Jak handlować na akcjach Home Depot po wynikach za 2 kwartał

Sierpień 25, 2023 13:14

Home Depot to amerykańska międzynarodowa firma zajmująca się sprzedażą detaliczną, która koncentruje się na produktach i usługach dla domu. Obejmuje to sprzedaż sprzętu budowlanego, narzędzi, urządzeń i nie tylko. Firma jest największym sprzedawcą detalicznym zajmującym się remontami domów w Stanach Zjednoczonych i prowadzi ponad 2300 sklepów w USA, Kanadzie i Meksyku.  

Dowiedz się więcej o wynikach spółki i prognozach analityków dla jej akcji.

Akcje: The Home Depot
Symbol dla rachunku Invest.MT5: HD
Data powstania pomysłu: 22 sierpnia 2023 roku
Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy
Poziom wejścia:
338,5 USD
Cel: 384 USD
Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5%
Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Wyniki Home Depot za drugi kwartał 2023 r.

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu Home Depot: 

 • Zysk na akcję 4,65 USD vs prognozowane 4,45 USD 
 • Przychody 49,92 mld USD vs prognozowane 42,23 mld USD 
 • Spadek sprzedaży o 2% rok do roku, ale lepszy niż oczekiwany spadek o 3,9%. 
 • 15 miliardów dolarów na wykup akcji własnych 

Home Depot przekroczył oczekiwania analityków zarówno pod względem zysków, jak i przychodów. Firma odnotowała jednak spadek sprzedaży rok do roku o 2%.  

Dyrektor finansowy Richard McPhail stwierdził, że konsumenci ostrożnie podchodzą do zakupów drogich produktów. Większość z nich została dokonana podczas pandemii, a wyższe stopy procentowe powodują, że konsumenci wstrzymują się z większymi wydatkami.  

Podczas gdy dane pokazują, że typowa kwota wydawana przez konsumenta spadła, zauważono również, że liczba transakcji zakupowych rośnie. Co więcej, zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodowane pandemią Covid już się unormowały.  

Inwestorzy obawiają się silnej mieszanki słabszego rynku mieszkaniowego, wysokiej inflacji i wyższych kosztów pożyczek z powodu rosnących stóp procentowych. Jeśli te tendencje się utrzymają, konsumenci mogą zrezygnować z większych zakupów w Home Depot, wpływając tym samym na przychody firmy.  

W rozmowie telefonicznej poświęconej wynikom finansowym zespół zarządzający podkreślił, że może tak być i powtórzył swoją słabszą prognozę na ten rok. Analizując akcje związane z konsumpcją, warto również zbadać otoczenie makroekonomiczne, ponieważ może ono mieć duży wpływ na nawyki konsumentów w zakresie wydatków i zyski przedsiębiorstw.  

Przewidywania analityków wobec akcji Home Depot

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Home Depot posiada obecnie 15 ocen „kupuj” i 8 ocen „trzymaj” oraz 0 ocen „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 384 USD, a najniższy to 276 USD. 

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 342,48 USD.

Źródło: TipRanks, 22 sierpnia 2023 r.

 

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Home Depot

 1. Kupno akcji po wybiciu powyżej 338,5 USD
 2. Cel inwestycji znajduje się poniżej najwyższej prognoz analityków: 384 USD     
 3. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.   
 4. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy  
 5. Jeżeli kupisz 10 akcji Home Depot:
  • Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 455 USD: (384-338,5) ×10 akcji  

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu - możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje amerykańskie z prowizją jedynie 0,02 USD na akcję i minimalną wartością prowizji wynoszącą 1 USD. W powyższym przykładzie prowizja za zakup akcji wyniosłaby zatem tylko 1 dolar!

Jak kupić akcje Home Depot w 4 krokach

W  Admirals możesz wybierać z pośród 4300 spółek, aby kupić akcje Home Depot:

 • Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Dashboard.   
 • Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.   
 • Wyszukaj akcje w oknie wyszukiwania w prawym górnym rogu, aby wyświetlić wykres cen na żywo.   
 • Kliknij przycisk Utwórz nowe zlecenie w dolnej części ekranu, aby otworzyć okno zlecenia.
Źródło: Admirals MetaTrader WebTrader. Home Depot wykres miesięczny. od 10.2013 r do 08.2023 r. Utworzono 22 sierpnia 2023 r. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Home Depot już dzisiaj! ▼▼▼ 

Czy uważasz, że akcje Home Depot będą miały inną wycenę? 

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.  

Jeżeli uważasz, że akcje Home Depot będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.  

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwo lub rekomendacja inwestycyjna. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitanchandra Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Jitanchandra ma ponad 15 lat doświadczenia w handlu walutami, indeksami i akcjami amerykańskimi. Jest akredytowanym analitykiem technicznym rynków, posiada tytuł licencjata ze specjalizacją.