Nowe zasady dotyczące wymaganego depozytu zabezpieczającego na rachunkach Admiral.Markets i Admiral.Prime

Grudzień 29, 2016 18:39

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że począwszy od dnia 09.01.2017 wprowadzamy nowe zasady dotyczące wymaganego depozytu zabezpieczającego na rachunkach Trade.MT4 i Zero.MT4, zgodnie z którymi dźwignia finansowa nie będzie już zależeć od stanu salda rachunku, tylko od wartości nominalnej otwartych pozycji w walucie rachunku.

Dodatkowo pozycje zawierane w ciągu jednej godziny przed zamknięciem piątkowej sesji zostaną otwarte przy dźwigni 1:50.

Jakie korzyści będą wynikać z nowych zasad?

  • Przede wszystkim wartość depozytu zabezpieczającego nie zmieni się nagle, w przypadku jeśli saldo rachunku przekroczy określoną kwotę. Zgodnie z nowymi zasadami, będą Państwo mogli kontrolować zarówno poziom dźwigni jak i wielkość pozycji.
  • Zwiększy się efektywność środków przeznaczonych do handlu przy braku potencjalnego narażenia na zmniejszenie wielkości dźwigni z powodu wzrostu wartości środków na rachunku. Zgodnie z nowymi warunkami potencjalna ekspozycja rośnie wraz ze wzrostem wartości i na odwrót.
  • Zwiększona swoboda w dokonywaniu transakcji ze względu na osobne obliczanie wartości depozytu dla różnych klas instrumentów, co zapewni większą elastyczność w łączeniu różnych strategii na jednym rachunku.
  • Zmniejszy się ryzyko powstania ujemnego salda na rachunku dzięki zastosowaniu dźwigni 1:50, która będzie stosowana dla pozycji otwieranych przed piątkowym zamknięciem rynków, co pozwoli na minimalizowanie potencjalnych skutków weekendowych luk cenowych.
  • Łatwiejsza kalkulacja depozytu zabezpieczającego (przykłady poniżej).

Przykład 1: Kupno waluty na rynku spot FX

Załóżmy, że naszym rachunkiem jest rachunek Trade.MT4, zaś walutą rachunku jest USD. Wartości depozytu począwszy od 9 stycznia 2017 będą kształtować się następująco dla głównych par walutowych:

Wartość Nominalna Pozycji, USD

Dźwignia

do 10 000 000

1:100

10 000 000 — 12 000 000

1:50

12 000 000 — 13 500 000

1:25

powyżej 13 500 000

1:10


Otwórzmy pozycję Kupna 10 lotów na parze EURUSD po cenie 1.04440.

Nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (USD) to 10 lotów x 100 000 x 1.0444 = 1 044 400 USD, co jest wartością mieszczącą się w pierwszym przedziale (do 10 000 000 USD).

Z uwagi na to zastosowana zostanie dźwignia 1:100, a depozyt zabezpieczający wyniesie 1 044 400 / 100 = 10 444 USD.

Przykład 2: Kupno CFD opartego na indeksie kasowym

Dla CFD na indeksy kasowe dźwignia finansowa kształtuje się następująco:

Wartość Nominalna Pozycji, USD

Dźwignia

do 5 000 000

1:100

5 000 000 — 6 000 000

1:50

6 000 000 — 6 800 000

1:25

powyżej 6 800 000

1:10


Otwórzmy pozycję długą 500 lotów na instrumencie [DAX30] po cenie 11467.8.

[DAX30] jest kwotowany w EUR, dlatego też nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (USD) wyniesie 500 lotów x 11467.8 x 1.04440 = 5 988 485,16 USD.

Powyższa wartość przekracza wartość z pierwszego przedziału (5 000 000 USD), ale jest mniejsza od granicznej wartości drugiego przedziału (6 000 000 USD).

Z uwagi na to dźwignia 1:100 zostanie zastosowana dla pierwszych 5 000 000 USD wartości pozycji, zaś dla pozostałej wartości dźwignia wyniesie 1:50. Sumarycznie depozyt można obliczyć następująco: 5 000 000 / 100 + 988 485,16 / 50 = 69 769,70 USD.

