Започнете да търгувате HSI50

Получете достъп до най-големите финансови пазари в света и търгувайте най-популярните инструменти при конкурентни условия

Учете в движение

Търгувайте от всяко място, по всяко време

Никога не пропускайте възможност за търговия

Започнете с 100 EUR

Технически спецификации

Parameters Data
Минимален марджин, % 0.5 (Retail - 10)
Комисион, HKD 0
Символ [HSI50]
Минимален спред, HKD 3.0
Среден спред, HKD 8.0
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Interest rate -0.00869
SWAP (продажба), Interest rate -0.00797
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, Index Levels 1
Минимален размер на контракта, лота 1.0
Максимален размер на контракта, лота 500
Стъпка от контракта, лота 1.0
Стойност на пип за минимален контракт, HKD 0.1
Минимален хеджиран марджин, % 0.25 (Retail - 5)
Търговска платформа Metatrader 5
Търговско време, EET 04:15 - 07:00 / 08:00 - 11:30 / 12:15 - 20:00 Mon - Fri; pre-close margining from 16:40 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


Parameters Data
Минимален марджин, % 0.5 (Retail - 10)
Комисион, HKD 0
Символ [HSI50]
Минимален спред, HKD 3.0
Среден спред, HKD 8.0
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Interest rate -0.00869
SWAP (продажба), Interest rate -0.00797
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, Index Levels 1
Минимален размер на контракта, лота 1.0
Максимален размер на контракта, лота 500
Стъпка от контракта, лота 1.0
Стойност на пип за минимален контракт, HKD 0.1
Минимален хеджиран марджин, % 0.25 (Retail - 5)
Търговска платформа Metatrader 4
Търговско време, EET 04:15 - 07:00 / 08:00 - 11:30 / 12:15 - 20:00 Mon - Fri; pre-close margining from 16:40 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


Parameters Data
Минимален марджин, % 0.5 (Retail - 10)
Комисион, HKD per lot (single side) 3
Символ [HSI50]-Z
Минимален спред, HKD 1.0
Среден спред, HKD 2.0
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Interest rate -0.00869
SWAP (продажба), Interest rate -0.00797
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, Index Levels 1
Минимален размер на контракта, лота 1.0
Максимален размер на контракта, лота 500
Стъпка от контракта, лота 1.0
Стойност на пип за минимален контракт, HKD 0.1
Минимален хеджиран марджин, % 0.25 (Retail - 5)
Търговска платформа MetaTrader 5
Търговско време, EET 04:15 - 07:00 / 08:00 - 11:30 / 12:15 - 20:00 Mon - Fri; pre-close margining from 16:40 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


Parameters Data
Минимален марджин, % 0.5 (Retail - 10)
Комисион, HKD per lot (single side) 3
Символ [HSI50]-ECN
Минимален спред, HKD 1.0
Среден спред, HKD 2.0
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Interest rate -0.00869
SWAP (продажба), Interest rate -0.00797
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, Index Levels 1
Минимален размер на контракта, лота 1.0
Максимален размер на контракта, лота 500
Стъпка от контракта, лота 1.0
Стойност на пип за минимален контракт, HKD 0.1
Минимален хеджиран марджин, % 0.25 (Retail - 5)
Търговска платформа Metatrader 4
Търговско време, EET 04:15 - 07:00 / 08:00 - 11:30 / 12:15 - 20:00 Mon - Fri; pre-close margining from 16:40 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.