Kauplemisuudised algajatele – mis on teie kauplemise ja investeerimise stiil?

Juuni 30, 2022 18:12

Selles artiklis saate lisateavet järgnevate erinevate kauplemis- ja investeerimisstiilide kohta: 

  • Päevakauplemine 
  • Skalpeerimine 
  • Swing-kauplemine 
  • Positsioonikauplemine 
  • Uudiste järgi kauplemine 

Kauplejad ja investorid kasutavad erinevaid viise oma finantseesmärkide saavutamiseks, kuid üldiselt võib need jagada viieks erinevaks stiiliks. Järgmised stiilid kehtivad Forexi, aktsiate, ETF-ide, ja indeksite turgude kohta. 

Päevakauplemine 

Päevakauplemist nimetatakse ka päevasiseseks kauplemiseks. 

Argipäevadel ulatuvad kauplemisajad üle Aasia, Euroopa ja USA ajavööndite. See tähendab, et saate kaubelda igal ajal. Päevakauplejad kipuvad piirama oma kauplemist 24-tunnise perioodiga, sisenedes ja väljudes tehingutest samal päeval. 

Sellises stiilis tehtud tehingud võivad kesta mitu tundi ja põhinevad sageli uurimistööl, mi on tehtud nelja tunni või tunnipõhisel ajaraamistikul kasutades tehnilise analüüsi graafikuid. Päevakauplemisele on iseloomulik sagedased tehingud. Päevakauplemise korral suletakse tehingud tavaliselt 24-tunnise perioodi lõpuks vastavalt nende ajavöönditele. Selle mõte on vältida ootamatust volatiilsusest tingitud kahjumit, mis võivad tekkida tehingut üleöö avatuna hoides. 

Päevakauplemise eesmärk on ära kasutada turgude lühiajalisi liikumisi, mistõttu nõuab selline kauplemisstiil palju aega ja hoolikat tähelepanu. Siinkohal on olulised riskijuhtimistehnikaid, nagu stop-loss. 

Skalpeerimine 

Skalpeerimine kuulub päevakauplemise alla, kuid erineb selle poolest, et skalpeerijad avavad ja sulgevad tehingud palju kiiremini, mõnikord vaid minutite või sekundite jooksul. Skalpeerimise eesmärk on positisioon kiiresti avada ja sulgeda, et kasutada ära sellise lühikese ajaperioodi poolt pakutavaid võimalusi. Saa kogemusi harjutades demokontol ja kasutada virtuaalseid vahendeid enne kauplemist oma kapitaliga. 

Nagu päevakauplemine, nõuab ka skalpeerimine palju aega ja tähelepanu ning ka uurimistööd, riskijuhtimist ja kogemusi. 

Swing-kauplemine 

Swing-kauplejad sulgevad tehingu mitu päeva pärast tehingu avamist. Selle eesmärgiks on kasutada ära üksikuid võimalusi, mis on põhjustatud üleüldisemast liikumisest turul, nagu selgest tõusu- või langustrendist. Langustrendi korral võib swing-kaupleja otsida võimalust avada lühike positsioon võimalikult varakult ja väljuda, kui trend on jõudnud põhja. Tõusutrendi puhul tuleks avada positsioon madalaima võimaliku hinnaga ja väljuda positsioonist kõrgeima võimaliku hinnaga, mis selle trendi puhul võimalik on. 

See stiil vajab vähemaid tehinguid, mis tähendab swing-kauplemine nõuab vähem aega, aga nagu kõik kauplemistiilid, vajab see tähelepanu, uurimistööd ja riskijuhtimist, et olla edukas pikas perspektiivis. 

Positsioonikauplemine 

Positsioonikauplejad kipuvad võtma pikaajalisi positsioone, mis kestavad kuid või aastaid ja ignoreerivad lühiajalisi tõuse ja languseid turgudel. 

Positsiooni määramine võib tähendada ka strateegiliste positsioonide võtmist tsükliliste turuliikumiste ajal või strateegiliste kauplemistehingute tegemist esmase avaliku pakkumise (IPO) ajal. Tsükliliste turuliikumiste all peame silmas majandusega koos tõusvaid või langevaid sektoreid, nagu ehitus või kinnisvara. 

Seda võib nimetada ka positsioneerimiseks. Sellistel juhtudel võivad kauplejad võtta positsiooni just siis, kui turg konkreetses piirkonnas avaneb, et saada lühiajalist kasu riskifondide ja keskpankade institutsionaalsest kauplemisest. Institutsionaalsest kauplemisest tulenev ressursside voog võib turge lühiajaliselt mõjutada. Keskpangad on eelkõige huvitatud kulla ja valuutainstrumentidega kauplemisest, kuna neid kasutatakse finantssüsteemi reservidena. 

Uudiste järgi kauplemine 

Üks levinud kauplemisstiil on uudiste järgi kauplemine. Iga kord, kui riik teatab värskeimate majandusenäitajate avaldamisest, näevad Forexil kaupejad seda kui võimalust vastvalt tulemustele positisiooni avamiseks. Kuaplemissündmused toimuvad iga argipäev ja mõjutavad ka teisi kauplemisstiile, nagu päevakauplemine ja swing-kauplemine. Kauplemisündmused võivad avaldamise ajal omada lühiajalist mõju turule, kuid aja jooksul peegeldavad need pikaajalist trendi majanduses. 

Vajalik aeg sõltub kauplemissündmuste sagedusest, millega iga kaupleja otsustab kaubelda, kuid nagu ka kõikide teiste stiilide puhul on riskijuhtimine ja põhjalik uurimistöö edu jaoks üliolulised. 

Lõpetuseks tuleb mainida, et on veel mõned tegurid, mida tuleb arvesse võtta. Vali oma eesmärgid hoolikalt, hoia need realistlikud ja mõista oma riskitaluvuse taset, et vältida algajana keerulistesse olukordadesse sattumist. Ainult investeeri ja kauple kapitaliga, mille kaotust saate endale lubada ja märgi oma tulemused kauplemispäevikusse, et analüüsida oma edu ja läbikukkumisi ning võetud riski suurust ja sellest teenitud kasumi määra. 

Kas soovite fundamentaalanalüüsi kohta rohkem teada saada? Liitu Admiralsi veebikoolitustega! 

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

 

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske. 

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finantskirjanik

Sarah Fenwickil on laiad kogemused ajakirjanduses ja massikommunikatsioonis. Ta on töötanud korrespondenina edastades uudiseid Šveitsi börsi kohta ja ta on kirjutanud finants- ja majandusteemadel 15 aastat.