Inflacja w USA zmierza do dwucyfrowych wartości, jak wpłynie to na dalsze podwyżki stóp procentowych?

Lipiec 18, 2022 12:17

Z dzisiejszego przeglądu rynków dowiesz się: 

 • Co wpłynie na rynki ekonomiczne w drugiej połowie lipca
 • Czego oczekiwać po Europejskim Banku Centralnym i Rezerwie Federalnej
 • Jak wygląda sytuacja na EURUSD
 • Na jakie raporty finansowe zwrócić uwagę

Gospodarka światowa znajduje się w stanie nadmiernego popytu i ograniczonej podaży ropy naftowej. Głównymi czynnikami napędzającymi są konflikt w drugim co do powierzchni kraju Europy - Ukrainie, oraz gwałtowny wzrost aktywności gospodarczej i turystyki teraz, gdy ograniczenia COVID-19 zostały w wielu krajach zniesione. Koszty paliwa są bezpośrednio lub pośrednio związane z większością działań gospodarczych, więc inflacja na rynkach energetycznych przeniosła się na inne sektory, takie jak handel detaliczny, budownictwo i transport pasażerski.

Być może Stany Zjednoczone zmierzają w kierunku dwucyfrowych wskaźników inflacji po tym, jak czerwcowy odczyt CPI wypadł na poziomie 9,1 proc. Oznacza to zwiększone prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna nie wstrzyma podwyżek stóp procentowych we wrześniu, a bank centralny podniesie stopy procentowe o 0,75 proc. podczas posiedzenia wyznaczonego na 26 i 27 lipca.

Skoro już mowa o stopach procentowych, EBC dokona aktualizacji swojej polityki monetarnej 21 lipca. Oczekuje się, że Europejski Bank Centralny w końcu podniesie stopy procentowe dla sektora bankowego o 0,25 proc. z obecnego poziomu 0 proc.

Rozbieżność między polityką monetarną EBC i Rezerwy Federalnej wywołała duże spadki na EURUSD – doszło nawet do parytetu na tej parze.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. EURUSD – wykres dzienny od 7 kwietnia 2022 r. do 15 lipca 2022 r. Utworzono 15 lipca 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników. 

EURUSD

Gdy EBC rozpocznie cykl podnoszenia stóp procentowych, EUR może w końcu zacząć odbijać. Bez wyższych stóp procentowych w Europie wspólna waluta strefy euro może spaść do historycznych minimów. Wpłynie to zapewne na siłę nabywczą konsumentów, bilans handlowy i ceny eksportu oraz rentowność obligacji.

Obecna wysoka stopa inflacji jeszcze bardziej komplikuje obecny scenariusz gospodarczy. Przy niższej wartości waluty i wyższych wydatkach codziennych, pensje z trudem będą pokrywać koszty życia w takim samym stopniu jak wcześniej, zwłaszcza gdy Europejczycy będą podróżować poza strefę euro lub kupować zagraniczne towary.

Wyniki kwartalne

Drugi kwartał 2022 roku był niezwykle złożony, nawet jak na czasy z COVID-19 w tle. Najbliższe dwa tygodnie publikacji wyników rozjaśnią nam nieco sytuację, jak odbiło się to na spółkach.

Jak na razie JP Morgan Chase podał niższe od oczekiwań wyniki zysku na akcję za II kwartał na poziomie 2,76 USD wobec oczekiwanych 2,90 USD. Bank zanotował o 19% więcej zysku z odsetek niż rok temu w analogicznym okresie, ale umiarkowane podejście do nowych inwestycji, takich jak IPO, zaważyło na całkowitych przychodach.

Nadchodzące istotne raporty:

 • Bank of America – poniedziałek, 18 lipca
 • Johnson & Johnson – wtorek, 19 lipca
 • Tesla – środa, 20 lipca
 • Roche Holding AG – czwartek 21 lipca
 • American Express – piątek, 22 lipca
 • Microsoft, Visa i Coca-Cola – wtorek, 26 lipca
 • Apple – czwartek, 28 lipca

Aby uzyskać pełny pakiet wiadomości i analiz, skorzystaj z działu analiz premium w Admirals.

Admirals oferuje szeroki zakres informacji edukacyjnych i analitycznych. Aby dowiedzieć się, co o rynkach sądzą nasi eksperci, zapisz się na nasze darmowe webinary!

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.