Polityka monetarna EBC: Inflacja i euro

Maj 22, 2023 13:00

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Europejski Bank Centralny (EBC) stanął w obliczu wysokich poziomów inflacji, które zmusiły go do przeglądu i radykalnej zmiany polityki pieniężnej. Waluta europejska, będąca jedną z najczęściej handlowanych na świecie, nie pozostało bez wpływu na wzrosty cen, tracąc na wartości w stosunku do swojego głównego konkurenta, dolara amerykańskiego.

W artykule podzielimy się cennymi spostrzeżeniami dla początkujących traderów, którzy chcą zgłębić wpływ inflacji i prognoz polityki pieniężnej w odniesieniu do handlu na euro.

Inflacja w strefie euro rośnie do rekordowych poziomów 

Europejski Bank Centralny ustalił cel inflacyjny na poziomie 2%. Przez wiele lat rada zarządzająca EBC była w stanie zapewnić miesięczne stopy inflacji zbliżone do celu, a czasami nawet bliskie 0. Bank centralny strefy euro zdołał utrzymać inflację w ryzach w ostatniej dekadzie, a stopy procentowe były utrzymywane blisko historycznych minimów.

Pandemia koronawirusa zmusiła EBC do jeszcze większego obniżenia stóp procentowych w celu wsparcia gospodarek krajów euro, które ucierpiały z powodu lockdownów i innych środków zapobiegawczych wprowadzonych przez rządy. Wynagrodzenia były wypłacane pomimo zmniejszonej aktywności gospodarczej i utworzono specjalny fundusz mający na celu wspieranie gospodarek strefy euro.

Konsekwencje napływu miliardów euro na rynek stały się widoczne w sierpniu 2021 r., kiedy inflacja zasadnicza wyniosła 3,0%, czyli o 0,8% więcej niż w lipcu. Do lutego 2022 r. inflacja wzrosła do 5,9%, kontynuując trajektorię wzrostową do października 2022 r., kiedy to dobiła do 10,6% w ujęciu rocznym. Od tego czasu poziom inflacji spadł o blisko 7%, wciąż daleko od celu EBC wynoszącego 2%.

EBC podnosi stopy procentowe, aby kontrolować inflację 

Jedną ze strategii, którą wybrała rada zarządzająca EBC w celu obniżenia poziomu inflacji, było podniesienie kosztów finansowania zewnętrznego. W lipcu 2022 r. Rada ogłosiła pierwszą podwyżkę stóp procentowych od jedenastu lat. Do maja 2023 r. EBC podniósł stopy procentowe siedem razy z rzędu, a główna stopa depozytowa wyniosła 3,25%.

EBC nie jest jedynym dużym bankiem centralnym, który zaostrzył swoją politykę pieniężną w ciągu ostatnich kilku miesięcy, zarówno amerykańska Rezerwa Federalna, jak i Bank Anglii znacznie podniosły poziomy stóp procentowych w celu ograniczenia inflacji.

Jak działania EBC wpłynęły na euro?

Czasy, w których euro było notowane na poziomie 1,22 USD (maj 2021 r.) w stosunku do dolara amerykańskiego już dawno minęły. Wartość wspólnej waluty spadła w ciągu następnych kilku miesięcy, odnotowując wieloletnie minimum na początku września 2022 r., kiedy to kurs wynosił 0,98 USD w stosunku do waluty amerykańskiej.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - EUR USD miesięczny wykres. od 1 stycznia 2018 r. do 18 maja 2023 r. Utworzono: 18 maja 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Euro zyskało na wartości dzięki wielokrotnym podwyżkom stóp procentowych przez EBC i ponownie przełamało barierę 1 dolara 18 maja, notując 1,08 dolara.

Co analitycy sugerują w odniesieniu do gospodarki strefy euro i waluty europejskiej?

Koszty życia większości obywateli strefy euro znacznie wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Podwyżki stóp procentowych odbiły się zwłaszcza na osobach, które spłacały swoje kredyty. Chociaż inflacja zasadnicza wydaje się spadać z miesiąca na miesiąc, istnieje niepewność co do tego, czy EBC będzie nadal zacieśniać swoją politykę pieniężną w przyszłości.

Christine Lagarde z EBC: W tej chwili nie będzie jeszcze pauzy

Szefowa EBC Christine Lagarde powiedziała, że nie przewiduje w tej chwili pauzy w podwyżkach.  „Inflacja zbyt długo utrzymywała się na zbyt wysokim poziomie, EBC będzie walczył z inflacją, aż do osiągnięcia pewności, że w średnim okresie powróci ona do poziomu 2%” stwierdziła Lagarde.

