Започнете да търгувате #EZJ

Получете достъп до най-големите финансови пазари в света и търгувайте най-популярните инструменти при конкурентни условия

Учете в движение

Търгувайте от всяко място, по всяко време

Никога не пропускайте възможност за търговия

Започнете с 100 EUR

Технически спецификации

Parameters Data
Минимален марджин, % 50 (Retail - 50)
Комисион, % 0.1
Минимална Комисиона, GBX 100
Символ #EZJ
Минимален спред, GBX 0.5
Среден спред, GBX 1.53
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), % -0.0167
SWAP (продажба), % -0.01664
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, Shares 1
Минимален размер на контракта, лота 1
Максимален размер на контракта, лота 500
Стъпка от контракта, лота 1
Стойност на пип за минимален контракт, GBX 0.01
Минимален хеджиран марджин, % 5 (Retail - 10)
Изчисление на дивидент за акция, GBX 0.439
Дата на изчисления дивидент 27.02.2020
Търговска платформа Metatrader 5
Търговско време, EET 10:05 - 18:30 Mon - Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


Parameters Data
Минимален марджин, % 50 (Retail - 50)
Комисион, % 0.1
Минимална Комисиона, GBX 100
Символ #EZJ
Минимален спред, GBX 0.5
Среден спред, GBX 1.53
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), % -0.0167
SWAP (продажба), % -0.01664
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, Shares 1
Минимален размер на контракта, лота 1
Максимален размер на контракта, лота 500
Стъпка от контракта, лота 1
Стойност на пип за минимален контракт, GBX 0.01
Минимален хеджиран марджин, % 5 (Retail - 10)
Изчисление на дивидент за акция, GBX 0.439
Дата на изчисления дивидент 27.02.2020
Търговска платформа Metatrader 4
Търговско време, EET 10:05 - 18:30 Mon - Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.