Fed, EBC i BoJ zadecydują o poziomie stóp procentowych

Lipiec 26, 2023 15:02

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (Fed), Europejski Bank Centralny (EBC) i Bank Japonii (BoJ) to trzy banki centralne, które w tym tygodniu ogłoszą swoje decyzje w sprawie stóp procentowych. Uczestnicy rynku i analitycy będą również koncentrować się na oświadczeniach po spotkaniu, aby szukać wskazówek dotyczących przyszłych działań.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) ostrzegł Japonię w swoim raporcie World Economic Outlook, że „obecnie występuje większe ryzyko, że presja inflacyjna będzie nadal utrzymywać się powyżej celu”. IMF zasugerował, że „polityka pieniężna może pozostać akomodacyjna, ale należy przygotować się na potrzebę rozpoczęcia podwyżek” i doradził BoJ, aby „był nieco bardziej elastyczny i być może odszedł od kontroli krzywej dochodowości, którą stosuje obecnie”.

W Australii inflacja spadła do 6% w drugim kwartale roku w ujęciu rocznym, przekraczając oczekiwania analityków. W ujęciu kwartalnym ceny wzrosły o 0,8%, co jest najniższym poziomem odnotowanym od września 2021 roku. Analitycy Deloitte Access zasugerowali, że najnowsze dane dotyczące inflacji są kolejnym dowodem na to, że Bank Rezerwy Australii zbyt mocno podniósł stopy procentowe.

Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych

Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) Rezerwy Federalnej zbierze się w środę i ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. Analitycy rynkowi sugerują, że amerykański bank centralny dokona podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, jak wynika z raportu Agencji Reutera.

Podczas gdy możliwość dwóch podwyżek stóp procentowych do końca roku była często poddawana dyskusji, większość ekonomistów nadal uważa, że nadchodząca podwyżka będzie ostatnią w obecnym cyklu zacieśniania. Inflacja zasadnicza spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, osiągając w czerwcu poziom 3,0%, nieco powyżej wartości docelowej Fed. Spadająca inflacja i odporny, silny rynek pracy skłoniły niektórych ekonomistów do zasugerowania, że Fed może zacząć obniżać stopy procentowe przed końcem 2023 roku. Jednak szef Fed Jerome Powell wciąż podkreśla, że zacieśnianie polityki pieniężnej jeszcze się nie skończyło.

Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych

EBC będzie kolejnym bankiem centralnym, który ujawni swoje plany dotyczące stóp procentowych, te poznamy już w czwartek po południu. EBC podążył za innymi bankami centralnymi, podnosząc koszty pożyczek, aby przeciwdziałać inflacji. Według raportu Agencji Reutera, ekonomiści sugerują, że bank centralny strefy euro dokona podwyżki stóp procentowych o 25 pb.

Stopy procentowe w bloku euro wzrosły o 400 punktów bazowych w ciągu ostatniego roku do 3,5%, najwyższego poziomu odnotowanego od 22 lat. Podczas gdy inflacja zasadnicza spadła w czerwcu trzeci miesiąc z rzędu, ceny bazowe, takie jak ceny usług, wzrosły. Analitycy UBS sugerują, że „inflacja bazowa będzie bardzo, bardzo wolno spadać, więc jest to zmartwieniem dla EBC” ze względu na silny rynek pracy i wzrost płac w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Decyzja BoJ w sprawie stóp procentowych

BoJ będzie ostatnim bankiem centralnym w tym tygodniu, który zwoła posiedzenie zarządu w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści sugerują, że BoJ utrzyma kontrolę krzywej dochodowości (YCC) na niezmienionym poziomie, a docelowe krótkoterminowe stopy procentowe na poziomie -0,1%. Inflacja utrzymywała się powyżej celu BoJ w ciągu ostatnich 15 miesięcy, podczas gdy inne badania pokazują, że gospodarka przyspiesza.

Analitycy Rabobanku napisali w raporcie opublikowanym 25 lipca, że „gołębie” podejście banku centralnego Japonii może negatywnie wpłynąć na japońskiego jena. Ekonomiści holenderskiego banku zasugerowali, że „podczas gdy JPY prawdopodobnie złagodnieje po gołębim wyniku polityki 28 lipca, bardzo możliwe jest, że spekulacje na temat ruchu we wrześniu mogą narastać dość szybko. Ograniczyłoby to presję na sprzedaż JPY. Oznaki trwałej inflacji płacowej dałyby zielone światło dla korekty polityki BoJ, podczas gdy mniejsze podwyżki płac w przyszłym roku prawdopodobnie sygnalizowałyby coś przeciwnego”.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.