Wyższy odczyt inflacyjny w Wielkiej Brytanii zwiększa presję na Bank Anglii

Czerwiec 21, 2023 14:30

„Super czwartek” Banku Anglii (BoE) przyciągnie uwagę w dalszej części tygodnia, ponieważ oczekiwana decyzja w sprawie stóp procentowych może wpłynąć na pary walutowe powiązane z funtem brytyjskim. Jeśli BoE ponownie podniesie poziom stóp procentowych, będzie to 13. podwyżka z rzędu.

Inflacja w Wielkiej Brytanii wyniosła w maju 8,7% w ujęciu rocznym, bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem. Komentując dane o inflacji, analitycy PricewaterhouseCoopers (PwC) powiedzieli: „Wyższa inflacja oznacza, że spadek dochodów gospodarstw domowych jeszcze się nie skończył, pomimo silnego wzrostu płac. Potwierdza to również jutrzejszą podwyżkę stóp procentowych przez Bank Anglii i oznacza, że sierpniowa podwyżka stóp procentowych jest teraz jeszcze bardziej prawdopodobna”.

Również w czwartek odbędzie się posiedzenie zarządu Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB), a inwestorzy będą oczekiwać na jego oświadczenie dotyczące polityki pieniężnej. Chociaż szwajcarska gospodarka nie wydaje się borykać z problemami, które nękają Europę, gubernator SNB obiecał kontrolować inflację bazową, która jest wyższa niż cel banku centralnego.

Decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych

W czwartek Komitet Polityki Pieniężnej BoE (MPC) ujawni swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. Ankieta Agencji Reutera przeprowadzona wśród ekonomistów 14 czerwca pokazała, że wszyscy spodziewają się, że brytyjski bank centralny dokona kolejnej podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na nadchodzącym posiedzeniu. Pięćdziesięciu dwóch z sześćdziesięciu czterech ankietowanych ekonomistów zasugerowało, że stopa bankowa osiągnie najwyższy poziom do końca sierpnia, a mediana prognoz wskazuje na 5,00%.

W raporcie CNBC cytującym analityków Goldman Sachs (GS) możemy przeczytać: „GS spodziewa się, że MPC utrzyma swoje stosunkowo gołębie stanowisko, biorąc pod uwagę odporny wzrost, lepką presję płacową i wysoką inflację bazową, wystąpi również presja na kolejne podwyżki o 25 punktów bazowych przez silniejsze niż oczekiwano dane, stopa końcowa powinna wynieść 5,25% z ryzykiem przebicia tego poziomu”.

Analitycy ING napisali w raporcie opublikowanym 16 czerwca, że ich bazowym scenariuszem jest „podwyżka stóp o 25 punktów bazowych, najprawdopodobniej poparta przez siedmiu członków komitetu, przy czym dwóch (Silvana Tenreyro i Swati Dhingra) głosuje za brakiem zmian”. Kolejna podwyżka o 25 pb w sierpniu jest prawdopodobna, jeśli dane o inflacji będą nadal wysokie”.

Decyzja Narodowego Banku Szwajcarii w sprawie stóp procentowych

SNB będzie drugim dużym europejskim bankiem, który ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych w tym tygodniu. Większość analityków rynkowych spodziewa się podwyżki stóp o 25 punktów bazowych przez radę zarządzającą SNB, ponieważ presja inflacyjna spada. Ekonomiści nie są jednak zgodni co do oczekiwanego szczytu stóp procentowych i tego, czy SNB zatrzyma się na poziomie 1,75%, czy też podniesie je jeszcze bardziej do 2,0%. Prezes rady zarządzającej SNB, Thomas Jordan, wyraził zaniepokojenie wysokim poziomem inflacji bazowej odnotowanym w ciągu ostatnich kilku miesięcy, chociaż szwajcarska inflacja jest ogólnie znacznie niższa niż tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w innych gospodarkach europejskich.

Według raportu Bank of America: „Uważamy, że SNB dokona kolejnej podwyżki o 25 pb w czerwcu, z ryzykiem podwyżki o 50 pb... i choć nadal zależy to od danych, jest to prawdopodobnie ostatnia podwyżka w tym cyklu”.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii w maju

Zaledwie dzień po ogłoszeniu stóp procentowych przez BoE, Office for National Statistics (ONS) opublikuje majowe dane o sprzedaży detalicznej. Analitycy rynkowi prognozują spadek o 2,6% w ujęciu rocznym oraz o 0,2% w ujęciu miesięcznym.

Raport Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (BRC) ujawnił, że sprzedaż detaliczna spadła do najniższego poziomu od sześciu miesięcy, a trzy dni świąteczne w tym samym miesiącu nie przekonały konsumentów do większych zakupów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.