US Natural Gas (1000 MMBtu) CFD, USD (NATURAL GAS)

Започнете да търгувате NATURAL GAS

Получете достъп до най-големите финансови пазари в света и търгувайте най-популярните инструменти при конкурентни условия

Учете в движение

Търгувайте от всяко място, по всяко време

Никога не пропускайте възможност за търговия

Започнете с 100 EUR

Технически спецификации

Parameters Data
Минимален марджин, % 5 (Retail - 10)
Комисион, USD 0
Символ NGAS
Минимален спред, USD 0.006
Среден спред, USD 0.006
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Pips -9.23
SWAP (продажба), Pips -3.25
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.001
Размер на лота, MMBtu 1,000
Минимален размер на контракта, лота 1
Максимален размер на контракта, лота 50
Стъпка от контракта, лота 1
Стойност на пип за минимален контракт, USD 1
Минимален хеджиран марджин, % 2.5 (Retail - 5)
Търговска платформа Metatrader 5
Търговско време, EET 01:00 - 23:00 Mon; 00:15 - 23:00 Tue - Fri


Parameters Data
Минимален марджин, % 5 (Retail - 10)
Комисион, USD 0
Символ NGAS
Минимален спред, USD 0.006
Среден спред, USD 0.006
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Pips -9.23
SWAP (продажба), Pips -3.25
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.001
Размер на лота, MMBtu 1,000
Минимален размер на контракта, лота 1
Максимален размер на контракта, лота 50
Стъпка от контракта, лота 1
Стойност на пип за минимален контракт, USD 1
Минимален хеджиран марджин, % 2.5 (Retail - 5)
Търговска платформа Metatrader 4
Търговско време, EET 01:00 - 23:00 Mon; 00:15 - 23:00 Tue - Fri


Parameters Data
Минимален марджин, % 5 (Retail - 10)
Комисион, USD per lot (single side) 1
Символ NGAS-Z
Минимален спред, USD 0.004
Среден спред, USD 0.004
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Pips -9.23
SWAP (продажба), Pips -3.25
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.001
Размер на лота, MMBtu 1,000
Минимален размер на контракта, лота 1
Максимален размер на контракта, лота 50
Стъпка от контракта, лота 1
Стойност на пип за минимален контракт, USD 1
Минимален хеджиран марджин, % 2.5 (Retail - 5)
Търговска платформа MetaTrader 5
Търговско време, EET 01:00 - 23:00 Mon; 00:15 - 23:00 Tue - Fri


Parameters Data
Минимален марджин, % 5 (Retail - 10)
Комисион, USD per lot (single side) 1
Символ NGAS-ECN
Минимален спред, USD 0.004
Среден спред, USD 0.004
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Pips -9.23
SWAP (продажба), Pips -3.25
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.001
Размер на лота, MMBtu 1,000
Минимален размер на контракта, лота 1
Максимален размер на контракта, лота 50
Стъпка от контракта, лота 1
Стойност на пип за минимален контракт, USD 1
Минимален хеджиран марджин, % 2.5 (Retail - 5)
Търговска платформа Metatrader 4
Търговско време, EET 01:00 - 23:00 Mon; 00:15 - 23:00 Tue - Fri