Wiadomości tradingowe dla początkujących - Czym jest Europejski Bank Centralny?

Czerwiec 20, 2022 14:39

W tym artykule:   

  • Poznasz skrót nazwy Europejskiego Banku Centralnego - EBC  
  • Poznasz rolę EBC w systemie finansowym i monetarnym 
  • Dowiesz się czy EBC drukuje pieniądze  
  • Poznasz związek między EBC a Eurogrupą 
  • Dowiesz się w jaki sposób EBC wpływa na decyzje tradingowe i inwestycyjne?  

Jak sama nazwa wskazuje, Europejski Bank Centralny jest bankiem centralnym Europy i jest powszechnie znany pod skrótem EBC. EBC jest odpowiedzialny za nadzór nad systemem monetarnym i bankowym w strefie euro i znajduje się na szczycie struktury bankowej w Europie.   

Powszechnym błędem jest przekonanie, że EBC drukuje wszystkie banknoty euro znajdujące się w obiegu. W rzeczywistości jest to zadanie krajowych banków centralnych, takich jak Banque de France czy Deutsche Bundesbank. EBC tworzy pieniądze, gdy udziela kredytów instytucjom bankowym w ramach skupu obligacji lub kredytów hipotecznych, ale te wymiany są kredytowane elektronicznie, co określa się mianem płynności.   

Rola EBC w systemie finansowym i monetarnym  

UE jest największym ujednoliconym blokiem handlowym na świecie, a miliony przedsiębiorstw i konsumentów są uzależnione od zdrowego systemu finansowego. Dlatego rola EBC w regulacji i utrzymaniu wartości wspólnej waluty jest niezwykle ważna. EBC zajmuje się przede wszystkim stabilnością cen i utrzymaniem wartości euro. Głównym celem jest utrzymanie inflacji na poziomie około 2 procent rocznie.   

Bank centralny ma prawo ustalać wytyczne dotyczące stóp procentowych, do których stosuje się cały sektor bankowy - 5 963 banki w 27 państwach członkowskich UE, które sprzedają swoje usługi 341 milionom konsumentów mieszkających w strefie euro. EBC ustala stopę oprocentowania kredytów jednodniowych, według której banki pożyczają sobie nawzajem środki. EBC płaci też taką samą stopę procentową bankom, które utrzymują swoje rezerwy w banku centralnym.   

Związek między EBC a Eurogrupą  

Eurogrupa to nieformalna grupa wszystkich ministrów finansów w UE, którzy spotykają się, by omawiać najważniejsze bieżące kwestie finansowe i gospodarcze. EBC, jako główny organ nadzorujący sektor bankowy i finansowy, współpracuje z Eurogrupą w celu znalezienia rozwiązań dla wyzwań na rynkach finansowych. Przykładem może być kryzys zadłużenia publicznego, który rozpoczął się w 2009 r., gdy Grecja i inne kraje UE nie były w stanie spłacić swoich długów krajowych.   

W jaki sposób EBC wpływa na decyzje tradingowe i inwestycyjne

EBC ma ogromny wpływ na zachowania traderów i inwestorów, a jego decyzje w sprawie stóp procentowych mogą w zależności od okoliczności wpływać na pary walutowe związane z EUR. Wyższe lub niższe stopy procentowe podane przez bank centralny mają wpływ na wiele rynków:  

  • Rynki towarowe   
  • Rynki forex  
  • Kredyty hipoteczne i kredyty dla przedsiębiorstw 
  • Inwestycje w akcje 
  • Akcje banków i oczekiwania dotyczące zysków na akcję  

Dlatego inwestorzy uważnie śledzą comiesięczne decyzje EBC dotyczące polityki monetarnej i stóp procentowych i wykorzystują je do podejmowania decyzji o transakcjach walutowych lub inwestowaniu na rynku akcji.   

EBC i wiadomości handlowe  

EBC używa wielu technicznych terminów w swoich comiesięcznych oświadczeniach. Przyjrzyjmy się im nieco dokładniej:  

Stabilność cen: typowe oczekiwanie dotyczące codziennych cen płaconych przez konsumentów i przedsiębiorstwa.  

Inflacja: tempo, w jakim średnie ceny towarów i usług rosną lub maleją w ciągu roku.

Luzowanie ilościowe (Quantitative Easing, QE): Jest to program skupu aktywów, w ramach którego EBC, oprócz obligacji rządowych, skupuje również aktywa, takie jak obligacje korporacyjne i bankowe. Gdy gospodarka znajduje się w recesji, a inflacja jest stosunkowo niska, bank centralny może zastosować QE, aby wesprzeć system finansowy i uniknąć niewypłacalności dłużników.   

Rezerwy zagraniczne: EBC utrzymuje duże rezerwy walutowe i złoto, aby wspierać cele polityki pieniężnej i zabezpieczyć własną pozycję finansową.   

Płynność: przepływy pieniężne.  

Być może nadal masz pytania dotyczące wpływu EBC na rynki. Bezpłatne seminaria internetowe Admirals to bogactwo informacji na temat analizy wiadomości handlowych, a wszyscy nasi prowadzący to doświadczeni inwestorzy i traderzy.   

Zarejestruj się już dziś!  

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.