Łączny depozyt dla powyższych dwóch przykładów – EURUSD oraz [DAX30] wyniesie 10 444 + 69 769.70 USD = 80 213,70.

Czy można przetestować nowe warunki przed wdrożeniem?

Oczywiście. Powyższe zasady zostaną wprowadzone na rachunkach demonstracyjnych Trade.MT4 od poniedziałku 2 stycznia 2017. Polecamy zatem otworzyć nowy rachunek demonstracyjny z poziomu Gabinetu Inwestora po Nowym Roku i przetestować nowe zasady kalkulacji depozytu zabezpieczającego. Prosimy pamiętać, że na rachunkach rzeczywistych (także na rachunkach Zero.MT4) nowe zasady zaczną obowiązywać od 9 stycznia 2017 roku.

Czy nadchodzące zmiany wpłyną na moje otwarte pozycje?

Nie, nie wpłyną. Nowe zasady będą obowiązywały dla pozycji otwartych po rozpoczęciu poniedziałkowej sesji, 9 stycznia 2017 roku.

Czy zamierzacie wprowadzić te zmiany także na rachunkach MT5?

Na chwilę obecną nie ma takich planów i na rachunkach Trade.MT5 pozostanie stała dźwignia 1:100.

Czy zmiany zostaną wprowadzone na rachunkach Trade.MT4 korzystających z serwerów AM-Live1 lub AM-Live3?

Zmiany w obliczaniu depozytu zabezpieczającego zostaną wprowadzone na rachunkach Trade.MT4 oraz Zero.MT4 na serwerach AM-Live1 oraz AM-Live2.

Jeśli posiadają Państwo rachunek Trade.MT4 (dawniej Admiral-Pro) korzystający z serwera AM-Live3, prosimy o otwarcie nowego rachunku Trade.MT4 z poziomu Gabinetu Inwestora i dokonanie przelewu wewnętrznego między tymi rachunkami, aby odnosić korzyści ze wszystkich aktualnych i przyszłych zmian i usprawnień.

Czy mogę dowiedzieć się więcej odnośnie depozytu dla pozycji otwieranych przed piątkowym zamknięciem rynków?

Oczywiście, działa to następująco:

Jeśli pozycja zostanie otwarta w trakcie ostatniej godziny przed piątkowym zamknięciem sesji dla danego instrumentu, dźwignia dla takiej pozycji wynosić będzie 1:50, z wyjątkiem pozycji otwieranych już przy mniejszej dźwigni (na przykład 1:10). Depozyt zabezpieczający dla pozycji otwartych przy dźwigni 1:50 zostanie automatycznie przeliczony w weekend, tak aby przy otwarciu rynków w poniedziałek wartość depozytu dla tych pozycji odzwierciedlała wartość nominalną pozycji i była zgodna z ogólnymi zasadami obliczania depozytu zabezpieczającego.

Jak będą kształtować się nowe wartości dla poszczególnych rodzajów instrumentów?

Wartości te będą kształtować się następująco (w zależności od waluty rachunku):

1. FX Majors (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Wartość Nominalna Pozycji, CHF, EUR, USD

Wartość Nominalna Pozycji, GBP

Wartość Nominalna Pozycji, PLN

Dźwignia

do 10 000 000

do 8 000 000

do 40 000 000

1:100

10 000 000 — 12 000 000

8 000 000 — 9 700 000

40 000 000 — 50 000 000

1:50

12 000 000 — 13 500 000

9 700 000 — 11 000 000

50 000 000 — 60 000 000

1:25

powyżej 13 500 000

powyżej 11 000 000

powyżej 60 000 000

1:10


2. FX Minors

Wartość Nominalna Pozycji, CHF, EUR, USD

Wartość Nominalna Pozycji, GBP

Wartość Nominalna Pozycji, PLN

Dźwignia

do 7 500 000

do 6 000 000

do 32 000 000

1:100

7 500 000 — 9 000 000

6 000 000 — 7 300 000

32 000 000 — 38 000 000

1:50

9 000 000 — 10 000 000

7 300 000 — 8 000 000

38 000 000 — 42 000 000

1:25

powyżej 10 000 000

powyżej 8 000 000

powyżej 42 000 000

1:10


3. FX Exotics & Pary z CHF

Wartość Nominalna Pozycji, CHF, EUR, USD

Wartość Nominalna Pozycji, GBP

Wartość Nominalna Pozycji, PLN

Dźwignia

do 3 300 000

do 2 700 000

do 14 000 000

1:100

3 300 000 — 4 000 000

2 700 000 — 3 200 000

14 000 000 — 17 000 000

1:50

4 000 000 — 4 500 000

3 200 000 — 3 700 000

17 000 000 — 19 000 000

1:25

powyżej 4 500 000

powyżej 3 700 000

powyżej 19 000 000

1:10


4. [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]

