Czy ceny miedzi wzrosną w 2024 roku?

Luty 26, 2024 13:42

Miedź jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych towarów na rynku globalnym. Miedź jest niezbędna, ponieważ metal ten jest używany niemal wszędzie w codziennym życiu, od przewodów elektrycznych po samochody i mikroukłady komputerowe. Wprowadzenie pojazdów elektrycznych, które wymagają większej ilości miedzi i wzrost produkcji mikroprocesorów do wykorzystania w implementacji sztucznej inteligencji (AI) może dodatkowo napędzić popyt.

Niektórzy analitycy prognozują wzrost cen miedzi w najbliższych latach, ale czy te przewidywania się sprawdzą?

Ceny miedzi wahają się w miarę pojawiania się oznak recesji

W ciągu ostatnich dwóch lat niektóre gospodarki borykały się z problemem wysokiej inflacji. W rezultacie władze zostały zmuszone do wdrożenia restrykcyjnej polityki pieniężnej, która doprowadziła gospodarki na skraj recesji. W takich okresach konsumenci mają tendencję do ograniczania swoich wydatków i zmniejszania zakupów towarów. To właśnie w tych okresach towary takie jak żelazo, miedź i inne napotykają presję na spadek wartości, ponieważ firmy zawieszają lub dostosowują swoje plany produkcyjne.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Copper (1,000 lbs.). Miesięczny wykres USX zarejestrowany 23 lutego 2024 r. Od: 1 maja 2016 do 23 lutego 2024 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Analitycy rynkowi nie byli zaskoczeni, gdy ceny miedzi spadły w 2023 r., ponieważ zaostrzenie polityki pieniężnej, obserwowane na całym świecie, wpłynęło na gospodarki, zwłaszcza w krajach rozwijających się. W pierwszych dniach lutego 2024 r. ceny miedzi na giełdzie spadły do najniższego poziomu od trzech miesięcy, zbliżając się do 8200 USD za tonę metryczną. Jednak do 20 lutego ceny miedzi wzrosły do trzytygodniowego maksimum, osiągając 8 548 USD za tonę metryczną.

ICSG: Światowa produkcja miedzi może wzrosnąć o 3,7% w 2024 r.

International Copper Study Group (ICSG), organizacja, której celem jest zwiększenie przejrzystości rynku miedzi oraz promowanie międzynarodowych dyskusji i współpracy w kwestiach związanych z miedzią, jest optymistycznie nastawiona do globalnej produkcji miedzi w 2024 roku.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Copper (1,000 lbs.). Dzienny wykres USX zarejestrowany 23 lutego 2024 r. Od: 13 października 2023 do 23 lutego 2024 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości. 

Analitycy rynkowi ICSG sugerują, że światowa produkcja miedzi ma wzrosnąć o 3,7% w 2024 r., zauważając, że „oprócz dodatkowej produkcji z nowych lub rozbudowanych kopalń, oczekuje się poprawy wskaźników produkcji w krajach dotkniętych ograniczeniami operacyjnymi w 2023 r., a mianowicie w Chile, Chinach, Indonezji, Panamie i USA”. 

Odkryte złoże miedzi w pierwszej trójce kopalń na świecie

KoBold Metals, kalifornijski startup, którego wspierają miliarderzy Bill Gates i Jeff Bezos, ogłosił odkrycie ogromnego złoża miedzi w Zambii. Kierownictwo firmy stwierdziło, że odkryło największe złoże miedzi w Zambii w ciągu ostatnich stu lat i przewidywało, że tak zwana kopalnia Mingoba może stać się jedną z trzech największych na świecie kopalni miedzi wysokiej jakości. 

Nowo odkryte złoże miedzi może stanowić alternatywne rozwiązanie dla firm, które potrzebują tego surowca do prowadzenia działalności, ponieważ kraje zachodnie z USA na czele zaangażowały się w konflikt handlowy z Chinami, które są jednym z największych producentów na świecie.  

Rozmawiając z dziennikarzami Financial Times, kierownictwo firmy stwierdziło, że zamierza rozpocząć produkcję miedzi w podziemnej kopalni o wartości 2 mld USD na początku następnej dekady.

