Disney w wynikach kwartalnych notuje wzrost zysków

Maj 14, 2021 16:58

Pomimo faktu, że uwaga rynku skupiła się w tym tygodniu przede wszystkim na inflacji w Stanach Zjednoczonych oraz na spadkach, którym przewodziły główne indeksy giełdowe, nie możemy zapominać, że wciąż trwa okres, w którym publikowane są wyniki kwartalne.

Tym samym, podczas wczorajszej sesji poznaliśmy wyniki kwartalne Disneya, który w okresie od stycznia do marca 2021 roku wykazał przypisany zysk netto w wysokości 901 mln dolarów. Oznacza to wzrost o 95,8% rok do roku i kontynuację trendu wzrostowego, który wystartował w lutym ubiegłego roku po publikacji wyników rocznych spółki.

Z wczorajszej publikacji wynika, że Disney odnotował zysk na akcję na poziomie 0,79 USD, przy dochodzie w wysokości 15,61 mld USD. Wynik zysku na akcję znacznie przebił oczekiwania analityków, według których miał oscylować na poziomie 0,2707 USD. Natomiast dochód okazał się niższy od konsensusu, który zakładał, że będzie na poziomie 15,86 mld USD. Zatem pomimo uzyskania lepszego od oczekiwań zysku na akcję, przychody były niższe, co częściowo można tłumaczyć spowolnieniem wzrostu liczby nowych subskrybentów serwisu Disney+.

Z technicznego punktu widzenia Disney obecne notowania przybrały formę klina zniżkującego, co doprowadziło do przełamania poziomu 23,6 zniesienia Fibonacciego, które stanowiło wsparcie. Utrata tego poziomu, w połączeniu z mieszanymi wynikami kwartalnymi, może spowodować dalszy spadek w poszukiwaniu kolejnego poziomu wsparcia.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Wykres dzienny Disneya. Zakres danych: od 4 lutego 2019 roku do 14 maja 2021 roku. Sporządzono w dniu 14 maja 2021 roku o godzinie 12:35 CEST. Należy pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Kształtowanie się ceny w ciągu ostatnich 5 lat:

 • 2020: 25.27%
 • 2019: 31.90%
 • 2018: 1.99%
 • 2017: 3.16%
 • 2016: -0.82%

Dzięki rachunkowi Admirals Trade.MT5 możesz handlować na kontraktach różnic kursowych (CFD) Disneya i ponad 3000 innych akcji! Kontrakty umożliwiają zarabianie traderom zarówno podczas wzrostów, jak i spadków, oferując dodatkowo dźwignię finansową. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności żadnych informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna, lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.