Handel koroną czeską: co warto wiedzieć

Sierpień 25, 2023 20:15

Kraje Europy Wschodniej, takie jak Czechy i Polska, wzmocniły swoje gospodarki w ciągu ostatnich kilku lat, szybko dostosowując się do standardów Unii Europejskiej (UE).

Republika Czeska nie przystąpiła do bloku euro, ponieważ zachowała koronę czeską, aby móc dowolnie zmieniać politykę pieniężną. Republika Czeska, zaledwie trzy dekady po rozpadzie Czechosłowacji, ma jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek w UE, która obejmuje przemysł ciężki, taki jak linie produkcyjne samochodów itp.

W artykule podzielimy się kilkoma cennymi spostrzeżeniami dotyczącymi handlu koroną czeską i gospodarką tego kraju, które mogą pomóc początkującym traderom w kształtowaniu opinii na temat przyszłego potencjału tej waluty.

Perspektywy czeskiej gospodarki, Narodowy Bank Czeski i korona czeska

W swoim badaniu gospodarczym na 2023 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przewiduje wzrost czeskiego PKB o 0,1% w tym roku, a następnie odbicie do 2,4% w 2024 r., ponieważ gospodarka światowa prawdopodobnie się ożywi.

Raport OECD jest bardziej optymistyczny niż raport czeskich władz. Ministerstwo Finansów przewiduje spadek o 0,5%, a Czeski Bank Narodowy (CNB) o 0,3%. Kraj znajduje się w recesji od połowy 2022 roku. Raport OECD sugeruje, że inflacja osiągnie w tym roku 13,0%, podczas gdy szacunki ministerstwa wynoszą 10,4%, a prognoza CNB wynosi 10,8%. OECD przewiduje, że w 2024 r. inflacja spadnie do 4,1%. OECD twierdzi, że Republika Czeska ma jedną z najwyższych inflacji bazowych w UE i jest ona dość mocno zakorzeniona. Analitycy sugerują, że inflacja zbliży się do 2% celu banku centralnego dopiero pod koniec 2024 roku.

Czeski Bank Narodowy (Česká Národní Banka - CNB) został założony w 1993 roku po rozpadzie Czechosłowacji. Misją CNB jest utrzymywanie stabilności cen, utrzymywanie stabilności finansowej i dbanie o prawidłowe funkcjonowanie systemu finansowego w Republice Czeskiej, emitowanie banknotów i monet, zarządzanie obiegiem waluty i administrowanie rozliczeniami między bankami oraz nadzorowanie podmiotów działających na rynku finansowy

Korona czeska (CZK) zastąpiła koronę czechosłowacką w 1993 r. po rozpadzie Czechosłowacji. Korona jest jedną z ośmiu walut Unii Europejskiej. Chociaż czeska gospodarka wydaje się wystarczająco silna, by przyjąć wspólną walutę, wydaje się, że w Republice Czeskiej istnieje silny sprzeciw wobec tego posunięcia.

Jak korona czeska radzi sobie na rynku

Jak pokazuje wykres miesięczny, korona czeska mocno wahała się w stosunku do dolara amerykańskiego od 2019 roku. Tuż przed rozpoczęciem lockdownu w Europie (marzec 2020 r.) jeden dolar był równy 24,8 CZK. Czeska waluta umocniła się, osiągając wielomiesięczne minimum w maju 2021 r., notując 20,7 CZK w stosunku do swojego amerykańskiego odpowiednika.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - USD CZK wykres misięczny od: 1 maja 2019 r. do 24 sierpnia 2023 r. Utworzono: 24 sierpnia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Dolar zaczął jednak zyskiwać na wartości w stosunku do czeskiej korony, osiągając 2-letnie maksimum i notując 25,0 CZK we wrześniu 2022 roku.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - USD CZK wykres dzienny od: 14 czerwca 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r. Utworzono: 24 sierpnia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Ostatnie miesiące okazały się korzystne dla korony, która zyskała na wartości i od początku tego roku jest notowana w przedziale 21,0-22,0 CZK w stosunku do dolara amerykańskiego.

