management - ISM).

ISM posiada w tej chwili około 50000 członków w 90 krajach. Menedżerowie ds. zakupów z różnych sektorów są co miesiąc pytani o podaż i popyt w ich działalności i udzielają jednej z trzech odpowiedzi: lepiej, tak samo lub gorzej.

Z odpowiedzi powstaje indeks o przedziale od 0 do 100, gdzie odczyt powyżej 50 oznacza wzrost popytu, a odczyt poniżej 50 - spadek popytu.

Podobne podejście stosują inne prywatne i publiczne podmioty prowadzące badania PMI, w tym S&P Global (dawniej IHS Markit) oraz banki centralne, jak Bank Anglii.

Co oznaczają odczyty PMI?

Indeksy PMI niosą ze sobą wiele informacji na temat poziomu podaży i popytu, a odczytom towarzyszy pisemna analiza wyników. Spadek wartości indeksów jest ostrzeżeniem przed recesją, a wysokie odczyty świadczą o dobrej kondycji gospodarki.

Czy odczyt PMI jest wskaźnikiem wyprzedzającym?

Na poziomie makroekonomicznym, PMI są postrzegane jako wskaźniki wyprzedzające. Należy również pamiętać, że przemysł i usługi są odpowiedzialne za około 75% amerykańskiej gospodarki.

Jak można interpretować odczyty PMI:

  • PMI<50 może oznaczać nadchodzącą recesję
  • PMI>50 oznacza, że gospodarka jest w fazie wzrostu
  • Gorsze odczyty PMI dla danego kraju mogą odbić się na jego walucie, która osłabi się względem innych walut
  • i odwrotnie, mocne odczyty PMI powinny wesprzeć walutę danego kraju.
  • Recesje i okresy wzrostu wpływają na ceny towarów.

Założenia te są powiązane z innymi warunkami ekonomicznymi i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu. Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, np. techniczna recesja z powodu ujemnych odczytów PKB w kraju i odczyty PMI powyżej 50 (taka sytuacja ma obecnie miejsce w USA). W tym wypadku, pozytywny PMI wynika z silnego rynku pracy, który jest odpowiedzialny za popyt na usługi i dobra.

Które PMI należy monitorować?

Inwestorzy Forex szukający wglądu w wyniki gospodarki powinni uważnie śledzić różne odczyty PMI.

Traderzy preferujący handel CFD na towary takie jak metale, mogą skupić się na PMI z sektora produkcyjnego w poszukiwaniu wskazówek dotyczących popytu i cen. Osoby, które preferują CFD na energię mogą czerpać wskazówki z przemysłowych PMI, wskazujących poziom popytu na paliwa kopalne wykorzystywane do zasilania fabryk i transportu.

Podsumowując, ponad 40 krajów publikuje PMI i każdy inwestor powinien na nie zwracać uwagę, ponieważ często mają bardzo duży wpływ na ruchy na rynkach finansowych.

W naszym kalendarzu Forex możesz sprawdzić, kiedy publikowane są odczyty PMI.

Aby dowiedzieć się, co o rynkach sądzą nasi eksperci, zapisz się na nasze darmowe webinary!

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.