Kauplemisuudised algajatele – kuidas on seotud Forexi kursivahed ja kauplemisuudised?

August 26, 2022 20:37

Selles artiklis räägime seostest Forexi kursivahede ja kauplemisuudiste vahel, täpsemalt:  

  • Mis on Forexi kursivahed?  
  • Mis on kauplemisuudised? 
  • Mis on hinda üle kandma (ing. k. pricing in)? 
  • Oodatud versus ootamatud kauplemisuudised 
  • Kauplemisuudistest tingitud volatiilsuse mõju hinnavahedele  

Mis on Forexi kursivahed? 

Forex kursivahed on erinevus ask- ja bid-hindade ehk pakkumis- ja nõudlushindade vahel. Need kõiguvad sõltuvalt nõudlusest, pakkumisest ja kursivahest, mida finantsteenuse osutaja küsib. 

Kauplemismaht on samaväärne nõudlusega ja viib instrumendi hinna üles või alla. Vastaspoole poolt täidetud tellimused on samaväärsed pakkumisega. 

Mis on kauplemisuudised? 

Kauplemisuudiste all on peetud silmas mitmeid majandusega seotud avaldusi, mis iga päev aset võtavad - näiteks statistika, mida avaldavad riigiasutused nagu USA Majandusanalüüsi Büroo ja erasektori majandusanalüüsid ettevõtetelt nagu S&P Global. Nende uuringute tulemused avaldatakse avaldustena, mis mõjutavad turge ja käivitavad valuutainstrumentide ostu või müügi. Meedia kiiresti levitab värkseimaid näitajaid. 

Kauplemisuudiste hulka kuuluvad ka näiteks keskpankurite avaldused, majanduskasvu tulemused ja prognoosid, tarbijate kulutused, inflatsioonimäärad ja töötuse määrad. Rohkem näiteid kauplemisuudiste kohta võib leida Admiralsi Forexi kalendrist.  

Mis on hinda üle kandma (ing. k. pricing in)?  

Finantsteave liigub internetis kiiresti - lausa nii kiiresti, et kauplemisuudis võib vallandada peaaegu kohese reaktsiooni valuutaturgudel.  

Kauplemisuudistes leiduv info majanduse kohta võetakse maailma kauplejate poolt kaubeldes koheselt arvesse ja nad kipuvad reageerima kõigile ootamatustele, mida uudistes võib leiduda. Kui see toimub massiliselt saab sellest valuutapaari trend. trendid võivad olla langustrendid (karutrend) või tõusutrendid (pullitrend), mida visualiseeritakse turu modelleerimise tarkvaras, mida kasutatakse tehnilises analüüsis.  

Oodatud versus ootamatud kauplemisuudised  

Turukonsensus seab tavaliselt ootused kauplemissündmuse tulemuste suhtes. Iga turukonsensus pärineb finantsanalüütikutelt ja seda kajastab finantsmeedia. 

Kauplejad jälgivad meediat tähelepanelikult. Kui USA avaldab näiteks oma viimase kvartali majanduskasvu tulemused, eelneb sündmusele turu konsensuse loomine. Konsensus võib olla üllatavalt täpne. Seda seetõttu, et see ei ole oletuslik, vaid põhineb ametlikel kasvuprognoosidel, eelnevatel tulemustel ja suundumustel konkreetses majandussektorites. Pidage meeles, et iga turukonsensus prognoosib sündmust tulevikus ja seda tuleks võtta ekspertarvamuse, mitte kindla faktina.  

Kauplemisuudistest tingitud volatiilsuse mõju kursivahedele  

Kauplemisuudised mõjutavad kursivahesid, kui see vallandab valuutaturgude volatiilsuse. Volatiilsus võib kiirendada mis tahes trendi ja põhjustada järske tõuse varade hindades ja seetõttu teavad kogenud ettevõtjad seada stop-lossi, kui nad avavad positsiooni valuutapaaris.  

Kursivahed võivad olenevalt asjaoludest suureneda või väheneda. Volatiilsuse kiire suurenemine võib suurendada ka kursivahesid, kuna osapooled, nagu pangad ja muud tellimuste ahelas osalevad asutused, muutuvad oma pakkumisstrateegiates riskikartlikumaks. See võib mõnes stsenaariumis, nagu musta luige sündmuste puhul, viia väiksemate kauplemismahtudeni.  

Kui riskantsemat volatiilsust iseloomustavad järsud langused või tõusud vara hinnas, siis turgudel võtab alati aset teatav muutus. Tervislikke hinnaliikumisi iseloomustab teatav volatiilsus, st ostu- või müügihuvi, mis põhineb mõjuvatel põhjustel. Nendel perioodidel võivad kursivahed väheneda, kui enesekindlus kauplemisturgudel suureneb.  

Kokkuvõttes on mõistlik meeles pidada, kuidas on seotud Kauplemisuudised ja Forexi kursivahed. Teie riskijuhtimisstrateegia peaks arvestama kursivahede võiamliku kasvamise ja kahanemisega.  

Kas soovite Forexi sügavamalt mõista? Liitu meie tasuta veebkoolitustega, mida viivad läbi kogenud kauplejad! 

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

 

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske

 

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finantskirjanik

Sarah Fenwickil on laiad kogemused ajakirjanduses ja massikommunikatsioonis. Ta on töötanud korrespondenina edastades uudiseid Šveitsi börsi kohta ja ta on kirjutanud finants- ja majandusteemadel 15 aastat.