New Zealand Dollar vs Canadian Dollar (NZDCAD)

Започнете да търгувате NZDCAD

Получете достъп до най-големите финансови пазари в света и търгувайте най-популярните инструменти при конкурентни условия

Учете в движение

Търгувайте от всяко място, по всяко време

Никога не пропускайте възможност за търговия

Започнете с 100 EUR

Технически спецификации

Parameters Data
Ливъридж до 1:500 (Retail - 1:20)
Комисион, USD 0
Символ NZDCAD
Минимален спред, CAD 0.00001
Среден спред, CAD 0.00036
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Pips -0.189
SWAP (продажба), Pips -0.587
3-дневен swap Wednesday
Размер на 1 тик 0.00001
Размер на лота, NZD 100,000
Минимален размер на контракта, лота 0.01
Максимален размер на контракта, лота 100
Стъпка от контракта, лота 0.01
Стойност на пип за минимален контракт, CAD 0.1
Минимален марджин, NZD 200 (Retail - 5000)
Минимален хеджиран марджин, NZD 100 (Retail - 2500)
Търговска платформа Metatrader 5
Търговско време, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Ливъридж до 1:500 (Retail - 1:20)
Комисион, USD 0
Символ NZDCAD
Минимален спред, CAD 0.00001
Среден спред, CAD 0.00036
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Pips -0.189
SWAP (продажба), Pips -0.587
3-дневен swap Wednesday
Размер на 1 тик 0.00001
Размер на лота, NZD 100,000
Минимален размер на контракта, лота 0.01
Максимален размер на контракта, лота 100
Стъпка от контракта, лота 0.01
Стойност на пип за минимален контракт, CAD 0.1
Минимален марджин, NZD 200 (Retail - 5000)
Минимален хеджиран марджин, NZD 100 (Retail - 2500)
Търговска платформа Metatrader 4
Търговско време, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Ливъридж до 1:500 (Retail - 1:20)
Комисион, USD per lot (single side) 3.0
Символ NZDCAD-Z
Минимален спред, CAD 0.00001
Среден спред, CAD 0.00019
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Pips -0.189
SWAP (продажба), Pips -0.587
3-дневен swap Wednesday
Размер на 1 тик 0.00001
Размер на лота, NZD 100,000
Минимален размер на контракта, лота 0.01
Максимален размер на контракта, лота 100
Стъпка от контракта, лота 0.01
Стойност на пип за минимален контракт, CAD 0.1
Минимален марджин, NZD 200 (Retail - 5000)
Минимален хеджиран марджин, NZD 100 (Retail - 2500)
Търговска платформа MetaTrader 5
Търговско време, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Ливъридж до 1:500 (Retail - 1:20)
Комисион, USD per lot (single side) 3.0
Символ NZDCAD-ECN
Минимален спред, CAD 0.00001
Среден спред, CAD 0.00019
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Pips -0.189
SWAP (продажба), Pips -0.587
3-дневен swap Wednesday
Размер на 1 тик 0.00001
Размер на лота, NZD 100,000
Минимален размер на контракта, лота 0.01
Максимален размер на контракта, лота 200
Стъпка от контракта, лота 0.01
Стойност на пип за минимален контракт, CAD 0.1
Минимален марджин, NZD 200 (Retail - 5000)
Минимален хеджиран марджин, NZD 100 (Retail - 2500)
Търговска платформа Metatrader 4
Търговско време, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri