Kauplemisuudised algajatele – mis on Föderaalreservi intressimäär?

Juuni 17, 2022 14:44

Käesolevas artiklis saate ülevaate: 

  • Föderaalreservi baasintressimäär (Federal Funds Rate ehk FFR)  
  • Kuidas FFR mõjutab pangandussektorit  
  • Kuidas kauplejad ja investorid FFR-i analüüsivad  
  • Föderaalreservi intressimäära avaldused 

Föderaalreserv on USA keskpank, kellel on õigus määrata baasintressimäära (FFR). See intressimäär mõjutab seda, kui palju USA pangad üksteiselt üleöölaenude eest tasu küsivad. 

FFR on osa rahapoliitikast ja mõjutab seda, kuidas rahalised vahendid finantssüsteemis liiguvad. Föderaalreserv põhineb rahapoliitika kujundamisel USA majanduse seisukorrale ning selle pikaajaline inflatsioonieesmärk on 2 protsenti. Kui majandus on nõrk, võib Föderaalreserv langetada oma baasintressimäära suuniseid. Majanduskasvu ajal võib Föderaalreserv intressimäärasid aga hoopiski tõsta, juhul kui inflatsioon liialt tõuseb. 

Kui baasntressimäär on negatiivne või madal, siis on pankadel rohkem põhjust tarbijatele või ettevõtetele laenamiseks, sest intressi pealt teenitud tulu on tarbija- ja ärilaenude puhul kõrgem. Nendes tingimustes muutuvad laenud kergemini kättesaadavaks. Seda nimetatakse majanduslikuks stiimuliks, sest tarbijad ja ettevõtted kulutavad ja investeerivad rohkem, kui neil on suurem juurdepääs rahale. 

Samas kui baasintressimäärad tõusevad, on pankadel rohkem põhjust üksteisele laenata, sest nad näevad selles väiksemat riski võrreldes laenudega ettevõttetele või tarbijatele. Kõrgem baasintressimäära sihtvahemik tähendab sageli kallimaid laene tarbijatele ja ettevõtetele, kuna pangad kasutavad seda tarbijatelt ja ettevõtjatelt küsitavate intressimäärade üle otsustamisel. Selle tulemusena vähendab rahapoliitika karmistamine tavaliselt tarbijate kulutusi. 

FOMC-i intressimäära avaldus

Föderaalne Avatud Turu Komitee (FOMC) koguneb kaheksa korda aastas, et otsustada keskpanga intressimäärapoliitika üle. Pärast kohtumist teeb FOMC avaldusi nagu näiteks järgnev: 

„Komitee otsustas tõsta baasintressimäära eesmärgiks seatud vahemiku 1‑1/2 protsendilt 1-3/4 protsendile ning prognoosib, et eesmärgiks seatud vahemiku jätkuv tõstmine on asjakohane.” (FOMC-i avaldus, 15. juuni 2022). 

Seletame avalduse lahti, et selle tähendust mõista. 

„Komitee otsustas tõsta baasintressimäära eesmärgiks seatud vahemiku 1‑1/2 protsendilt 1-3/4 protsendile.” 

Esiteks peame teadma, milline oli avaldusele eelnev majanduslik olukord. 2022. aasta mais tõusis inflatsioon USA-s 40 aasta kõrgeimale tasemele, milleks oli 8,6 protsenti. See tähendab, et kaupade ja teenuste hinnad tõusid kiiremini kui 2 protsenti, mis oli Föderaalreservi inflatsioonimäära eesmärk. Seetõttu otsustas FOMC tõsta baasintressimäära 1,5-1,75 protsendi vahemikku, andes pangandussektorile märku laenuhindu tõsta lootuses vähendada nõudlust kaupade ja teenuste järele ning aeglustada inflatsiooni kasvu. Teisest küljest võib see viia laenude hinna inflatsioonini ja võlakohustuste täitmata jätmise taseme kasvuni, kuid sellest räägime mõni teine kord. 

"...ja eeldab, et eesmärgiks seatud vahemiku jätkuv tõstmine on asjakohane." 

Siin peab FOMC silmas seda, et komitee jätkab intressimäärade tõstmist ka järgmistel kohtumistel, kuni leitakse, et paus on asjakohane. Paus saabub siis, kui inflatsioon väheneb. 

Mis toimub turgudel, kui FOMC intressimäära üle otsustab? 

Börsiinvestorid võivad iimasele intressimäära otsusele reageerida või mitte, olenevalt konkreetsetest asjaoludest. 

Tavapärastes turutingimustes, kui inflatsioon on umbes 2 protsenti ja majandus kasvab, annavad intressimäärade otsused investoritele infot selle kohta, kas aktsiate või võlakirjade võimalik tootlus suureneb. See aga muutub, kui turutingimused on keerulised - näiteks eksisteerib vähene majanduskasv või kõrge inflatsioon. Siis muutuvad investorid intressimäärade tõustes kaitsvamaks. 

Forexil kauplejaid mõjutavad Föderaalreservi intressimäärade otsused rohkem, kuna need avaldavad mõju USA dollarile, mis on maailma kõige enam kaubeldav valuuta. Föderaalreservi otsustel on võime valuutaturge mõjutada, sest intressimäärad võivad tõsta või langetada valuuta tajutavat väärtust. Kõige põhilisemal tasandil näeb mõju välja järgmine: 

Majandusolukord -> Intressimäära otsus -> USD tõuseb või langeb teiste valuutade vastu, sest kauplejad ostavad või müüvad valuutat suurtes kogustes enne otsuse avalikustamist, selle ajal ja pärast seda. 

Kokkuvõtlikult võivad Föderaalreservi intressimäärade otsused mõjutada investorite ja kauplejate turuhoiakuid ning tõsta varade, aktsiatest kuni valuutadeni, hindu. 

Kiire näpunäide 

Kust leida Föderaalse Avatud Turu Komitee avaldusi? 

Föderaalreserv avaldab iga rahapoliitilise otsuse oma veebilehel. Avaldused sisaldavad Föderaalreservi viimast majandushinnangut ja on väärt lugemist kõigile, kes on huvitatud finantsturgudest. 

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

 

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske. 

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finantskirjanik

Sarah Fenwickil on laiad kogemused ajakirjanduses ja massikommunikatsioonis. Ta on töötanud korrespondenina edastades uudiseid Šveitsi börsi kohta ja ta on kirjutanud finants- ja majandusteemadel 15 aastat.