Nowe wymogi odnośnie depozytu zabezpieczającego dla klientów detalicznych z rezydencją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Lipiec 02, 2015 10:53

Szanowni Klienci,

Pragniemy poinformować, iż 16. lipca 2015 roku obowiązywać zacznie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw zgodnie z którą, depozyt zabezpieczający wymagany od klientów detalicznych dla danego instrumentu finansowego nie może być mniejszy niż 1% wartości nominalnej tego instrumentu finansowego. Podmioty należące do Admiral Markets Group AS - Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd oraz Admiral Markets Cyprus Ltd – zostały zobligowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w Polsce do dostosowania oferty usług świadczonych na rzecz klientów detalicznych z rezydencją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do postanowień wyżej wymienionej Ustawy.

Pragniemy zauważyć, że wszystkie rachunki, dla których stosowana jest dźwignia wyższa niż 1:100 zostaną automatycznie dostosowane do nowych wymogów prawnych. W dniu 15. lipca 2015 r. pomiędzy godziną 23:00 a 23:05 czasu polskiego (16. lipca 2015 r. 00:00 - 00:05 czasu platformy), dla rachunków które posiadają dźwignię wyższą niż 1:100 (1:200 lub 1:500) zostanie ona automatycznie zmieniona na 1:100. Zmiana ta będzie mieć wpływ zarówno na otwarte zlecenia, zlecenia oczekujące oraz wszystkie zlecenia otwarte po godzinie 23:00 czasu polskiego 15. lipca 2015 r. (16. lipca 2015 r. 00:00 czasu platformy).

W związku z tą zmianą zalecane jest sprawdzenie, czy na Państwa rachunku znajduje się wystarczająca ilość środków, a wzrost wymogu depozytowego dla posiadanych pozycji nie doprowadzi do wystąpienia na rachunku mechanizmu Stop Out.

W przypadku posiadania na rachunku dźwigni finansowej 1:200, gdzie depozyt zabezpieczający wynosi 0.5% wartości nominalnej instrumentu, zostanie on zwiększony dwukrotnie do poziomu 1%. W przypadku posiadania otwartych pozycji będzie skutkować dwukrotnym wzrostem wymogu depozytowego i tym samym spadkiem poziomu zabezpieczenia (Margin Level).

Analogiczna sytuacji wystąpi w przypadku rachunków z dźwignią 1:500, gdzie depozyt zabezpieczający wynosi 0.2% wartości nominalnej instrumentu, zostanie on zwiększony pięciokrotnie do poziomu 1%. W przypadku posiadania otwartych pozycji będzie skutkować pięciokrotnym wzrostem wymogu depozytowego i tym samym spadkiem poziomu zabezpieczenia (Margin Level).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 860 60 25, +48 22 860 60 26 lub poprzez e-mail na adres: info@admiralmarkets.com/pl lub pomoc@admiralmarkets.com/pl.

Z poważaniem,

Zespół Admiral Markets

Avatar-Admirals
Admirals
Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.