Kauplemisuudised algajatele – mis on korrelatsioonis valuutapaarid?

Juuni 27, 2022 15:05

Selles artiklis saate ülevaate järgmistest teemadest: 

  • Peamised positiivses korrelatsioonis valuutapaarid 
  • Peamised negatiivses korrelatsioonis valuutapaarid 
  • Miks on valuutapaarid negatiivses või positiivses korrelatsioonis? 
  • Kuidas fundamentaalne ja tehniline analüüs koos toimivad? 

Valuuta korrelatsioon on statistiline tehniline analüüs, mis võib anda kauplejatele ülevaate sellest, kuidas valuutapaarid üksteisega või üksteise vastu liiguvad. 

Positiivsed korrelatsioonid ilmnevad siis, kui valuutapaarid liiguvad samas suunas. Need jäävad vahemikku 0 kuni 1 ja neid kirjeldatakse kui tugevas korrelatsioonis või nõrgas korrelatsioonis, sõltuvalt sellest, kuhu need vahemikus jäävad. 

Negatiivsed korrelatsioonid ilmnevad siis, kui valuutapaarid liiguvad vastassuundades. Need jäävad vahemikku -1 kuni 0. Negatiivses korrelatsioonis valuutapaare kirjeldatakse kui tugevas või nõrgas korreltasioonis, sõltuvalt sellest, kuhu nad vahemikus jäävad. 

Valuuta korrelatsioonide täielik vahemik on -1 kuni 1 ja neid saab väljendada koefitsiendina -0,90 või protsendina -90%. Ettevaatust: teatavates turutingimustes, nagu ebatavaliselt kõrge volatiilsus, võib esineda kõrvalekaldeid keskmisest korrelatsioonist. 

Miks on valuutapaarid negatiivses või positiivses korrelatsioonis? 

Valuutad on negatiivses ja positiivses korrelatsioonis erinevatel põhjustel, sealhulgas: 

  • Majandussidemed ja riikidevahelised valuutavood
  • Nende suhe USA dollariga, maailma enim kaubeldava valuutaga 
  • Valuutasid mõjutava rahapoliitika erinevused riikide vahel 
  • Ühe paari hinnapakkumise valuuta on teise paari baasvaluuta 

Tehnilise ja fundamentaalse analüüsi kokkupuutekohad 

Statistikal ja graafikutel põhineva tehnilise analüüsi ning uudistel ja turuhoiakutel põhineva fundamentaalse analüüsi vahel on kattuvusi. Kuna turgu mõjutavad kauplemisuudised avaldavad sageli mõju ka valuutapaaridele, tasub fundamentaalse analüüsi ja tehnilise analüüsi vahelisi seoseid lähemalt uurida. 

Alustame selgitusega sellest, kuidas erinevad korreleeruvad ja mitte-korreleeruvad valuutapaarid ja seejärel tutvume stsenaariumiga, mis nätab, kuidas need võivad reageerida olulisele kauplemisuudisele. 

Positiivses korrelatsioonis valuutapaari näide 

EURUSD ja GBPUSD peetakse tavaliselt positiivselt korrelatsioonis olevateks valuutapaarideks, mida ühendab nende suhe USA dollariga ning ELi, Ühendkuningriigi ja USA kaubanduslikud ja rahapoliitilised suhted. 

Negatiivses korrelatsioonis valuutapaari näide 

EURUSD ja USDCHF on tavaliselt negatiivses korrelatsioonis. Pange tähele, et esimese valuutapaari noteeritud hind on teise valuutapaari baashind. 

Selles näites mängib võtmerolli USA dollari tugevus. Kui USA dollar on eurost kõrgem, siis EURUSD paar langeb. Kui aga USA dollar tõuseb CHF suhtes, tõuseb USDCHF paar, mis põhjustab negatiivse korrelatsiooni EURUSD ja USDCHF vahel. 

Näide turge mõjutavatest kauplemisuudistest 

Vaadates veel kord EURUSD ja GBPUSD positiivse korrelatsiooni näidet, uurime, kuidas oluline kauplemisuudis paare mõjutab. Föderaalreserv otsustab tõsta intressimäärasid (kauplemisuudis) ning USA dollar tugevneb euro ja naelsterlingi suhtes (turu reaktsioon). Selle tulemusena EURUSD ja GBPUSD langevad, mis näitab positiivset korrelatsiooni. 

Vaatame, kuidas toimib negatiivne korrelatsioon EURUSD ja USDCHF vahel samas kontekstis. Föderaalreservi intressimäärade otsus tõstab USA dollarit, mis tähendab, et EURUSD langeb ja USDCHF tõuseb, näidates negatiivset korrelatsiooni. 

Valuutapaaride vahelise korrelatsiooni tase on erinev - see ei ole fikseeritud. Seega enne kontseptsiooni kasutamist kauplemisel, on parem kontrollida korrelatsiooni praegust taset. 

Ülevaate lõpetuseks tasub märkida, et valuutapaaride vahelised suhted muutuvad pidevalt ja neid saab kasutada kauplemisotsuste tegemiseks, kui teil on piisavalt kogemusi. Põhjalikumat teavet valuuta korrelatsioonide ja selle kauplemisel kasutamise kohta leiate Admiralsi lisaressurssidest. 

Teised ressursid 

Artikkel: Millised on peamised Forex valuutapaarid?

Veebikoolitus: Currency Correlations for Beginners | Trading Spotlight (salvestis on inglise keeles)

Kas soovite fundamentaalanalüüsi kohta rohkem teada saada? Liitu meie tasuta veebiseminaridega! 

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

 

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske. 

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finantskirjanik

Sarah Fenwickil on laiad kogemused ajakirjanduses ja massikommunikatsioonis. Ta on töötanud korrespondenina edastades uudiseid Šveitsi börsi kohta ja ta on kirjutanud finants- ja majandusteemadel 15 aastat.