Sissejuhatus tärkavate turgude uudiste põhjal kauplemisse

November 18, 2022 12:49

Mis on üks peamisi tegureid, mis mõjutab varade hindu tärkavatel turgudel? Kauplemisuudised! 

Selles artiklis loete kauplemisuudiste seoste kohta järgnevaga: 

  • Tegurid mis põhjustavad volatiilsust tärkavatel turgudel. 
  • Erinevused väljakujunenud ja tärkavate turgude vahel.
  • Ja milliseid uudiseid jälgida.

Maailm kaldub tärkavate turgude poole,“ on öelnud Antoine van Agtmael. 

Hollandi majandusteadlane Antoine van Agtmael mõtles oma panganduskarjääri alguses välja termini "tärkavad turud" (ing. k. emerging markets), et kirjeldada selliseid arenevaid majandusi nagu Aafrika, Hiina ja Brasiilia. Ta toetas nendesse turgudesse investeerimist, põhinedes muuhulgas nende tooraine ja inimressurssidele.

Kui ta hakkas tärkavatest turgudest esmakordselt huvituma, ei jaganud tema huvi teised kauplemis- ja investeerimiskommuunis, mis keskendus peamiselt väljakujunenud turgudele ja oli ettevaatlik arenevate majanduste kõrge riski osas. Tänapäeval on arusaam tärkavatest turgudest väga erinev, sest kui võtta näiteks Hiina, oleme näinud kuidas riigi majandusest on saanud suuruselt teine maailmas. 

 Antoine van Agtmael: „50 aasta pärast saab Hiinast maailma suurim majandus.“ (2007. aasta kõne „The emerging market century”)

Kas nõustute ülaltoodud tsitaadiga? See on kindlasti julge avaldus, arvestades USA majanduse suurust ja võimu ning arenevate turgude volatiilsust. Kuigi paljud majandusteadlased ei pea Hiinat enam tärkavaks turuks, vaid täielikult arenenud turuks, on Aasia hiid suur kaubanduspartner tärkava majandusega riikidele näiteks Aafrikas ning seetõttu on ta mõjutatud mis tahes suurtest muutustest mandri rikkuses. 

Volatiilsust põhjustavd tegurid tärkavatel turgudel 

Volatiilsust põhjustavd tegurid mängivad tärkava turumajandusega riikides võtmerolli. 

Järsud muutused makromajanduslikes näitajates, turu krahhid ja poliitiline ebakindlus moodustavad peamiste volatiilsust vallandavate uudiste sisu. Need mõjutavad toorainete, fossiilkütuste ja väärismetallide pakkumist ja nõudlust. 

Toome näite päriselust. 1990. aasta aprillis jõudis Brasiilia inflatsioonimäär kõrge 6821,31 protsendini. 1998. aasta detsembris oli see langenud rekordmadalale 1,65 protsendile. Tänavu on hinnakasv kõikunud 6,47 ja 12,13 protsendi vahel, mis on Brasiilia inflatsioonimäära jaoks suhteliselt väike vahemik. 

Lõuna-Ameerika suurima riigina on Brasiilia muu hulgas rauamaagi, toornafta, kohviubade, kulla ja alumiiniumi valmistamiseks kasutatava boksiidi oluline tootja. Volatiilsus võib esile kutsuda muutusi ühe või kõigi riigi loodusvarade hindades. 

Tärkava majandusega riikide nimekiri 

Kõige laiemalt saab tärkavat turgu määratleda kui turgu, mis teeb kiireid edusamme selle majandusliku infrastruktuuri arengus. See võib hõlmata näiteks edusamme rahapoliitika, eelarvepoliitika, tööstusarengu, linna- ja maaelu arengu ning turuoperatsioonide valdkonnas. Peamised tärkavad turud on BRICS-i riigid: Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika. 

Erinevused väljakujunenud ja tärkavate turgude vahel 

Küpsetel turgudel on väljakujunenud majandustaristud ja need on võrreldes tärkava turumajandusega riikidega stabiilsed. Mõnel juhul võivad tärkava majandusega riikides olla kasvumäärad palju kõrgemad kui väljakujunenud majandustes. 

Inflatsioon, välisvaluutareservid ja intressimäärad võivad tärkavate turgude puhul olla palju volatiilsemad, mõjutades turuhoiakuid investeerimise suhtes ja põhjustades sageli börsihindade suuri kõikumisi. See, kui avatud on riik välisvaluuta sissevoolule, on samuti üks tegur, mis eristab tärkavaid turge. Täielikult väljakujunenud turud on täielikult avatud välisvaluutale ja kehtestavad harva kapitali kontrolli, välja arvatud hädaolukorras. 

Teine oluline erinevus väljakujunenud ja tärkavate turgude vahel on makromajanduslike aruannete läbipaistvus ja korrapärasus. Väljakujunenud turgudel kasutatakse neid lisaks praeguste tingimuste perspektiivi seadmisele ka võimalike hinnasuundumuste analüüsimiseks ja prognoosimiseks. Tärkavatel turgudel võivad majandusaruanded olla vähem kättesaadavad või raskesti leitavad, mis muudab investeeringute ja kauplemise analüüsimise keeruliseks.  

Uudised tärkavate turgude kohta 

Läbipaistval turul on tuhandeid makromajanduslikke ja ettevõtete aruandeid, mida aktsiate, võlakirjade, kinnisvara, valuutakursside ja muude finantsinstrumentide analüüsimisel kasutada. 

Arenevatel turgudel on tavaliselt vähem regulaarselt avaldatavaid aruandeid ning seetõttu tasub jälgida sisemajanduse koguprodukti (SKP) aruandeid, intressimäärasid käsitlevaid otsuseid, inflatsiooniaruandeid ja tooraineid käsitlevaid ajakohastatud andmeid. Arvestades ebavõrdsuse ja töötuse rolli sotsiaalsetes rahutustes, võivad tärkavad turud olla väga tundlikud ka selliste uudiste suhtes nagu valimised, muutused õigussüsteemis ja poliitiline ebastabiilsus. 

Kokkuvõtteks, kui kaalute kauplemist tärkavate turgude valuutadega või investeerimist tärkavate turgude aktsiatesse, on oluline  jälgida neid riike puudutavaid uudiseid. Suurema volatiilsuse tõenäosusega arvestamine ja end uue infoga kursis hoidmine võib parandada teie riskijuhtimist ja otsustusprotsesse. 

Lugege artiklit selle kohta, kuidas väljakujunenud turgudel uudistega kaubelda. 

Kas teile pakub huvi uudiste põhjal kauplemine? Õppige selle kohta Admiralsi tasuta veebikoolitustel, kus te saate kohtuda ja suhelda kogenud kauplejatega ning vaadata reaalajas kauplemissessioone.

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finantskirjanik

Sarah Fenwickil on laiad kogemused ajakirjanduses ja massikommunikatsioonis. Ta on töötanud korrespondenina edastades uudiseid Šveitsi börsi kohta ja ta on kirjutanud finants- ja majandusteemadel 15 aastat.