US Dollar Index Futures CFD (USD) (US Dollar Index)

Започнете да търгувате US Dollar Index

Получете достъп до най-големите финансови пазари в света и търгувайте най-популярните инструменти при конкурентни условия

Учете в движение

Търгувайте от всяко място, по всяко време

Никога не пропускайте възможност за търговия

Започнете с 100 EUR

Технически спецификации

Parameters Data
Минимален марджин, % 0.5 (Retail - 10)
Комисион, USD 0
Символ #USDX
Минимален спред, USD 0.03
Среден спред, USD 0.03
Limit / Stop нива 0
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, Index Levels 1
Минимален размер на контракта, лота 100
Максимален размер на контракта, лота 1000.0
Стъпка от контракта, лота 100
Стойност на пип за минимален контракт, USD 0.01
Минимален хеджиран марджин, % 0.25 (Retail - 5)
Дата на изтичане 10.03.2022
Месеци за контракта H, M, U, Z
Търговска платформа Metatrader 5
Търговско време, EET 03:00 - 23:58 Mon - Thur; 03:00 - 23:00 Fri; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that open positions are subject to closing out (liquidation) on the last dealing price upon expiry of the underlying futures contract (see Expiration Date in the table above).


Parameters Data
Минимален марджин, % 0.5 (Retail - 10)
Комисион, USD 0
Символ #USDX
Минимален спред, USD 0.03
Среден спред, USD 0.03
Limit / Stop нива 0
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, Index Levels 1
Минимален размер на контракта, лота 100
Максимален размер на контракта, лота 1000.0
Стъпка от контракта, лота 100
Стойност на пип за минимален контракт, USD 0.01
Минимален хеджиран марджин, % 0.25 (Retail - 5)
Дата на изтичане 10.03.2022
Месеци за контракта H, M, U, Z
Търговска платформа Metatrader 4
Търговско време, EET 03:00 - 23:58 Mon - Thur; 03:00 - 23:00 Fri; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that open positions are subject to closing out (liquidation) on the last dealing price upon expiry of the underlying futures contract (see Expiration Date in the table above).