Zmiany warunków handlowych dla kontraktów CFD na srebro

Luty 01, 2021 17:22

Szanowni Państwo

informujemy, iż ze względu na zwiększoną zmienność rynkową, zmniejszamy maksymalną dostępą dźwignię finansowa dla Klientów Profesjonalnych na naszych kontraktach CFD na srebro vs dolar amerykański do 1:100, począwszy od dnia dzisiejszego tj. 1 lutego 2021 r. od godz. 20.00 EET (strefa czasowa MetaTrader). 

Zmiana nie dotyczy Klientów detalicznych, którzy handlują z dźwignią 1:10 lub niższą. 

Bez względu na klasyfikację klienta, trading podczas ekstremalnej zmienności wiąże się ze znacznie zwiększonym ryzykiem. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Zmiany dotyczące Klientów Profesjonalnych

Zmniejszenie dźwigni finansowej dla Klientów Profesjonalnych dotyczy następujących instrumentów dostępnych na naszej platformie handlowej:

  • SILVER,
  • XAGUSD-Z,
  • XAGUSD-ECN.

W przypadku nominalnych wartości pozycji do 500.000 EUR (lub USD albo równowartość w innej walucie), maksymalna możliwa dźwignia będzie wynosić 1:100.

Dla nominalnych wartości pozycji przekraczających 500.000 EUR, dźwignia wyniesie 1:10.

Aktualnie obniżone poziomy dźwigni 1:100 i 1:10 będą miały zastosowanie do wszystkich nowych pozycji na wyżej wymienionych instrumentach. Pozycje otwarte przed niniejszą zmianą na tych instrumentach pozostaną nienaruszone do momentu kolejnej na nich operacji handlowej. Podczas wykonywania zlecenia dowolnego typu (w tym zlecenia stop-loss, take profit, automatyczne egzekucje transakcji przez Robota/EA i częściowe zamknięcia) na którymkolwiek z wyżej wymienionych kontraktów CFD na srebro, natychmiast zastosujemy obniżoną dźwignię finansową na wszystkich Państwa otwartych pozycjach na tym instrumencie. 

Zachęcamy wszystkich Klientów, którzy aktywnie handlują kontraktami CFD na srebro i chcą utrzymać otwarte pozycje, aby sprawdzili, czy ich rachunki posiadają wystarczającą ilość środków, aby być przygotowanym na zwiększoną zmienność i zapobiec likwidacji otwartych pozycji (stop out) z powodu rekalkulacji wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego przy następnej dokonywanej transakcji handlowej. Jeśli uznasz, że potrzebujesz zasilić swój rachunek, aby wesprzeć własne decyzje handlowe, zapewniamy kilka niemal natychmiastowych opcji płatności, które znajdziesz w Gabinecie Inwestora.

Jak zarządzać ryzykiem podczas ekstremalnej zmienności rynkowej

Zalecamy, aby zarówno klienci detaliczni jak i profesjonalni dokonali przeglądu swojej ekspozycji na wszystkich instrumentach, których dotyczy niniejsza sytuacja i w razie potrzeby dostosowali ją do akceptowalnego poziomu ryzyka.

Prosimy mieć na uwadze, iż w okresie wysokiej zmienności, istnieją również inne ryzyka. Wśród wszystkich pozostałych czynników ryzyka wymienić należy:

  • Gwałtowne ruchy i znaczne luki cenowe
  • Niska płynność, która może skutkować znacznie szerszymi spreadami oraz zwiększoną ilością odrzuconych zleceń i poślizgów,
  • Znacząco wyższe opłaty za przetrzymanie pozycji przez noc ("Swapy").
  • Instrumenty, których to dotyczy, przechodzą w tryb close-only, wprowadzając limity bezwzględnej wartości pozycji.

Mając powyższe na uwadze, właściwe będzie sprawdzenie wszystkich otwartych pozycji i upewnienie się, że posiadają one odpowiednie zlecenie stop loss. Dzięki naszym narzędziom do handlu, Klienci w dowolnym momencie i przede wszystkim BEZPŁATNIE mogą edytować poziom stop lossa.

Pamiętaj, aby często sprawdzać szczegóły dotyczące odpowiednich instrumentów w sekcji Specyfikacja Instrumentów znajdującej się na naszej stronie internetowej, ponieważ w trudnych warunkach rynkowych, odpowiednie obciążenia i uznania Swap, jak również akceptowane wielkości transakcji i czas trwania sesji handlowych mogą ulec zmianie bez specjalnego powiadomienia.

Na koniec zwracamy uwagę, że zlecenie Stop-Loss jest narzędziem przeznaczonym do zautomatyzowania procesu wyjścia z pozycji - nie są one gwarancją określonej ceny wyjścia z pozycji, a Klienci powinni być świadomi wysokiego ryzyka luk cenowych na rynku w niestabilnych okresach. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania dalszych zmian w naszych stawkach dotyczących depozytu zabezpieczającego lub wdrażania jakichkolwiek innych zmian w naszych kontraktach CFD na srebro, aby zapewnić, że dokładnie odzwierciedlają one obecne poziomy zmienności i płynności rynkowej.

Pozdrawiamy serdecznie, 

Admiral Markets

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.