Handel forintem węgierskim: Co warto wiedzieć

Sierpień 07, 2023 14:00

Węgierski forint (HUF) jest oficjalną walutą Węgier. Forint nie jest jedną z najczęściej wymienianych walut na świecie, tak jak dolar amerykański czy funt brytyjski. Jednak handel węgierskim forintem w stosunku do głównych walut nie jest niczym niezwykłym w świecie handlu. Chociaż Węgry są stosunkowo małą gospodarką europejską, starają się poprawić swoje miejsce i status.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu węgierskim forintem i perspektywach gospodarczych Węgier, przeczytaj nasz artykuł.

Węgierska gospodarka i forint

Przez wiele lat Węgry należały do bloku wschodnioeuropejskiego, co między innymi oznaczało poważne ograniczenia działalności gospodarczej i słabość w podążaniu za nowoczesnymi gospodarkami i konkurowaniu z nimi. Wraz z upadkiem bloku ponad 30 lat temu, Węgry z trudem odnalazły swoją drogę w zakresie postępu gospodarczego, ponieważ musiały pokonać wiele przeszkód.

Sytuacja uległa jednak zmianie, a geostrategiczne położenie Węgier w centrum kontynentu odegrało kluczową rolę. Węgry zajmują obecnie 58. miejsce wśród największych gospodarek. W Globalnym Indeksie Innowacyjności Węgry zajęły 34. miejsce w 2022 r. z 39,8 punktami. Węgierska Agencja Promocji Inwestycji (HIPA) zauważyła, że „zaufanie inwestorów zagranicznych do węgierskiej gospodarki jest niezachwiane, o czym świadczy wolumen inwestycji w wysokości 6,5 mld EUR w 2022 r., co jest rekordowym wynikiem w historii promocji inwestycji na Węgrzech. W sumie sfinalizowano 92 duże transakcje BIZ, tworząc około 15 000 nowych miejsc pracy i utrzymując dziesiątki tysięcy z nich”.

Węgierski Bank Narodowy (Magyar Nemzeti Bank - MNB) jest bankiem centralnym Węgier, założonym w 1924 roku. Według jego strony internetowej, jego misją jest „osiągnięcie i utrzymanie stabilności cen. (...) Bez uszczerbku dla swojego podstawowego celu, MNB wspiera utrzymanie stabilności systemu pośrednictwa finansowego, wzmocnienie jego odporności, jego trwały wkład we wzrost gospodarczy; ponadto MNB wspiera politykę gospodarczą rządu i jego politykę związaną z równowagą środowiskową, wykorzystując dostępne mu instrumenty”.

MNB jest również odpowiedzialny za emisję węgierskiego forinta. Forint wziął swoją nazwę od włoskiego miasta Florencja, podczas gdy słowo to było używane przez Węgrów w czasach Austro-Węgier do opisania cesarskiej waluty, która po niemiecku nazywała się „Gulden”. W 1946 roku, tuż po zakończeniu II wojny światowej, MNB wprowadził forinta.

Węgry nie sprecyzowały, kiedy i czy w ogóle przyjmą euro. Obecny prezes MNB zasugerował, że nie chciałby rezygnować z niezależności kraju, jeśli chodzi o opodatkowanie przedsiębiorstw. Według raportu Agencji Reutera, „minister finansów Mihaly Varga powiedział, że Węgry pracują nad spełnieniem warunków wejścia do strefy euro, ale nie mają docelowej daty przyjęcia wspólnej waluty, a kwestia ta nie jest obecnie przedmiotem obrad”.

Wyniki forinta węgierskiego

Węgierski forint ma za sobą lepsze dni w stosunku do dolara amerykańskiego i euro. Jak widać na poniższym wykresie miesięcznym USD/HUF, węgierska waluta radziła sobie dobrze do początku 2022 r., handlując poniżej poziomu 335 HUF w stosunku do dolara.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – USD HUF wykres miesięczny od: 1 września 2019 r. do 3 sierpnia 2023 r. Utworzono: 3 sierpnia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Niestety, kolejne 6 miesięcy nie było dobre dla węgierskiej waluty, która znacznie się osłabiła, osiągając najniższy od wielu lat poziom (431 HUF) w stosunku do dolara w grudniu 2022 roku.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – USD HUF wykres dzienny od: 30 maja 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r. Utworzono: 3 sierpnia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Kulminacja negatywnych informacji napływających z gospodarek UE oraz złagodzenie polityki pieniężnej przez węgierski bank centralny i dalsze obniżanie stóp procentowych zaszkodziły węgierskiemu forintowi, który od połowy lipca ponownie stracił na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego i euro.

