Zmiana warunków handlu w okresie wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii

Czerwiec 05, 2017 07:50

Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii

Szanowni Państwo,

Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii zaplanowane są na czwartek, 8 czerwca 2017 r. W związku z oczekiwaną zwiększoną zmiennością oraz możliwymi lukami cenowymi pomiędzy sesjami dziennymi na poszczególnych instrumentach, zostaną wprowadzone zmiany, które będą miały wpływ na Państwa handel.

Informacje ogólne

Zmiany zostaną wprowadzone w czwartek 08.06.2017 o godz. 23:00 (EET) i potrwają do godz. 12:00 (EET) w piątek 09.06.2017. Zmiany będą obejmować wzrost wymogów depozytowych dla instrumentów wymienionych poniżej.

Dodatkowo, w dowolnym czasie w ciągu powyższego okresu, może zostać włączony tryb Close Only (tylko do zamknięcia) dla dowolnych instrumentów.

Należy zwrócić uwagę, że dla wszystkich pozycji zostaną zastosowane podwyższone wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających, włącznie z tymi, które zostały otwarte przed wprowadzeniem powyższych warunków.

I. Zmiana dźwigni na rachunkach Trade.MT4 i Zero.MT4

Wysokość dźwigni finansowej dla wszystkich zakresów wartości nominalnej pozycji zostanie ograniczona do 1:50 dla CFD na indeksy (cash index) oraz dla CFD na obligacje, zgodnie z poniższą tabelą:

Standardowa wysokość dźwigni

Zmieniona wysokość dźwigni

1:100

1:50

1:50

1:50

1:25

1:25

1:10

1:10

II. Zmiana dźwigni na rachunkach Admiral.Classic

Wysokość dźwigni finansowej dla indeksu DAX30 zostanie ograniczona do 1:50 w całym tym okresie.

Uprzejmie prosimy o właściwe oszacowanie potencjalnego wpływu powyższych zmian na Państwa transakcje.

Należy pamiętać o zwiększonym ryzyku w okresie poprzedzającym, w trakcie oraz po zakończeniu wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, w zakresie:

a. Wystąpienia silnych ruchów cenowych, szczególnie na CFD na indeks FTSE100 oraz na parach walutowych z GBP.

b. Wystąpienia znacznych luk cenowych, przede wszystkim pomiędzy sesjami dziennymi.

c. Ograniczonej płynności, która może prowadzić do zwiększonej ilości odrzuconych zleceń oraz poślizgów cenowych.

Oprócz zmian opisanych powyżej, Admiral Markets zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dalszych zmian w zależności od sytuacji rynkowej wokół wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Poszczególne powiadomienia mogą być dostarczane za pośrednictwem naszej strony internetowej, poczty elektronicznej e-mail lub poprzez pocztę wewnętrzną na platformie MetaTrader. Zmiany takie mogą obejmować, lecz nie ograniczają się do:

a. zwiększenia wymogów depozytów zabezpieczających dla innych instrumentów oraz przyszłego zwiększenia wymogów depozytowych dla wszystkich instrumentów;

b. dodatkowych ograniczeń handlu lub rozszerzenia warunków dla wszystkich lub niektórych powyższych zmian przez dodatkowy okres.

Zarządzanie ryzykiem

Traderzy powinni zawsze zwracać uwagę na zarządzanie ryzykiem podczas handlu. Obowiązkiem wszystkich odpowiedzialnych brokerów są działania zmierzające do zapewnienia, że zrobią wszystko, aby chronić swoich Klientów oraz zachować płynność w funkcjonowaniu swojej działalności. Od czasu do czasu, szczególnie w przypadku wydarzeń o wysokim stopniu ryzyka, Admiral Markets może zmieniać wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających. Jest to zgodne z wymaganiami i zaleceniami wszystkich istotnych europejskich organów regulacyjnych.

Jesteśmy zawsze dla Ciebie

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia Klienta.

Z poważaniem,

Admiral Markets

UK Forex Awards, Admiral Markets — Best Forex Educators, 2016


Avatar-Admirals
Admirals
Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.