Kauplemisuudised algajatele – geopoliitiliste uudiste mõju kauplemisele

September 15, 2022 20:35

Selles artiklis jagame infot erinevat tüüpi geopoliitiliste sündmuste kohta, õpite nende mõjust turuhoiakutele ehk sentimendile ja saate teada, kuidas viimane võib varade hindu mõjutada. 

Miks me kasutame sageli sõnu nagu "sentiment” ja "turuhoiak" kui kirjeldame reaktsioone börsiturgudel? Sõna "sentiment" näib paremini sobivat romantilistesse romaanidesse ja luuletustesse, kuid turgude kontekstis kasutatakse seda, et kirjeldada inimeste emotsionaalseid ja muutlike reageeringuid sündmustele, mis mõjutavad vara hinda. 

Negatiivne sentiment võrdub hirmu ja süngusega, samas kui positiivne sentiment on võrreldav optimismi ja enesekindlusega. Teine väljend, mida finantsartiklites sageli nähakse, on: investorid heitsid uudised kõrvale (ing. k. investors shrugged off the news). See väljendab ükskõiksust, teist inimlikku emotsiooni või selles kontekstis pigem hinnangut, et uudised ei ole piisavalt olulised, et mõjutada kauplemis- ja investeerimisotsuseid. 

Geopoliitilised sündmused mõjutavad pakkumist ja nõudlust 

Negatiivse ja positiivse sentimendi geopoliitilised põhjused on erinevad, kuid kas sellised sündmused avaldavad pikemat mõju, sõltub ühest küsimusest: kas põhjus kujutab endast märkimisväärset riski finantsinstrumentide aluseks olevate varade pakkumisele ja nõudlusele? 

See on oluline küsimus, millele kauplejad ja investorid peavad surve all otsuseid tehes ise vastama. Näiteks puhkeb kodusõda riigis, kus kuld on peamine ekspordiartikkel. Pärast esimest uudistešokki peavad kullaga kauplejad hindama, kas konflikt häirib selle ehete valmistamisel kasutatava väärismetalli tarnet. Ilma kullata ei saaks toota enamikku elektroonikast, millega me oma igapäevaelus nii harjunud oleme. Sel põhjusel uurivad kullaga kauplejad ja kullakaevandamise investorid põhjalikult uudiseid riigi kohta ja analüütikute hinnanguid sellest, kuidas see võib kulla pakkumist mõjutada. 

Kui uudised vihjavad kasvavale riskile kullatarnetele, võivad kauplejad ja investorid hakata ostma erinevaid kullaga kauplemisega seotud instrumente, oodates hinna tõusu piiratud tarnete tõttu. Teine stsenaarium võib olla see, et konflikt vaibub kiiresti ja kullatarned ei satu ohtu. Sellisel juhul võib sentiment olla ettevaatlik, kuid reaktsioon ei põhjusta tõusutrendi kullaturgudel. 

See näide on vaid üks tuhandetest reaktsioonidest, mis võtavad aset iga päev. Pakkumine ja nõudlus põhinevad ülemaailmse elanikkonna igapäevastel vajadustel ja soovidel, mistõttu pööratakse palju tähelepanu geopoliitilistele uudistele, mis võivad mõjutada kaubanduse elutähtsaid valdkondi. 

Uuringud geopoliitiliste uudiste ja turgude kohta

Geopoliitiliste uudiste mõju olemasolu turu sentimendile ei ole täheldatud vaid turgude vaatlemisel, vaid seda on kinnitanud ka teadlased. 

Geopoliitilise riski indeksi (Geopolitical Risk Index, GPR) töötasid välja Dario Caldara ja Matteo Iacoviello, et uurida geopoliitiliste sündmuste mõju finantsturgudele. Vastavalt nende uuringutele muretseb 75 protsenti turuosalistest geopoliitiliste riskide pärast ja reaktsioonid turgudel on korrelatsioonis negatiivsete gepoliitiliste arengute kohta käivate uudisartiklite sagedusega meediaväljaannetes nagu ajalehed. 

Caldara ja Iacoviello määratlevad geopoliitilist riski kui "negatiivsete sündmuste ohtu, teostumist ja süvenemist, mis on seotud sõdade, terrorismi ning riikide ja poliitiliste tegutsejate vaheliste pingetena, mis mõjutavad rahvusvaheliste suhete rahumeelset kulgu." 

Praktikas saab seda määratlust laiendada, et see hõlmaks keerulisi valimisi, pandeemiaid, muutusi rahvusvahelistes kaubanduslepingutes ning sündmusi, mis on seotud kõrgetasemeliste ärijuhtide ja poliitikutega, kelle haare võib mõjutada turge rahvusvahelisel tasandil. 

Geopoliitiliste uudiste mõju turgudele 

GPR indeks jälgib turu reaktsioone uudistele. Näiteks COVID-19 pandeemia eskaleerumisel tõusis indeks 2019. aasta detsembri tasemelt 74 2020. aasta jaanuaris tasemele 138,42. Samal ajal suurenesid riskid pakkumisele, sest riigid sulgesid oma piirid ja kehtestasid reisipiirangud, et vältida haiguse levikut. 

GPR indeksil on pöördvõrdeline seos turu sentimendiga. Mida kõrgemale see tõuseb, seda halvem on turu sentiment ja investeeringud, tööhõive ja aktsiate tootlus satuvad surve alla. 

Lõpetuseks, uued kauplejad peaksid olema teadlikud geopoliitilistest sündmustest tulenevate äkiliste muutuste võimalikkusest ja rakendama tõhusaid riskijuhtimise meetodeid. 

Rohkemate kauplemissündmustega tutvumiseks külastage Admiralsi Forexi kalendrit

Admirals pakub laia valikut harivaid ja analüütilisi veebikoolitusi. Et kohtuda ja suhelda kogenud kauplejatega, liitu meie tasuta veebikoolitustega! 

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske

 

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finantskirjanik

Sarah Fenwickil on laiad kogemused ajakirjanduses ja massikommunikatsioonis. Ta on töötanud korrespondenina edastades uudiseid Šveitsi börsi kohta ja ta on kirjutanud finants- ja majandusteemadel 15 aastat.