Kauplemisuudised algajatele –kuidas energiat puudutavad uudised turge mõjutavad?

Detsember 09, 2022 15:42

Energiat käsitlevad uudised võivad suunata turu tähelepanu erinevatele toodetele ja trendidele, mis omab sageli suurt mõju. 

Vaid 50 aastat tagasi jätsid peavoolu kauplemis- ja investeerimisturud tähelepanuta heitkoguste põhjustatud kahjud keskkonnale, sest fossiilkütustele oli vähe alternatiive. Ajapikku hakkasid aga uudiste, uuringute ja uurimistöö tulemusel tõusma esile uued perspektiivid. 

Uudised said alguse keskkonnaaktivistidest ja -teadlastest juba 1970. aastatel ning liikusid aeglaselt ka valdkonna austatud ajakirjadesse. Sealtkaudu said turuosalised rohkem infot vajadusest võidelda kliimamuutuste vastu eelistades tooteid, mis kasutavad taastuvaid energiaallikaid nagu päike ja tuul. 

Keskkonnateadlikkus on muutnud meie vaadet igapäevaselt kasutatavatele toodetele. Võite üllatuda kuuldes, et elektriautod võeti esmakordselt kasutusele juba 1820. aastatel ja neid soositi nende puhaste mootorite pärast. Masinad läksid moest välja 1900. aastate alguses, kui turule tulid bensiinimootoriga autod, mille käigus masstoodeti USA-s Model T-d. Elektriautod said taas populaarseks 1990. aastatel, inspireerides investeeringuid alternatiivsõidukeid tootvatesse ettevõtetesse. 

Rohkem kui viis aastakümmet pärast keskkonnateadlikkuse liikumise algust on Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) ennustanud, et taastuvatest energiaallikatest saab 2025. aasta alguseks suurim ülemaailmne energiaallikas, mis ületab kivisöe kasutamise. 

„Taastuvad energiaallikad on ainukesed elektritootmise allikad, mille osakaal eeldatavasti kasvab, kusjuures söe, maagaasi, tuumaenergia ja nafta tootmise osakaal väheneb,“ IEA Renewables 2022. 

IEA prognoos on hämmastav ning uudist on edastanud paljud lugupeetud meediaväljaanded. Tõenäoliselt mõjutab see investeeringute voogusid ja muudab energiaettevõtjate lähenemisviisi taastuvatele energiaallikatele. Juba praegu on energeetika sektori võimsamad ettevõtted hakanud kasutama puhast energiat ja võtnud kohustuse tasakaalustada oma fossiilkütustega seotud uurimis- ja arendustööd päikese-, tuule- ja laineenergia allikate abil. 

Energiateemalised uudised, näiteks naftalaikudest ja muudest keskkonnakahjustustest, saavad tänapäeval rohkelt kajastust, motiveerides energiaettevõtteid seadma esikohale ohutus- ja keskkonnapoliitikad. Investorid ja kauplejad pööravad palju tähelepanu ka uudistele, mis puudutavad geopoliitilisi sündmusi või energiataristule tekitatud kahju. 

Meedias ilmuvad lood on üks tegureid energiaturgude arengute taga. Mõned viimase 10 aasta jooksul enim tähelepanu saanud uudislood puudutavad näiteks frakkimist, õhusaastet Aasias, lekkeid Fukushimas ja volatiilsust toornafta turgudel. 

OPEC-i poliitikad 

OPEC-i poliitikaid kajastatakse maailma ajakirjanduses laialdaselt, mõjutades toornafta hindade ootusi ning eelduseid energiaturgude pakkumise ja nõudluse kohta. Kuna OPEC-i poliitikad on otseselt seotud organisatsiooni liikmete majandustulemustega, on olemas koguni spetsialiseerunud ja mõjukas meediasektor, mis on pühendunud viimaste arengute analüüsimisele ja kajastamisele. 

Kuidas tõlgendada energiat puudutavaid uudiseid? 

Energiauudiste tausta uurides, on selge, kui oluline on kauplejatel ja investoritel end kursis hoida. Energiauudised võivad sageli olla katalüsaatoriks sektori trendide taga, tekitades uusi tooteideid ja avalikke ettevõtteid ning mõjutades energeetikasektorit reguleerivaid asutusi. 

Energiauudistega arvestamine oma finantsotsustes algab sageli tähelepanekuga, et bensiini hinnad tõusevad või langevad ja seejärel seda oma igakuise eelarve puhul silmas pidamisega. Miljonid teised inimesed teevad sama, seega tekib küsimus, kuidas see mõjutab ettevõtteid, kes tarbijaid bensiiniga varustavad? Sellistele küsimustele vastamine on esimene samm energiauudiste mõju analüüsimisel varadele, millega saab kaubelda või millesse saab investeerida. 

Lühidalt öeldes tuleb uudishimu teile kasuks, kui otsite potentsiaalseid võimalusi energiaturgudel.  

Kas teile pakub huvi uudiste põhjal kauplemine? Õppige selle kohta Admiralsi tasuta veebikoolitustel, kus te saate kohtuda ja suhelda kogenud kauplejatega ning vaadata reaalajas kauplemissessioone.

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finantskirjanik

Sarah Fenwickil on laiad kogemused ajakirjanduses ja massikommunikatsioonis. Ta on töötanud korrespondenina edastades uudiseid Šveitsi börsi kohta ja ta on kirjutanud finants- ja majandusteemadel 15 aastat.