Wartość Nominalna Pozycji, CHF, EUR, USD

Wartość Nominalna Pozycji, GBP

Wartość Nominalna Pozycji, PLN

Dźwignia

do 5 000 000

do 4 000 000

do 20 000 000

1:100

5 000 000 — 6 000 000

4 000 000 — 5 000 000

20 000 000 — 25 000 000

1:50

6 000 000 — 6 800 000

5 000 000 — 5 500 000

25 000 000 — 30 000 000

1:25

powyżej 6 800 000

powyżej 5 500 000

powyżej 30 000 000

1:10


5. [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX

Wartość Nominalna Pozycji, CHF, EUR, USD

Wartość Nominalna Pozycji, GBP

Wartość Nominalna Pozycji, PLN

Dźwignia

do 1 700 000

do 1 400 000

do 7 000 000

1:100

1 700 000 — 2 000 000

1 400 000 — 1 600 000

7 000 000 — 8 400 000

1:50

2 000 000 — 2 200 000

1 600 000 — 1 800 000

8 400 000 — 9 300 000

1:25

powyżej 2 200 000

powyżej 1 800 000

powyżej 9 300 000

1:10


6. GOLD, SILVER, XAUAUD, WTI, BRENT

Wartość Nominalna Pozycji, CHF, EUR, USD

Wartość Nominalna Pozycji, GBP

Wartość Nominalna Pozycji, PLN

Dźwignia

do 5 000 000

do 4 000 000

do 20 000 000

1:100

5 000 000 — 6 000 000

4 000 000 — 5 000 000

20 000 000 — 25 000 000

1:50

6 000 000 — 7 000 000

5 000 000 — 5 700 000

25 000 000 — 30 000 000

1:25

powyżej 7 000 000

powyżej 5 700 000

powyżej 30 000 000

1:10


7. PLATINUM, PALLADIUM, #China50

Wartość Nominalna Pozycji, CHF, EUR, USD

Wartość Nominalna Pozycji, GBP

Wartość Nominalna Pozycji, PLN

Dźwignia

do 1 700 000

do 1 400 000

do 7 000 000

1:100

1 700 000 — 2 000 000

1 400 000 — 1 600 000

7 000 000 — 8 400 000

1:50

2 000 000 — 2 300 000

1 600 000 — 2 000 000

8 400 000 — 10 000 000

1:25

powyżej 2 300 000

powyżej 2 000 000

powyżej 10 000 000

1:10


8. EURRUB, USDRUB

Wartość Nominalna Pozycji, CHF, EUR, USD

Wartość Nominalna Pozycji, GBP

Wartość Nominalna Pozycji, PLN

Dźwignia

do 1 500 000

do 1 200 000

do 6 300 000

1:25

1 500 000 — 2 300 000

1 200 000 — 1 900 000

6 300 000 — 9 700 000

1:10

powyżej 2 300 000

powyżej 1 900 000

powyżej 9 700 000

1:3


Prosimy pamiętać, że wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla instrumentów innych niż wymienione powyżej (na przykład dla CFD na akcje lub CFD na NGAS) pozostaną niezmienione.

Należy również mieć na uwadze, że powyższe wartości są jedynie orientacyjne, ponieważ wartości nominalne pozycji mogą się zmieniać wraz ze zmianą kursów walut depozytowych rachunków. Prosimy także pamiętać, aby sprawdzić wartości nominalne pozycji na naszej stronie dotyczącej wymagań odnośnie depozytu zabezpieczającego w dniu 9 stycznia 2017.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem,

Admiral Markets

Avatar-Admirals
Admirals
Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.