Zmiany w wymogach dotyczących depozytu zabezpieczającego przed spotkaniem OPEC

Kwiecień 03, 2020 23:10

Szanowni Państwo,

30 marca ropa naftowa WTI osiągnęła najniższy historyczny poziom od 17 lat. Za baryłkę surowca trzeba było zapłacić przez chwilę 19,02 USD. W związku z niepewną sytuacją na rynku ropy, Rosja i Arabia Saudyjska debatują nad ograniczeniem światowych dostaw surowca o 10 mln baryłek dziennie, aby zapobiec dalszym spadkom cen w wyniku pandemii koronawirusa.

Arabia Saudyjska wezwała do zwołania nadzwyczajnego zebrania OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową), a także Rosję i innych producentów spoza OPEC, w celu osiągnięcia sprawiedliwego porozumienia na rzecz stabilizacji rynków naftowych. Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2020 r. w formie wideokonferencji.

W odpowiedzi na niepewność rynkową spowodowaną tą sytuacją, uprzejmie informujemy, iż wprowadzamy tymczasowe zmiany w naszych warunkach handlowych dla Klientów profesjonalnych.

Klienci detaliczni, którzy handlują z dźwignią 1:10 lub niższą, nie podlegają tym zmianom i nadal będą objęci bezwarunkową ochroną przed ujemnym saldem na rachunku. Jednakże ważne jest, aby wszyscy klienci zachowali szczególną ostrożność i czujność podczas nadzwyczajnych wydarzeń rynkowych. W dalszej części tego artykułu przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących zarządzania ryzykiem.

Zmiany wymogów dla Klientów Profesjonalnych

Począwszy od soboty 4 kwietnia 2020 r. do odwołania zmniejszymy maksymalny poziom dźwigni finansowej dostępny dla klientów profesjonalnych na wybranych instrumentach CFD w następujący sposób:

  1. WTI Crude Oil Spot
  2. Futures na Ropę naftową West Texas
  3. Brent Crude Oil Spot
  4. Futures na ropę naftową Brent Crude Oil

Dla wartości nominalnych pozycji do 500.000 EUR (USD,CHF lub równowartość tej kwoty w innej walucie) maksymalny poziom dźwigni to 1:50.

Dla wartości nominalnych pozycji przekraczających wyżej wymienione 500 000 EUR, maksymalna dźwignia wyniesie 1:10.

Zmienione wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego będą miały zastosowanie do wszystkich otwartych i nowych pozycji na wyżej wymienionych instrumentach finansowych i jednocześnie będzie mieć wpływ na kwotę aktualnego zabezpieczenia depozytu zabezpieczającego. Prosimy o dokładne sprawdzenie stanu swojego rachunku.

Zwracamy uwagę, że nawet jeśli maksymalna wysokość dźwigni finansowej zostanie zaktualizowana w naszych systemach w sobotę 4 kwietnia, zmiana ta nie zostanie wykonana na rachunkach naszych klientów do momentu otwarcia rynków, czyli dnia 6 kwietnia. Z uwagi na powyższe, klienci, którzy chcą utrzymać swoje otwarte pozycje i uniknąć ich automatycznego zamknięcia (stop out), mogą to zrobić poprzez zasilenie rachunku handlowego o wymaganą ilość środków za pomocą opcji natychmiastowej płatności (np. płatności kartą kredytową).

Wyjątki od zmian w warunkach handlu

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia kolejnych zmian warunków handlu w zależności od sytuacji rynkowej.

Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, że nadzwyczajne spotkanie OPEC wywoła anormalne warunki rynkowe i/lub wyjątkowe ruchy, przypominamy naszym Klientom Profesjonalnym , że nasza Polityka Ochrony przed Ujemnym Saldem na Rachunku nie ma zastosowania w nietypowych warunkach rynkowych.

Jak zarządzać ryzykiem w warunkach ekstremalnej zmienności rynkowej

Zalecamy, aby zarówno klienci detaliczni, jak i klienci profesjonalni dokonali przeglądu swojej ekspozycji we wszystkich instrumentach, których dotyczy zmiana, a przed nadchodzącym wydarzeniem, jeśli zajdzie taka potrzeba, dostosowali ją do akceptowalnego poziomu ryzyka.

Prosimy zwrócić uwagę o innych istotnych czynnikach ryzyka w okresie poprzedzającym spotkanie OPEC i bezpośrednio po nim. Między innymi mogą wystąpić:

  • Ostre ruchy i znaczne różnice w cenach rynkowych, zwłaszcza w przypadku notowań ropy naftowej
  • Ograniczona płynność, która może skutkować znacznie szerszymi spreadami oraz zwiększoną ilością odrzuconych zleceń i i znacznym poślizgiem cenowym.
  • Znacznie wyższe opłaty za przetrzymywanie pozycji na następny dzień ("Swapy")

W związku z powyższym, należy sprawdzić wszystkie otwarte pozycje i upewnić się, że mają odpowiednio ustawiony stop loss. Zlecenia stop loss możesz edytować ZA DARMO, w dowolnym momencie, za pomocą naszych platform transakcyjnych.

Rozważ również pełne lub częściowe zamknięcie niektórych pozycji lub zdeponuj nowy kapitał obrotowy na swoim rachunku transakcyjnym, w celu stworzenia większego bufora wobec potencjalnej zmienności.

Często sprawdzaj szczegóły dotyczące specyfikacji danych instrumentów w sekcji Specyfikacja Instrumentów na naszej stronie internetowej, ponieważ podczas ekstremalnych warunków rynkowych, obowiązujące opłaty i SWAP, jak również wymagana wielkości transakcji i harmonogram handlu mogą ulec zmianie bez specjalnego powiadomienia.

Na koniec pamiętaj, że zlecenia stop loss są narzędziem mającym na celu zautomatyzowanie procedury wyjścia z pozycji - nie są one gwarancją określonej ceny wyjścia z pozycji, a klienci powinni nadal być świadomi wysokiego ryzyka wystąpienia luk cenowych podczas okresów o wysokiej zmienności. Dowiedz się więcej o sposobach zarządzania ryzykiem tutaj.

Z poważaniem,

Admiral Markets

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.