Handel ropą naftową podczas "kryzysu magazynowego"

Kwiecień 29, 2020 13:53

Szanowni Państwo,

Kryzysy zawsze zapewniają wyjątkowe możliwości, ale i stwarzają wyjątkowo wysokie ryzyko. Pandemia koronawirusa odbija się na globalnej gospodarce, zakłócając funkcjonowanie gałęzi przemysłu, które nie były przygotowane na zmiany dotyczące popytu konsumpcyjnego i łańcuchów dostaw.

Bezprecedensowa nadwyżka podaży na rynkach ropy naftowej sprawiła, że ceny kontraktów futures na ropę naftową WTI, które wygasły w maju 2020 r., spadły poniżej zera znajdując się w ujemnym terytorium (kurs wyniósł - 35 USD na CME), co stwarza bezpośrednie ryzyko, że tym samym torem będą podążać kontrakty futures z późniejszymi terminami dostaw oraz wszystkie inne instrumenty związane z ropą naftową, między innymi nasze kontrakty CFD typu spot na ropę naftową WTI i Brent.

W Admiral Markets podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby wspierać naszych Traderów podczas trwajacych zawirowań na rynku. W dniu 22 kwietnia br. ogłosiliśmy nasze wszystkie możliwe działania mające na celu przeciwdziałać gwaltownym wahaniom cen ropy naftowej oraz zapewnić optymalny trading naszym Klientom.

Jak ekstremalna zmienność wpływa na trading na naszych kontraktach CFD na ropę naftową

Zwykle cenę kontraktów CFD typu spot na ropę naftową WTI obliczamy na podstawie ceny kolejnego (najbliższego) bazowego kontraktu futures. Ze względu na ekstremalną zmienność rynkową oraz nadzwyczajne rozliczenie kontraktu terminowego z maja 2020 roku, zamiast opierać kalkulację ceny CFD typu spot na ropę naftową WTI na podstawie kontraktu futures na czerwiec 2020 roku, postanowiliśmy wziąć pod uwagę kontrakt futures na grudzień 2020 r., który uważa się za mniej wrażliwy na obecną nierównowagę na rynkach ropy.

W związku z tym, że pomiędzy dniem dzisiejszym a ostatnim dniem obrotu kontraktu futures na grudzień 2020 r. (19 listopada 2020 r.) występuje dłuższy okres czasu po tym, jak gwałtownie spadł kontrakt futures z maja, nasze ceny CFD typu spot na WTI będą stopniowo zbliżały się do cen kontraktów futures na grudzień 2020 r. w bardziej umiarkowanym tempie niż gdybyśmy oparli nasz CFD typu spot na WTI na kontrakcie futures z wcześniejszym terminem wygaśnięcia. Zakres dziennych wahań kursu naszych produktów CFD typu spot i kontraktów futures na grudzień 2020 r. będzie podobny w ujęciu procentowym, a nie dominowaną w dolarach.

Jeśli na kontrakcie futures na grudzień 2020 r. również nastąpią podobne zakłócenia, wówczas możemy ponownie starać się zmienić nasz bazowy kontrakt futures dla CFD typu spot na ropę naftową WTI, aby zapewnić prawidłowy obrót. Pragniemy podkreślić, iż nieustannie monitorujemy rozwój sytuacji na rynkach ropy Brent, zatem jeśli w przypadku pojawienia się podobnej zmienności na kontraktach futures na najbliższy miesiąc, zamierzamy zmienić referencyjny kontrakt bazowy dla naszych kontraktów CFD na spot na ropę Brent na kontrakt z późniejszą datą wygaśnięcia.

Twoja alternatywa dla handlu na kontraktach CFD na ropę naftową w Admiral Markets

Oprócz kontraktów CFD typu spot na ropę naftową WTI i CFD typu spot na ropę naftową Brent, nasz flagowy rachunek Trade.MT5 oferuje następujące kontrakty CFD na futures na ropę naftową:
WTI

Brent

Instrument

CrudeOilUS_M0

CrudeOilUS_Z0

CrudeOilUK_N0

CrudeOilUK_Z0

Miesiąc

Czerwiec 2020

Grudzień 2020

Lipiec 2020

Grudzień 2020

Ostatni dzień handlu

18/05/2020

19/11/2020

28/05/2020

27/10/2020

Te kontrakty CFD oparte na futures nie podlegają kosztom utrzymania pozycji (nie stosuje się Swapów).