Handel miedzią: Analitycy rynkowi omawiają ceny miedzi

Analitycy ING podkreślili, że polityka monetarna Rezerwy Federalnej będzie prawdopodobnie odgrywać znaczącą rolę w wahaniach cen miedzi. „Ceny miedzi będą wspierane przez słabszego dolara amerykańskiego w związku z luzowaniem polityki pieniężnej przez amerykańską Rezerwę Federalną. Uważamy, że ścieżka stóp procentowych Fed będzie nadal wpływać na krótkoterminowe perspektywy cen miedzi. Ceny miedzi skorzystają na luźniejszej polityce pieniężnej, która zmniejszy obciążenie finansowe producentów i firm budowlanych poprzez obniżenie kosztów finansowania zewnętrznego. Jeśli jednak stopy procentowe w USA pozostaną wyższe przez dłuższy czas, doprowadzi to do umocnienia dolara amerykańskiego i pogorszenia nastrojów inwestorów, co z kolei przełoży się na niższe ceny miedzi” - zauważają w swoim raporcie.

Goldman Sachs: Ceny miedzi prawdopodobnie wzrosną po obniżce stóp procentowych przez Fed

Ekonomiści Goldman Sachs stwierdzili w notatce udostępnionej przez Reuters 21 lutego, że ceny miedzi i złota mogą zyskać na wartości, jeśli decydenci Fed zdecydują się obniżyć koszty pożyczek. „Natychmiastowy wzrost cen spowodowany spadkiem stóp procentowych w USA o 100 punktów bazowych. 2-letnie stopy procentowe są największe w przypadku metali, zwłaszcza miedzi (6%), a następnie złota (3%) i ropy naftowej (3%). Pozytywny wpływ niższych stóp procentowych zarówno na popyt na surowce, jak i na ich podaż sprawia, że wpływ na ceny surowców jest teoretycznie niejednoznaczny” - napisali.

ANZ: Spodziewany wzrost popytu na miedź ze strony USA, Chin i Indii w 2024 r.

Analitycy ANZ sugerują, że słabe perspektywy dotyczące cen miedzi, które dominowały w 2023 r., mogą wkrótce przejść do historii, ponieważ oczekiwania rynku wydają się zmieniać. W raporcie banku Nowej Zelandii odnotowano: „Miedź jest szeroko rozpowszechniona w globalnej gospodarce, co prowadzi do obaw o popyt w obliczu zacieśnienia polityki pieniężnej i słabszego wzrostu gospodarczego. Pozostał on jednak silny w obliczu zwiększonego nacisku na elektryfikację i dekarbonizację. Oczekujemy, że wzrost popytu ze strony Chin, USA i Indii, trzech z pięciu największych konsumentów, osiągnie 4,3% w 2024 roku. Wynika to z rosnących problemów po stronie podaży. Nieplanowane zakłócenia prawdopodobnie utrzymają się na wysokim poziomie, ponieważ producenci zmagają się z wysokimi kosztami i spadającą jakością. Ryzyko polityczne również pozostaje wysokie, co zagraża rozwojowi nowych kopalń”.

Raport ANZ przewiduje, że w 2024 r. ceny miedzi będą wspierane przez deficyt rynkowy, utrzymując swój krótkoterminowy cel na poziomie 9 000 USD i oczekując, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrośnie on powyżej 10 000 USD.

Handel miedzią z Admirals

Debata na temat perspektyw miedzi będzie prawdopodobnie kontynuowana wraz ze zmianą warunków rynkowych.   Początkujący inwestorzy powinni jednak uważać na to, jakie aktywa lub instrumenty dodają do swoich portfeli. Brak doświadczenia i uczucie ekscytacji mogą prowadzić do błędnych decyzji.

Podczas gdy doświadczenie przychodzi tylko wraz z zaangażowaniem w handel, edukacja może w pewnym stopniu zrównoważyć tę wadę. Początkujący inwestorzy powinni zagłębić się w świat handlu, korzystając z materiałów edukacyjnych, takich jak webinaria, artykuły, poradniki, filmy itp. Materiały te mogą być dostępne za darmo przez brokerów, więc nie ma powodu, aby z nich nie skorzystać.

Narzędzia do zarządzania ryzykiem są również sposobem dla traderów na nadrobienie braku doświadczenia. Stop loss lub take profit mogą ograniczyć ryzyko, jeśli są właściwie stosowane. Narzędzia do zarządzania ryzykiem są wbudowane w najpopularniejsze platformy, takie jak MetaTrader 4 lub MetaTrader 5. Badając potencjał tych platform, początkujący inwestorzy powinni nauczyć się wykorzystywać te narzędzia na swoją korzyść.

Przetestuj swoje strategie handlowe na rachunku demonstracyjnym Admirals bez ryzyka

Czy chciałbyś poćwiczyć trading bez ryzykowania swoich środków? Rachunek demo w Admirals pozwala na to w realistycznych warunkach rynkowych. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć darmowy rachunek demo już dziś:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.