Zapytana o to, czy EBC pójdzie w ślady Rezerwy Federalnej i wstrzyma podwyżki stóp procentowych, Lagarde zauważyła, że EBC nie jest zależny od Fed i dodała, że ostatnie umowy płacowe i wysokie marże zysku przedsiębiorstw mogą stanowić zagrożenie dla planu polityki pieniężnej banku centralnego.

Według agencji Reutera EBC przeprowadzi jeszcze 2 podwyżki stóp procentowych

Wszyscy ekonomiści ankietowani przez agencję Reutera 16 maja (62 osoby) prognozowali podwyżkę o 25 punktów bazowych na czerwcowym posiedzeniu EBC. Czterdziestu dwóch ekonomistów prognozuje również kolejną podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w lipcu. Większość ekonomistów zasugerowała, że po oczekiwanych podwyżkach stóp procentowych nie należy spodziewać się zmian stóp procentowych do kwietnia 2024 roku.

Prognozy analityków bankowych

Raport Bank of America wydaje się zgadzać z wynikami sondażu agencji Reutera. „Przekaz kilku członków EBC (...) był wyraźnie jastrzębi od czasu posiedzenia (4 maja), a ich badanie oczekiwań konsumentów właśnie wykazało wyższe oczekiwania inflacyjne. Dopóki coś się nie zmieni, możemy jedynie powtórzyć nasz pogląd, że - pomimo niepewnych perspektyw - dwie kolejne podwyżki o 25 pb są bazowym scenariuszem” - czytamy w raporcie Bank of America.

Analitycy ING stwierdzili w swoim raporcie, opublikowanym 4 maja, że „EBC będzie trudno powrócić do podwyżek stóp o 50 pb w obecnym środowisku makroekonomicznym z opóźnionym wpływem poprzednich podwyżek, zawirowaniami w sektorze bankowym i stłumionym wzrostem, ale wciąż utrzymującą się inflacją. W obecnym otoczeniu trudno będzie podnieść stopy procentowe więcej niż jeden lub najwyżej dwa razy. W rzeczywistości istnieje wysokie ryzyko, że każda kolejna podwyżka stóp procentowych może okazać się błędem politycznym w dłuższej perspektywie. Zamiast tego, utrzymanie stóp procentowych na wysokim poziomie przez dłuższy czas po kolejnej podwyżce stóp w czerwcu będzie prawdopodobnie kolejnym kompromisem między gołębiami i jastrzębiami”.

Analitycy fińskiego banku Nordea zasugerowali, że rynki finansowe wyceniają zbyt wiele obniżek stóp procentowych. Komentując stopy procentowe, powiedzieli: „Wcześniejsze podwyżki mają wyraźny wpływ na warunki finansowania, obawy o banki w USA utrzymują się, ale jednocześnie wskaźniki inflacji pozostają zbyt wysokie. Istnieje wyraźne ryzyko bez względu na to, co postanowi EBC, ale uważamy, że bank centralny podniesie stopy jeszcze kilka razy i nie sądzimy, aby stopy procentowe spadły tak szybko, jak wyceniają to rynki finansowe. Lagarde jasno stwierdziła, że EBC nie wstrzymuje działań i spodziewamy się dwóch kolejnych podwyżek stóp procentowych o 25 pb w czerwcu i lipcu, co doprowadzi stopę depozytową do poziomu 3,75%”.

Handel euro dla początkujących i zarządzanie ryzykiem 

Euro jest jedną z głównych walut, którymi handluje się każdego dnia na światowych rynkach.Istnieje wiele par walutowych opartych na euro, co pomaga inwestorom zdywersyfikować swoją strategię w zależności od zakładanych celów.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z handlem, możesz uważać, że warto szukać okazji handlowych na parach walutowych z euro, ponieważ są to popularne instrumenty finansowe. Jest jednak możliwe, że przez brak doświadczenia trudno będzie Ci ocenić, co akurat dzieje się na euro i zaczniesz opierać swój handel na emocjach, a nie wiedzy.

Początkujący traderzy są narażeni na wyjątkowo wysokie ryzyko. Jeśli nie chcesz niespodziewanie utracić zainwestowanych środków, zacznij rozszerzać swoją wiedzę na temat rynków i naucz się skutecznego zarządzania ryzykiem. Na przykład zlecenie stop-loss umożliwia inwestorom ograniczenie potencjalnych strat podczas handlu. Istnieje wiele narzędzi do zarządzania ryzykiem, z których warto korzystać. Brokerzy oferują szeroki zakres materiałów edukacyjnych przygotowanych przez doświadczonych traderów, które mogą okazać się przydatne dla początkujących inwestorów. Warto zatem poświęcić czas na naukę skutecznego zarządzania ryzykiem.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.