Dane z Chin poprawiają nastroje w Azji

Marzec 16, 2022 13:19

Azjatyckie rynki akcji odbiły się w nocy na skutek lepszych niż oczekiwano danych gospodarczych z drugiej co do wielkości gospodarki świata, Chin.   

Zgodnie z oficjalnymi statystykami Chin, przemysł, inwestycje, usługi i sprzedaż detaliczna wykazały wzrost.   

Azjatycki gigant ma około 30-procentowy udział w globalnym wzroście PKB i jest główną siłą napędową gospodarek azjatyckich. Indeks Hang Seng i Nikkei wzrosły w związku z ostatnimi wydarzeniami makroekonomicznymi, sygnalizując poprawę nastrojów po niedawnym wybuchu epidemii COVID-19 w Shenzhen.   

Ceny spot ropy naftowej i gazu ziemnego wyhamowały gwałtowne spadki z ubiegłotygodniowych maksimów, ponieważ inwestorzy uwzględnili możliwość, że wzrost gospodarczy w Chinach przyczyni się do wzrostu światowego PKB oraz popytu na paliwa w perspektywie krótko- i średnioterminowej.  

Decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych  

Wszystkie oczy zwrócone są na decyzję FOMC w sprawie stóp procentowych, która ma zostać podjęta jeszcze dziś.   

Ceny spot złota pozostają pod presją, gdyż po danych dotyczących wysokiej inflacji w lutym dolar amerykański staje się bezpieczną przystanią. 

Jeśli Rezerwa Federalna podniesie swoją kluczową stopę procentową o 25 punktów bazowych do 50 punktów bazowych, jak się powszechnie oczekuje, może to wywołać efekt domina dla takich aktywów jak złoto, pary walutowe USD, US Dollar Index i akcje banków.  

Co się stanie, jeśli FOMC nie podniesie stóp procentowych zgodnie z oczekiwaniami? 

Decydenci polityki pieniężnej doskonale zdają sobie sprawę, że obecne poziomy inflacji odzwierciedlają nadzwyczajne warunki gospodarcze w obliczu pandemii COVID-19. Podniesienie stóp procentowych w okresie spowolnienia wzrostu gospodarczego może zwiększyć prawdopodobieństwo niewypłacalności w sektorze przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.  

Oznacza to, że istnieje niewielka szansa, że Rezerwa Federalna zamiast podnosić stopy procentowe, zdecyduje się na zwiększenie skali ograniczania luzowania ilościowego (QE). W takim przypadku amerykańskie rynki akcji mogłyby uzyskać wsparcie, ponieważ koszty zaciągania kredytów i inwestowania pozostałyby na akomodacyjnym poziomie.   

Z innych informacji, dziś spodziewane są dane o sprzedaży detalicznej w USA za luty. Na poziomie makroekonomicznym dane o sprzedaży detalicznej mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące inflacji, zatrudnienia i wzrostu PKB. Na poziomie aktywów, w zależności od reakcji inwestorów na te dane, może dojść do ruchów kursu dolara amerykańskiego i akcji detalicznych.  

FAQ 

Co to jest luzowanie ilościowe (QE)? 

Luzowanie ilościowe to sposób banku centralnego na wspieranie gospodarki w okresach spowolnienia gospodarczego. QE jest zazwyczaj częścią ogólnej strategii. Bank centralny kupuje aktywa, takie jak obligacje skarbowe i jednocześnie zwiększa podaż pieniądza poprzez obniżenie wytycznych dotyczących stóp procentowych.

 

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Sarah Fenvick (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.