Aktualizacja warunków dotyczących wymaganego depozytu zabezpieczającego na rachunkach Admiral.Markets i Admiral.Prime

Styczeń 19, 2017 15:30

Szanowni Państwo,

Prosimy zwrócić uwagę na następujące informacje dotyczące nadchodzących zmian w odniesieniu do wymogów depozytu zabezpieczającego. Zmiany, które zostaną wprowadzone w najbliższych dniach:

1. Rekalkulacja wymaganych depozytów zabezpieczających dotyczących otwartych pozycji na mocy poprzednich zasad obliczania depozytu zabezpieczającego

Wartości depozytu dla wszystkich pozycji otwartych na rachunkach Trade.MT4 i Zero.MT4 przed dniem 9 stycznia 2017 roku (czyli na starych zasadach kalkulacji depozytu zabezpieczającego) zostaną przeliczone według aktualnych Wymogów Depozytowych. Proces ten zostanie przeprowadzony podczas prac administracyjnych w weekend 21-22 stycznia 2017.

Jeśli posiadacie Państwo duże pozycje otwarte przed dniem 9 stycznia 2017, prosimy o upewnienie się, że posiadacie Państwo wystarczającą ilość środków na rachunku, aby spełnić aktualne Wymagania dotyczące Depozytu Zabezpieczającego na wszystkich posiadanych pozycjach, ponieważ do części Państwa dużych pozycji może zostać zastosowana dźwignia 1:50, 1:25 lub 1:10.

Prosimy mieć na uwadze, że powyższe zmiany nie dotkną posiadaczy rachunków Trade.MT4 (dawniej Pro) korzystających z serwera AM-Live3 - tak długo, jak nowe warunki dotyczące wymogów depozytu zabezpieczającego nie zostaną wprowadzone na tych rachunkach.

2. Usunięcie dodatkowych wymogów depozytowych dla pozycji otwieranych przed piątkowym zamknięciem rynków

Począwszy od piątku 20 stycznia 2017, dodatkowe wymogi odnośnie depozytu zabezpieczającego dla pozycji otwieranych przed piątkowym zamknięciem handlu na danych instrumentach zostaną całkowicie usunięte, tak więc zawsze będą miały zastosowanie poziomy dźwigni zgodne z ogólnymi warunkami kalkulacji wymogu depozytu zabezpieczającego, które można znaleźć na stronie Wymogi Depozytowe.

Podjęliśmy tę decyzję w najlepszym interesie naszych Klientów w Polsce, biorąc pod uwagę ich opinie oraz szczególną sytuację rynkową, która zakłada ograniczenie maksymalnej dźwigni do 1:100, co sprawia, że dodatkowe wymogi depozytowe dla pozycji otwieranych przed piątkowym zamknięciem powodowałyby tylko więcej komplikacji w kwestii warunków handlu.

3. Wybór maksymalnej dźwigni w Gabinecie Inwestora

Klienci posiadający rachunki Trade.MT4 lub Zero.MT4 mają obecnie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wysokości dźwigni finansowej na rachunku z poziomu Gabinetu Inwestora. Ustawienia poziomu dźwigni dostępne są niezależnie od wysokości salda rachunku.

Prosimy mieć na uwadze, że zmiana dźwigni ma natychmiastowy wpływ na wartość depozytu zabezpieczającego dla wszystkich otwartych pozycji, więc jest wysoce zalecane, aby dokładnie sprawdzić otwarte pozycje, przed zmniejszeniem wysokości dźwigni.

Prosimy mieć również na uwadze, że jeśli zdecydujecie się Państwo na zmniejszenie poziomu dźwigni obowiązywać będą zakresy wartości nominalnej pozycji dla wybranego poziomu dźwigni zgodnie z wartościami dostępnymi na stronie Wymogi Depozytowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem,
Admiral Markets


Avatar-Admirals
Admirals
Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.