Föderaalresevi intressimäära otsuse eel on aktsiaturud languses

Juuni 14, 2022 14:02

Majanduslangusest tingitud hirmude tõttu on ülemaailmsed aktsiaturud Föderaalreservi 15. juunil aset võtva kohtumise eel languses.  

S&P oli languses, mis põhjustas kauplemisnädala alguses müügilaine Aasia aktsiaturgudel. USA aktsiaid mõjutas negatiivselt inflatsioon - USA tarbijahinna mai andmed olid 40 aasta kõrgeimad (8,6 protsenti).  

Arvestades Föderaalreservi senist retoorikat, järeldasid investorid ja kauplejad, et keskpank tõstab tõenäoliselt oma baasintressimäärasid vähemalt 0,5 protsenti, kui mitte 0,75 protsenti. Kuigi rahapoliitika karmistamine aitaks inflatsiooni ohjeldada, tähendaks see tõenäoliselt ettevõtete ja majapidamiste jaoks kallimaid laene, vähendades samal ajal tarbijate kulutusi. Nõrgemates majandustingimustes võivad kõrgemad intressimäärad tõsta ka laenukohustuste täitmatajätmise riski.  

USA dollar tõusis tänu turvasadamaid toetavatele turuhoiakutele, samal ajal kui kulla hetkehinnad langesid. Rääkides majanduslangusest USA-s, tasub mainida, et tõusvad intressimäärad toovad endaga ka võimaluse teenida rohkem hoiuste ja võlakirjade turgudel.  

Ühendkuningriik avaldas keeruliste majandustingimuste taustal täna oma viimased tööhõivet käsitlevad andmed. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) aprillis lõppenud kolme kuu töötuse määr oli 3,8 protsenti, mis on suurem kui eelmine 3,7 protsenti. Kõrge elukallidus ja tõusvad intressimäärad võivad vähendada investeeringuid Ühendkuningriigi tööturule ajal, mil COVID-19 mõjudest taastumine on äärmiselt tähtis.  

Jätkates teiste kauplemisuudistega, Saksamaa Euroopa majandusuuringute keskuse (ZEW) usaldusindeksi aruanne avaldatakse täna. Arvatase, et Indeks on tasemel -27,5. Eelmine tulemus oli -34,3. Eurot võivad tõsta oodatust paremad tulemused, kuid kui tegelikud tulemused on oodatust halvemad, võib see eurot negatiivselt mõjutada.  

USA tänane tootjahinnaindeksi aruanne võib mõjutada USA dollarit. Arvatakse, et uuringu mai tulemused on tõusnud 0,8 protsendini, mis on kõrgem kui 0,5 protsenti aprillis. Arvestades kõrget inflatsiooni maailma suurimas majanduses, pööratakse raportile rohkem tähelepnau kui tavaliselt. 

Kiire näpunäide  

Mis on USA tootjahinnaindeks?  

Tootjahinnaindeks on tootjatele ja teenuseosutajatele makstavate hindade hulgimüügi inflatsiooni juhtiv näitaja. "Juhtiv” ei viita siinpuhul olulisusele, vaid sellele, et indikaator annab meile aimu, millises suunas inflatsioon liigub. Juhtivaid näitajaid tõlgendatakse kui võimalikke tulevasi mõjusid ja mahajäänud näitajaid tõlgendatakse kui praeguseid mõjusid. 

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

 

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske. 

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finantskirjanik

Sarah Fenwickil on laiad kogemused ajakirjanduses ja massikommunikatsioonis. Ta on töötanud korrespondenina edastades uudiseid Šveitsi börsi kohta ja ta on kirjutanud finants- ja majandusteemadel 15 aastat.