Wahania cen na kontraktach futures na najbliższe miesiące są również bardziej wrażliwe na obecną sytuację rynkową i zwykle obserwuje się większą zmienność.

CrudeOilUK_M0 (kontrakt na ropę naftową Brent z czerwca 2020 r.) pozostaje na liście instrumentów, jednak transakcje odbywają się w trybie "Close only". Oznacza to, że dozwolone jest tylko zamknięcie wcześniej otwartych pozycji.

Dlaczego inni brokerzy lub inne źródła wskazują na tak duże różnice nototwań?

Po prostu nie ma rynkowych cen referenycyjnych dla cen spot ropy naftowe. Na normalnym rynku, ceny spot u każdego brokera będą podobne. W anormalnych, dysfunkcyjnych warunkach rynkowych, jakie mamy teraz dla WTI - jest inaczej!

Przedstawmy to bardziej szczegółowo:

Nie istnieje centralny trading ani zbiór zasad, które tworzyłyby jedną globalną cenę spot (gotówkowej ceny dobra na rynku) dla towarów takich jak ropa naftowa. Ceny na rynku spot są ustalane na podstawie odpowiedniego kontraktu futures na towary bez implikowanych kosztów ich posiadania. Istnieje kilka sposobów, ale najważniejszym czynnikiem dla każdej z tych opcji jest to, które konkretne kontrakty futures są wykorzystywane jako punkt odniesienia. W związku z tym dostawcy cen na rynku spot, którzy opierają się na różnych metodach kształtowania cen spot i podają swoje ceny na rynku kasowym w oparciu o różne referencyjne kontrakty futures, będą ostatecznie mieli różne notowania kursu dla tych samych produktów "spot" w tym samym czasie.

Kiedy, podążając za naszym dostawcą płynności przenosimy naszą cenę spot z miesiąca na kolejny, staramy się unikać luk cenowych, tak aby w momencie wygaśnięcia kontraktu nasza cena spot była równa cenie z wygasłego miesiąca, a następnie stopniowo zmierzamy w kierunku ceny kolejnych referencyjnych kontraktów futures. (Traderzy mogą zobaczyć podobne zastosowanie do cenych z innych źródeł).

Ryzyko, wyłącznik i zabezpieczenia

Chcielibyśmy podkreślić kolejny raz, że ryzyko związane z jednostronnymi rynkami ropy naftowej jest nadal obecne, a następujące środki i limity pozostają nienaruszone:

  1. Istnieje maksymalny limit ekspozycji w wysokości 20 000 EUR lub równowartość w innej walucie, stosowany dla wszystkich kontraktów CFD na rynku spot i kontraktów futures na ropę naftową na jednym i tym samym rachunku transakcyjnym.
  2. Jeśli ceny kontraktów CFD na ropę naftową spadną poniżej 5 USD, włączymy tryb „Close only" i przestaniemy przyjmować nowe zlecenia.
  3. Jeśli ceny kontraktów CFD na ropę naftową spadną do 0 USD, przestaniemy kwotować te kontrakty CFD, zamkniemy wszystkie pozycje po bieżących cenach rynkowych i anulujemy wszystkie oczekujące zlecenia.

Należy pamiętać o innym podwyższonym ryzyku, który nadal istnieje i który jest nadal bardzo istotny biorąc pod uwagę trading kontraktami CFD na ropę. Wśród wszystkich innych czynników ryzyka należą:

  • Gwałtowne ruchy i duże luki cenowe
  • Ograniczona płynność, która może skutkować znacznie szerszymi spreadami, a także zwiększoną liczbą odrzuconych zleceń i poślizgu cenowego
  • Znacznie wyższe opłaty za rollowanie („swapy")
  • Wysokie prawdopodobieństwo przejścia odpowiednich instrumentów finansowych w tryb „Close only"

Prosimy również o częste sprawdzanie parametrów dotyczących tych instrumentów finansowych na naszej stronie internetowej w sekcji Specyfikacji instrumentów, ponieważ w skrajnych warunkach rynkowych odpowiednio spread i wartość swap, a także wielkość transakcji i godziny sesji handlowychmogą podlegać istotnym zmianom bez specjalnego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania dalszych zmian w warunkach handlu, które mogą zostać uznane za konieczne w celu zapewnienia lepszej ochrony inwestorów i prawidłowego obrotu w okresach dużej niestabilności na rynku towarowym.

Handluj odpowiedzialnie,

Admiral Markets

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.