Jak handlować Delta Air Lines po wynikach za czwarty kwartał?

Styczeń 25, 2024 12:27

Chociaż Delta Air Lines znacznie ucierpiała z powodu pandemii, zyski firmy poprawiły się w ciągu ostatnich dwóch lat, a jej ostatnie wyniki za czwarty kwartał przekroczyły oczekiwania.

Niemniej jednak, cena akcji spółki pozostaje znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii. Pomimo przekroczenia oczekiwań w czwartym kwartale, inwestorzy mieli powody do rozczarowania. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych wynikach Delta Air Lines i prognozach analityków dla akcji.

Akcje: Delta Air lines Inc.
Symbol dla rachunku Invest.MT5: DAL
Data powstania pomysłu: 24 stycznia 2024 roku
Horyzont czasowy: 6 - 12 miesięcy
Poziom wejścia:
43 USD
Cel: 53 USD
Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5%
Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Wyniki Delta Air Lines za czwarty kwartał

Na początku tego miesiąca Delta opublikowała swój raport finansowy za czwarty kwartał, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.

 • Skorygowane przychody wyniosły 13,66 mld USD wobec oczekiwanych 13,52 mld USD.
 • Zysk na akcję 1,28 USD vs prognozowane 1,17 USD
 • Przychody kabin premium wzrosły o 15%, przewyższając 10% wzrost przychodów w kabinach standardowych.
 • Przychody z partnerstwa z American Express wzrosły o 11% do 1,7 mld USD, stanowiąc ponad 12% całkowitych przychodów w tym kwartale.
 • Prognozowany skorygowany zysk na akcję między 6 a 7 USD za cały rok 2024.

Chociaż zarówno przychody, jak i zyski przewyższyły oczekiwania, cena akcji Delta spadła o prawie 10% w dniu ogłoszenia ostatnich wyników, a inwestorzy byli rozczarowani zaktualizowanymi prognozami na nadchodzący rok.

W ubiegłym roku Delta ogłosiła, że spodziewa się odnotować zysk na akcję przekraczający 7 USD w 2024 roku. Jednak w ogłoszeniu wyników za IV kwartał prognoza ta została obniżona do 6-7 USD.

Dzięki rosnącemu popytowi na podróże w 2023 r., Delta odnotowała rekordowe przychody w 2023 r., a linia lotnicza może ponownie skorzystać z silnego popytu w 2024 r., ponieważ Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) przewiduje, że w nadchodzącym roku podróżować będzie rekordowa liczba osób.

Co więcej, podróże służbowe, kluczowe źródło przychodów dla linii lotniczych, odradzają się, a przychody z kabin premium odnotują silny wzrost w 2023 roku.

Przewiduje się jednak, że koszty operacyjne, które wzrosły o 12% w 2023 r., wzrosną jeszcze bardziej w 2024 r., co ograniczy marże operacyjne. Co więcej, podobnie jak w przypadku wielu linii lotniczych, Delta posiada duże zadłużenie z czasów pandemii; chociaż skorygowane zadłużenie spadło rok do roku, pozostaje wysokie i wynosi 29 miliardów dolarów, w porównaniu do 11 miliardów dolarów na koniec 2019 roku.

Niemniej jednak, te przeciwności mogły już zostać wycenione w akcjach. W dolnej części prognozy zysków na 2024 r. Delta jest obecnie notowana przy wskaźniku ceny terminowej do zysków na poziomie około 6,3, który jest znacznie niższy niż średnia dla S&P 500.

Co więcej, wraz z oczekiwanym rozpoczęciem obniżania stóp procentowych przez Fed, podstawowa działalność linii lotniczej i jej partnerstwo w zakresie kart kredytowych z American Express mogą skorzystać na wzroście wydatków uznaniowych konsumentów.

Przewidywania analityków wobec akcji Delta

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Delta posiada obecnie 11 ocen „kupuj”, 0 ocen „trzymaj” oraz 0 ocen „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji Delta to 77,00 USD, a najniższy to 43,00 USD. 

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 53 USD.

Źródło: TipRanks, 24 stycznia 2024 roku

 

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Delta Airlines

 1. Kupno akcji po wybiciu powyżej 43 dolarów  
 2. Cel inwestycji to osiągnięcie średniej prognoz analityków: 53 dolarów       
 3. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.   
 4. Horyzont czasowy = 6 – 12 miesięcy  
 5. Jeżeli kupisz 20 akcji Delta Airlines:
  • Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 200 dolarów: (53-43) × 20 akcji  

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu - możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje amerykańskie z prowizją jedynie 0,02 USD na akcję i minimalną wartością prowizji wynoszącą 1 USD. W powyższym przykładzie prowizja za zakup akcji wyniosłaby zatem tylko 1 dolar!

Jak kupić akcje Delta Airlines w 4 krokach

W  Admirals możesz wybierać z pośród 4300 spółek, aby kupić akcje Delta Airlines:

 • Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Dashboard.   
 • Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.   
 • Wyszukaj akcje w oknie wyszukiwania w prawym górnym rogu, aby wyświetlić wykres cen na żywo.   
 • Kliknij przycisk Utwórz nowe zlecenie w dolnej części ekranu, aby otworzyć okno zlecenia.
Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Delta Airlines już dzisiaj! ▼▼▼ 

Czy uważasz, że akcje Delta Airlines będą miały inną wycenę? 

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.  

Jeżeli uważasz, że akcje Delta Airlines będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.  

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwo lub rekomendacja inwestycyjna. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitanchandra Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Roberto Rivero
Roberto Rivero Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Roberto spędził 11 lat zajmując się projektowaniem systemów tradingowych i decyzyjnych dla traderów i menadżerów funduszy. Posiada także 13 letnie doświadcznie w S&P, gdzie pracował z profesjonalnymi inwestorami.