Podwyżka stóp w USA wspiera rynki finansowe

Marzec 17, 2022 11:29

Zgodnie z oczekiwaniami Rezerwa Federalna podniosła w marcu kluczową stopę procentową z 0,25 do 0,50 % w związku z dobrymi danymi o zatrudnieniu i wysoką inflacją. Decyzja ta wspiera spółki z sektora finansowego i bankowego w USA oraz uspokaja ostatnie obawy o stagflację i niepewność.   

Wskazówki dotyczące stóp procentowych mają wpływ na sektor bankowy, firmy ubezpieczeniowe i brokerskie na Wall Street, która jest ważnym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw produktów i usług finansowych. Byki z Wall Street poczuły krew i akcje spółek finansowych poszybowały w górę, w oczekiwaniu na wyższe dochody z tytułu rosnących stóp procentowych i możliwość wzrostu zysków po długim okresie niskich i ujemnych stóp procentowych.   

Kontrakty terminowe na światowe rynki akcji, takie jak S&P 500, FTSE i Nikkei, poszły w górę w związku ze wskazówkami amerykańskiego banku centralnego, które zapowiadają kilka kolejnych podwyżek stóp procentowych w tym roku w kierunku osiągnięciu celu 1,9%. Pierwsza podwyżka stóp procentowych w USA od 2018 r. może wpłynąć na decyzje innych światowych banków centralnych w nadchodzących miesiącach.   

Oprócz podwyżki stóp, Rezerwa Federalna spodziewa się stopniowego zmniejszania QE.  

"Komitet spodziewa się, że na najbliższym posiedzeniu rozpocznie zmniejszanie stanu posiadania skarbowych papierów wartościowych oraz agencyjnych papierów dłużnych i agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką". Rezerwa Federalna.  

Oczekuje się wzrostu inflacji 

Przed sektorem bankowym stoją zagrożenia, ponieważ pandemia COVID-19 jeszcze się nie zakończyła, a w Europie nadal utrzymują się problemy geopolityczne. Wpływ konfliktu na Ukrainie na gospodarkę USA jest "wysoce niepewny" i bank centralny spodziewa się, że wpłynie on na nastroje gospodarcze i wywrze presję na wzrost inflacji.   

Gdy inwestorzy oceniali wskazówki Rezerwy Federalnej, indeks dolara amerykańskiego stracił nieco na wartości w okresie poprzedzającym komunikat Rezerwy Federalnej, a ceny złota wzrosły.   

Finanse - najczęściej zadawane pytania 

Co to jest Wall Street? 

Wall Street to ulica znajdująca się w dzielnicy biznesowej Nowego Jorku, na której znajdują się główne instytucje finansowe USA. Nazwa ta jest również używana w odniesieniu do amerykańskiego rynku finansowego. 

 

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Sarah Fenvick (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.