Prognozy analityków dotyczące korony czeskiej

Komentując politykę monetarną czeskiego banku centralnego, analitycy HSBC napisali w nocie do inwestorów: „Naszym zdaniem osiągnęliśmy etap, w którym obecna mieszanka wzrostu i inflacji nie uzasadnia już tak restrykcyjnych warunków monetarnych. Rzeczywiście, na sierpniowym posiedzeniu CNB ogłosił zakończenie systemu interwencji walutowych. Najnowszy protokół RPP ujawnił, że wszyscy członkowie zgodzili się, że nie ma pośpiechu w obniżaniu stóp procentowych. Według nas stosunkowo jastrzębie stanowisko w sprawie stóp procentowyych sugeruje, że CNB nie jest jeszcze gotowy do poluzowania polityki stóp procentowych”.

Ekonomiści Commerzbanku spodziewają się, że para EUR/CZK spadnie nieco w tym roku, zanim ponownie odwróci trend w 2024 roku. W swoim raporcie napisali: „Bank centralny (CNB) ogłosił zakończenie systemu interwencji walutowych. Oznacza to, że bank centralny nie użyje interwencji walutowej, aby zapobiec osłabieniu waluty. Ale ponieważ ostatnio nie stosowano żadnych interwencji, nie ma to praktycznego znaczenia. Co więcej, gdyby pojawiła się nowa sytuacja kryzysowa, CNB mógłby wydać kolejny komunikat i wznowić interwencje. W związku z tym wszelkie osłabienie waluty wynikające z odruchowej reakcji rynku prawdopodobnie odwróci się w nadchodzących kwartałach”.

Jeśli chodzi o prognozę pary na przyszły rok, sugerują oni: „W 2024 r. widzimy dalsze ryzyko deprecjacji korony. Kluczowym ryzykiem jest to, że inflacja może nie osiągnąć celu, co ponownie wpłynie na wiarygodność CNB. Co więcej, wybuchły kontrowersje między rządem a bankiem centralnym, ponieważ ten ostatni krytykuje ekspansywną politykę fiskalną za bycie głównym winowajcą wysokiej inflacji. Taki rozwój wydarzeń może ponownie zwiększyć zmienność korony czeskiej w przyszłym roku, jeśli inflacja okaże się uporczywa, jak przewidujemy”.

W raporcie ING dotyczącym inflacji w Czechach zauważono: „Niepewność ścieżki inflacji jest obecnie głównym ryzykiem według zarządu. Nasza prognoza pozostaje niezmieniona od pewnego czasu, wraz z pierwszą obniżką stóp CNB w listopadzie Uważamy, że we wrześniu inflacja powinna zbliżyć się do 7% r/r, co jest naszą prognozą. Powinno to dać zarządowi pewność, że cel inflacyjny jest możliwy do osiągnięcia w styczniu przyszłego roku. Jeśli jednak sytuacja nie będzie jasna, Rada może poczekać na styczniową inflację, co oznaczałoby opóźnienie cięcia do lutego lub marca 2024 r.”.

Jak zmniejszyć ryzyko podczas handlu koroną czeską?

Jeśli zdecydujesz się dodać koronę czeską do swojego portfela handlowego, powinieneś zawsze pamiętać, że handel na rynku Forex wiąże się z ryzykiem. W przypadku, gdy twój plan nie wypali, a rynek zacznie poruszać się przeciwnie do Twoich pozycji, istnieje szansa, że stracisz część środków. Dlatego też początkujący inwestorzy powinni być bardzo ostrożni podczas handlu na rynkach.

Jednym ze sposobów na zmniejszenie ryzyka jest poszerzenie wiedzy na temat handlu. Brokerzy oferują szeroką gamę materiałów i narzędzi edukacyjnych, takich jak e-booki, webinary, blogi i przewodniki na temat tego, jak handlować, minimalizując ryzyko. Początkujący inwestorzy, którzy rozumieją, jak działa handel i jakie niesie ze sobą zagrożenia, są w stanie zmienić swoje strategie i dopasować je do swoich celów.

Czasami wiedza może nie wystarczyć bez odpowiednich narzędzi. Posiadanie niezbędnych narzędzi do zarządzania ryzykiem jest niezbędne, ponieważ bez nich szanse na niepowodzenie rosną. Brokerzy oferują zazwyczaj zestaw narzędzi do zarządzania ryzykiem. Na przykład zlecenie Stop Loss może zatrzymać straty finansowe, gdy rynek podlega wahaniom. Połączenie wiedzy z odpowiednimi narzędziami do zarządzania ryzykiem może zmniejszyć stes podczas handlu. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.