Sezonowość na złocie

Lipiec 25, 2017 08:15

W III oraz IV kwartale 2017 roku powinniśmy zwrócić uwagę na złoto oraz pozostałe metale szlachetne. Dlaczego? Głównym powodem jest sezonowość, która daje większe prawdopodobieństwo wzrostów cen metali szlachetnych niż ich spadku. Długoterminowa miesięczna średnia stóp zwrotu od 1975 roku został zobrazowana na poniższej grafice.

Źródło: Hard Assets

Od marca do lipca metale złoto, reprezentant grupy metali szlachetnych nie dawał za wysokich stóp zwrotu. Bez dwóch zdań marzec był najgorszym miesiącem. Z kolei o sierpnia do lutego stopy zwrotu były dodatnie, a wrzesień można uznać za najlepszy miesiąc dla złota od 1975 roku.

Idąc dalej, średnie stopy zwrotu w trzecim oraz czwartym kwartale od 1975 roku okazały się największe i wynosiły odpowiednio 2.6 oraz 1.6 procenta.

Źródło: Hard Assets

Zatem czy możemy liczyć na wzrosty w Q3 oraz Q4? Na wykresie dziennym notowania zatrzymały się w okolicy 1254-1259 USD za uncję. Pokonanie tego poziomu nie powinno stanowić większego problemu. Prawdziwym testem dla popytu będzie strefa oporu 1296 wyznaczona przez tegoroczne szczyty. Jej pokonanie byłoby jednoznaczne z testem szczytu z 2016 roku.

Źródło: Admiral Markets

Gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy? W sezonowości innych aktywów. Jakiś czas temu pisaliśmy o sezonowości na rynku obligacji oraz akcji.

Mateusz Groszek
Analityk Rynków Finansowych