Telefónica i Liberty potwierdzają fuzję O2 i Virgin Media

Czerwiec 01, 2021 18:04

W zeszłym miesiącu zapowiedziano potencjalne porozumienie między obiema firmami, ale dopiero na dzisiejszej sesji połączenie zostało ostatecznie potwierdzone, po zatwierdzeniu przez władze brytyjskie. W konsekwencji stworzona została spółka joint venture o nazwie VMED O2 UK, która ma na celu rzucić wyzwanie liderowi na rynku brytyjskim, British Telecom (BT). Nowo powstała firma chce uzyskać potencjalną bazę 47 milionów użytkowników.

To wspólne przedsięwzięcie będzie w 50% własnością Telefónica i Liberty, a hiszpańska firma ma otrzymać 6,4 miliarda euro w ramach transakcji, z czego 3,14 miliarda euro odpowiada płatności gotówkowej dokonanej przez Liberty Global jako rekompensata za udział w połączeniu. Ponadto oczekuje się, że dzięki tej transakcji zadłużenie netto Telefóniki zmniejszy się o około 5 mld euro.

Telefónica przedstawiła 12 maja swoje wyniki kwartalne, w których mogliśmy zaobserwować, że zarówno zysk na akcję, jak i dochód przekroczyły oczekiwania rynku, osiągając 0,15 euro na akcję i 10,34 mln euro dochodu. Takie liczby świadczą o znaczeniu umowy, ponieważ oferuje ona solidną platformę, na której firmy mogą dalej umacniać się na rynkach finansowych w przyszłości.

W ostatnich latach Telefónica była jednym z głównych graczy na hiszpańskiej giełdzie. Doświadczyła jednak problemów ze spadkami ceny, spowodowanymi w dużej mierze atakami niedźwiedzi, przy czym silny trend spadkowy został spotęgowany przez problemy wygenerowane na początku pandemii. Doprowadziło to do osiągnięcia przez spółkę minimalnych wycen wartości, których nie widziano od 1996 r., na poziomie 2,70 EUR za akcję, pomimo różnych środków, które podjęto w 2019 r. w związku z restrukturyzacją grupy tworzącej Telefónica Hispam, Telefónica Tech i Telefónica Infra.

Technicznie rzecz biorąc, po ustanowieniu minimów 29 października na poziomie 2,702 euro za akcję, Telefónica rozpoczęła trend wzrostowy w formacji klina, który doprowadził ją do ponownej walki o 4,00 euro za akcję, powodując potrójne przekroczenie wzrostowych średnich kroczących, które mogą wzmocnić ten trend.

Obecnie cena znajduje się na ważnym poziomie wsparcia, na średniej z 200 sesji i linii trendu wzrostowego wspomnianego wcześniej klina. Kluczowe jest więc, abyśmy obserwowali rozwój wypadków i sprawdzali, czy cena jest w stanie utrzymać te poziomy, aby utworzyć nowy wzrostowy impuls, który doprowadzi do przetestowania aktualnych poziomów oporu. Pokonanie oporu mogłoby sprowokować nowy impuls wzrostowy w poszukiwaniu 5,00 € za akcję. W przeciwnym wypadku, przełamanie obecnych poziomów wsparcia może zagrozić tej byczej strukturze, otwierając drzwi do ewentualnej korekty.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Telefónica, wykres dzienny. Zakres danych: od 21 stycznia 2020 r. do 1 czerwca 2021 r. Sporządzono 1 czerwca 2021 r. o godzinie 12:45. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

 

Zmiana kursu akcji Telefónica w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: -46,52%

2019: -15,15%

2018: -9,67%

2017: -7,88%

2016: -11,41%

 

Z kontem Admirals Trade.MT5 możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na akcje Telefonica a także ponad 3000 innych spółek! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno na rynkach byków, jak i niedźwiedzi, z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.