Wiadomości tradingowe dla początkujących – globalna sytuacja ekonomiczna a handel na rynku Forex

Sierpień 18, 2022 20:00

Jeżeli handlujesz na Forex, bardzo możliwe, że skupiasz się na swojej lokalnej walucie i gospodarce i są one Twoim punktem odniesienia w stosunku do globalnej sytuacji. Jeśli inwestor mieszka w Wielkiej Brytanii, to funt szterling i brytyjska gospodarka pojawiają się dość często w jego wiadomościach handlowych, więc naturalne jest, że łatwiej jest mu postrzegać Forex przez pryzmat GBP.  

Kiedy dochodzi do zawierania transakcji na globalnym rynku walutowym, należy jednak obrać szerszą perspektywę. Dzieje się tak dlatego, że waluty są handlowane w parach i ich kursy zmieniają się w zależności od wyników gospodarczych każdego kraju i jego pozycji w gospodarce światowej.  

Handlując na Forex należy nauczyć się rozróżniać, kiedy i z czego wynika siła jednej waluty lub słabość innej. Brak przeprowadzania analiz rynkowych tego typu może niestety wpłynąć dość negatywnie na trading.

Sprawdzaj, co dzieje się w globalnej gospodarce

Ekosystem ekonomiczny jest siecią powiązań między głównymi i rozwijającymi się gospodarkami. Główne gospodarki, takie jak USA i UE, wykazują stabilny wzrost, posiadają dobrze zorganizowaną infrastrukturę i ugruntowane organy zarządzające bankiem centralnym i polityką fiskalną.  

Niektóre z największych gospodarek są członkami G7, w tym Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielkiej Brytanii i USA. Łącznie odpowiadają one za około 54% globalnej produktywności, czyli szacunkowo 36 bln funtów (dane IMF z 2021 roku). 

Do gospodarek rozwijających się należą kraje BRIC: Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. Łącznie są one odpowiedzialne za około 30% globalnej produktywności.  

Można powiedzieć, że gospodarka światowa potrzebuje stabilnej podaży i popytu dojrzałych rynków, ale jest również uzależniona od bardziej zmiennych rynków wschodzących, takich jak Chiny i Afryka, bez których nie będzie możliwe napędzanie mocnego wzrostu. 

Co to oznacza dla traderów na Forex?  

Analizując globalną gospodarkę można rozpoznać: 

  • które waluty charakteryzują się podwyższoną zmiennością, 
  • które waluty są mocne, a które słabe do danej waluty bazowej, 
  • w jakich okresach dane waluty rosną, a w jakich spadają, 
  • gdzie szukać okazji inwestycyjnych.

Które waluty charakteryzują się podwyższoną zmiennością? 

Ogólnie zmienność nie jest czymś złym, jeżeli oczywiście nie wymyka się zbytnio spod kontroli.   

Jeżeli instrument wchodzi w trend boczny i niewiele się na nim dzieje, inwestorzy raczej przejdą na rynek dający więcej szans zarobku. Z drugiej strony, gdy zmienność staje się niebezpiecznie wysoka, rośnie ryzyko rynkowe i lepiej dwa razy przemyśleć zakładanie pozycji w takich okolicznościach.  

Apetyt na ryzyko różni się wśród inwestorów i najlepiej inwestować podczas takiej zmienności, którą uważamy za odpowiednią dla nas.  

Przeważnie waluty rynków wschodzących są bardziej zmienne niż waluty główne. Niestabilność walut może wynikać z braku rozważnego zarządzania fiskalnego, nadmiernej inflacji, zależności od jednego sektora gospodarki, zbyt dużych wydatków rządowych, czy wysokiego zadłużenie danego kraju. Nie oznacza to, że dojrzałe gospodarki nie borykają się często z własnymi problemami, pomaga im jednak rozbudowana infrastruktura i doświadczenie w radzeniu sobie za pomocą polityki monetarnej i środków fiskalnych.

Które waluty są mocne, a które słabe do danej waluty bazowej? 

Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, wyznaczając GBP jako walutę bazową. Wschodząca waluta, taka jak indonezyjska rupia, jest słabsza od GBP, więc ktoś podróżujący z Wielkiej Brytanii do Indonezji będzie miał dość dużą siłę nabywczą. Porównanie GBP z USD to już inna historia, ponieważ obie waluty należą do dojrzałych gospodarek i reagują w zależności od kształtowania się sytuacji ekonomicznej i wydarzeń geopolitycznych w UK i USA.  

W jakich okresach dane waluty rosną, a w jakich spadają? 

Jak już wspomnieliśmy, waluty reagują zarówno na lokalne, jak i globalne wydarzenia ekonomiczne. Słabszy odczyt wzrostu w Wielkiej Brytanii może często prowadzić do osłabienia funta w stosunku do innych dojrzałych walut. Z kolei mocny wzrost potwierdzi siłę gospodarki i funt zacznie zyskiwać do innych walut.  

Waluty poruszają się również pod wpływem decyzji banków centralnych, umacniając się podczas zacieśniania polityki monetarnej i osłabiając podczas jej luzowania.  

Gdzie szukać okazji inwestycyjnych? 

Analizowanie stanu gospodarki światowej może dawać wskazówki, gdzie upatrywać okazji na Forex. Należy patrzeć na zachowanie walut wschodzących w stosunku do walut głównych, sprawdzać, co powoduje względne słabości i siły pomiędzy głównymi walutami oraz śledzić trendy walutowe wywoływane decyzjami banków centralnych.  

Aby dowiedzieć się więcej o handlu na Forex i lepiej zrozumieć globalną ekonomię, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i sprawdź nasze najbliższe szkolenia: 

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.