Co analitycy mówią o węgierskim forincie i polityce monetarnej Węgier?

Komisja Europejska (KE) zasugerowała w raporcie, że „stopa inflacji będzie spadać w kolejnych kwartałach, napędzana efektami bazowymi, niższymi cenami towarów, niedawną aprecjacją waluty i słabym popytem konsumpcyjnym”. Przewiduje się, że średnioroczna stopa inflacji wzrośnie z 15,3% w 2022 r. do 16,4% w 2023 r., a następnie spadnie do 4,0% w 2024 r.”.

MNB walczy obecnie z najwyższą stopą inflacji w UE, która w czerwcu wyniosła 20,1% rocznie, podczas gdy gospodarka zwalnia. Bank rozpoczął cykl łagodzenia polityki, ponieważ wysokie stopy procentowe praktycznie zdusiły zaciąganie pożyczek. Na ostatnim posiedzeniu zarządu, decydenci MNB obniżyli stopy procentowe, podkreślając, że korzystne otoczenie pozwala na złagodzenie polityki pieniężnej, ale dodali, że „w obecnym otoczeniu uzasadnione są restrykcyjne warunki monetarne w celu osiągnięcia stabilności cen”.

Komentując decyzje MNB, analitycy ING napisali w raporcie opublikowanym 25 lipca: „Wrześniowe posiedzenie w sprawie stóp procentowych będzie również kluczowe ze względu na nowy Raport o Inflacji, zawierający zaktualizowane prognozy inflacyjne banku centralnego. Nowa prognoza da NBH podstawę do podjęcia decyzji i być może ujawni jego plan dotyczący kolejnej fazy luzowania. W duchu ostrożności, nasz scenariusz bazowy zakłada werbalne zasygnalizowanie we wrześniu nadchodzącego nowego etapu, kontynuowane symbolicznym krokiem w październiku”.

Analizując perspektywy węgierskiego forinta w raporcie opublikowanym 11 lipca, analitycy Commerzbanku stwierdzili: „Prognozujemy, że forint odzyska nieco gruntu do końca roku, ponieważ inflacja prawdopodobnie spadnie szybciej niż tempo, w jakim MNB będzie obniżać stopy, a zatem realna stopa procentowa stanie się mniej ujemna - w tym oknie widzimy EUR / HUF w przedziale 365. Prognozujemy jednak osłabienie forinta w 2024 r., ponieważ: Węgry są bardziej podatne na inflację niż Polska czy Czechy, co ponownie obniży realną stopę procentową Węgier, gdy inflacja okaże się nieugięta w 2024 roku. Sytuacja związana ze sporami Węgier z Komisją Europejską w sprawie funduszy UE jest nadal niepewna. Najnowsze wytyczne rządowe sugerują, że takie warunki nie zostaną wkrótce spełnione. W związku z tym istnieje wysokie ryzyko”.

Ekonomiści Erste Bank zasugerowali, że „ostatnie komentarze ministra finansów Vargi, że stabilna, a nie słabsza waluta powinna leżeć w interesie Węgier, mogą wskazywać, że rząd nie będzie wzywał do nadmiernego poluzowania polityki pieniężnej, co mogłoby potencjalnie doprowadzić do osłabienia HUF”.

Zarządzanie ryzykiem podczas handlu forintem węgierskim

Teraz, gdy poznałeś już kilka cennych informacji na temat węgierskiego forinta, być może zastanawiasz się nad dodaniem go do swojego portfela handlowego. Ponieważ jesteś początkującym inwestorem, powinieneś pamiętać, że handel wiąże się z ryzykiem. Oznacza to, że dobre przygotowanie i dokładne przestudiowanie technik i strategii handlowych może przybliżyć Cię do osiągnięcia Twoich celów.

Szeroka gama materiałów edukacyjnych jest dostępna online, aby pomóc Ci dowiedzieć się, jak działa handel i jak narzędzia zarządzania ryzykiem mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka. Wszystko, co musisz zrobić, to znaleźć je i poświęcić trochę czasu na naukę tego, jak działa handel i jak zminimalizować ryzyko. E-booki, artykuły, webinary lub podcasty są łatwo dostępne, więc dlaczego z nich nie skorzystasz?

Jako broker z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku, bardzo mocno podkreślamy, że początkujący traderzy powinni wiedzieć, jak działają narzędzia do zarządzania ryzykiem (takie jak zlecenie stop-loss). Budowanie strategii handlowej powinno obejmować wykorzystanie tych narzędzi, które mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka w przypadku, gdy rynki zaczną poruszać się przeciwko Twoim pozycjom.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.