Geopolityka, polityka monetarna a rynki akcji, EUR

Kwiecień 07, 2022 13:11

Wczorajsze sprawozdanie FOMC za marzec potwierdziło jastrzębie stanowisko banku centralnego Stanów Zjednoczonych. W nocy widoczna była zatem presja na globalnych rynkach akcji oraz euro.  

„Wielu uczestników zauważyło, że jedna lub więcej podwyżek o 50 punktów bazowych w docelowym zakresie może być możliwa na przyszłych spotkaniach, zwłaszcza jeżeli presja inflacyjna pozostanie podwyższona lub zwiększy się”. Sprawozdanie Rezerwy Federalnej z marca. 

Kolejne posiedzenie Fedu odbędzie się na początku maja. Oczekuje się, że stopy procentowe zostaną wtedy podniesione o 0,5 procenta i w rezultacie znajdą się na poziomie 1 procenta. Inflacja w USA przyspieszyła na skutek wzrostu cen towarów, wywołanego konfliktem rosyjsko-ukraińskim.

Dowiedz się więcej o analizie fundamentalnej uczestnicząc w webinarach Admirals

Para walutowa EURUSD

Dolar umocnił się do euro, ponieważ inwestorzy widzą przyspieszenie amerykańskiej gospodarki. Dodatkowo na notowania euro wpływają nadchodzące w tym miesiącu wybory we Francji. Wybory to okres niepewności i często znajduje to odzwierciedlenie w gorszym sentymencie inwestorów. Zmiana polityczna może nastąpić w okresie konfliktu w Ukrainie, co podbija niepewność w stosunku do EUR i wzmacnia krótkoterminową atrakcyjność USD, traktowanego teraz jak bezpieczna przystań. 

Silny dolar wyhamował nieco apetyt wzrostowy na cenach złota, ale wszystkie aktywa kojarzone z bezpiecznymi przystaniami są bardzo wrażliwe podczas wydarzeń geopolitycznych dużej wagi. Dlatego znaczne ruchy na kruszcu mogą pojawić się znowu w każdej chwili. 

Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) podała, że w tygodniu kończącym się 1 kwietnia 2022 r. zapasy ropy naftowej wzrosły o 2,4 mln baryłek. Informacja ta w pewnym stopniu uspokoiła obawy związane z podażą, a ceny spot ropy naftowej spadły.  

Dzisiejsze wiadomości tradingowe 

Warto zwrócić dzisiaj uwagę na sprzedaż detaliczną strefy euro za luty. Odczyt rok do roku może wpłynąć na zniżkującą ostatnio parę EURUSD. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie zobaczymy liczby i jak zostaną one zinterpretowane przez inwestorów.

  

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.