Избери Търговски Условия

Примери за изчислението на маржина, съгласно нашите търговски условия

Примери за изчислението на маржина, съгласно нашите търговски условия

Пример 1: Закупуване на спот FX продукт

Ако приемем, че типа на вашата сметка е Trade.MT4 и валутата е USD, ливъриджа за основните валутни двойки е според таблицата по-долу и се изчислява, както следва:

Номинална стойност на позицията, USD Ливъридж ниво
До 7 500 000 1:500
7 500 000 — 10 000 000 1:200
10 000 000 — 12 500 000 1:50
Над 12 500 000 1:10
Маржин Група Ливъридж ниво
FX Мейджъри 1:30

Нека да отворим следната позиция: купуваме 10 лота на EURUSD на 1.04440.

Стойността на номиналната позиция във валутата на сметката (USD) е 10 лота x 100 000 х 1.0444 = 1,044,400 USD, което е по-малко от първото ниво (праг) на 7,500,000 USD.

Следователно, ливъриджа от 1: 500 се прилага към тази позиция и маржин изискването се изчислява като 1,044,400 / 500 = 2,088.8 USD.

Нека да отворим позиция: купуваме 1 лот на EURUSD на 1.04440.

Номиналната стойност на позицията във валутата на сметката (USD) е 1 лот x 100,000 х 1.0444 = 104,440 USD.

Фиксираният ливъридж от 1: 30 се прилага към тази позиция и маржин изискването се изчислява като 104,440,30 / 30 = 3,481,33 USD.

Пример 2: Закупуване на кешов CFD индекс

Пример 2: Закупуване на кешов CFD индекс

Ако приемем, че типа на вашия акаунт е Trade.MT4 и валутата е USD, ливъриджа за CFD върху кешовите индекси е според таблицата по-долу и се изчислява, както следва:

Номинална стойност на позицията, USD Ливъридж ниво
До 500 000 1:500
500 000 — 3 500 000 1:200
3 500 000 — 4 700 000 1:50
Над 4 700 000 1:10
Номинална стойност на позицията, USD Ливъридж ниво
Основни индекси 1:20

Нека да отворим следната позиция: купуваме 100 лота на [DAX30] от 11,467.88, докато курса на EURUSD в MetaTrader е 1.04440.

[DAX30] е котиран в EUR, така че стойността на номиналната позиция в доларова сметка е 100 лота x 11,467.88 x 1.04440 = 1,197,705.39 USD.

Получената стойност е повече от първо ниво на 500 000 USD, но по-малко от второ ниво на 3 500 000 USD.

Следователно, ливъридж от 1: 500 се прилага към първите 500 000 USD на тази позиция и ливъридж от 1: 200 се прилага на остатъка. Така че, маржин изискванията са изчислени като 500000 / 500 + 697,705.39 / 200 = 4,488.53 USD.

Нека да отворим следната позиция: купуваме 10 лота на [DAX30] от 11,467.88, докато курса на EURUSD в MetaTrader е 1.04440.

[DAX30] е котиран в EUR, така че стойността на номиналната позиция в доларова сметка е 10 лота x 11,467.88 x 1.04440 = 119,770,54 USD.

Следователно, ливъридж от 1:20 се прилага към тази позиция и маржин изискването се изчислява като 119,770,54 / 20 = 5,988.53 USD.

Пример 3: Продажба на ДЗР продукт на метал и увеличаване на откритата позиция в същия продукт

Пример 3: Продажба на продукт ДЗР на метал

Ако приемем, че типа на вашата сметка е Trade.MT4 и тя е във валута GBP, ливъридж за ДЗР на метал се предоставя според таблицата по-долу, както е показано в следващите два примера.

Стойност на условна позиция стойност, GBP Ливъридж ниво
До 400 000 1:500
400 000 — 2 500 000 1:200
2 500 000-3 300 000 1:50
Над 3 300 000 1:10
Стойност на условна позиция стойност, GBP Ливъридж ниво
ЗЛАТО 1:20

Пример 3.1

Нека да отворим следната позиция: продаваме 25 лота ЗЛАТО от 1158.15, докато курса GBPUSDв MetaTrader е 1.22462.

ЗЛАТОTO е котирано в щатски долари, така че стойността на номиналната позиция във валутата на сметката (GBP) е 25 лота x 100 унции x 1158.15 / 1.22462 = 2,364,304.85 GBP

Получената стойност е повече от първия праг от 400 000 GBP, но по-малко от второ ниво от 2 500 000 GBP.

Следователно ливъридж от 1: 500 се прилага към първите 400 000 GBP на тази позиция, а 1: 200 се прилага на остатъка. Така че, маржин изискването е изчислено като следва 400 000 / 500 + 1,964,304.85 / 200 = 10,621.52 GBP.

Нека да отворим следната позиция: продаваме 2 лота ЗЛАТО от 1158.15, докато курса GBPUSD в MetaTrader е 1.22462.

ЗЛАТОTO е котирано в щатски долари, така че стойността на номиналната позиция във валутата на сметката (GBP) е 2 лота x 100 унции x 1158.15 / 1.22462 = 189,144,37 GBP

Следователно, ливъридж от 1:20 се прилага към тази позиция и маржин изискването се изчислява като 189,144,37 / 20 = 9,457.22 USD.

Пример 3.2

Да отворим една допълнителна позиция на същия инструмент, например: продаваме 5 лота ЗЛАТО на 1158.15.

ЗЛАТОТО се котира в щатски долари, така че стойността на номиналната позиция във валутата на сметката (GBP) е 25 лота x 100 унции x 1158.15 / 1.22462 = 2,364,304.85 GBP.

Общата номинална стойност на двете позиции във валутата на сметката (GBP) е 2,364,304.85 + 472,860.97 = 2,837,165.82 GBP, което е повече от второ ниво от 2 500 000 GBP, но по-малко от третото ниво от 3 300 000 GBP.

Следователно ливъридж от 1: 500 се прилага за първите 400 000 GBP. За общата номинална стойност на двете позиции се прилага ливъридж от 1: 200 към следващите 2 100 000 GBP и ливъридж от 1:50 за остатъка. Така че, изискванията за двете позиции се изчисляват като 400000 / 500 + 2,100,000 / 200 + 337,165.82 / 50 = 18,043.32 GBP.

Пример 4: Купуваме пот FX продукт в рамките на един час преди приключване на търговската сесия в петък

Ако приемем, че типа на вашата сметка е Trade.MT4 и тя е във валута USD, маржин условията, приложени към основните валутни двойки са пример 1.

Освен това, има условие, което се отнася до всички позиции за всички продукти, открити в рамките на последния час на търговската сесия в петък ще получат ливъридж от 1:50 — с изключение на позиции, които се отварят с по-нисък ливъридж (например 1:10).

Нека да отворим позиция: купуваме 100 лота USDJPY на 117.311 в петък, 23:35 (ЕЕT).

Според Техническите спецификации търговския график на USDJPY в EET е 00:05 Понеделник - 23:59 Петък, затова нашата позиция е предмет на условията за предварителен маржин.

USDJPY е котирана в щатски долари, така че стойността на номиналната позиция в сметката в USD е 100 лота x 100 000 x 1 = 10 000 000 USD, което е по-малко от четвъртото ниво на 12 500 000 USD, така че няма част от позицията, за която трябва да се прилага лост от 1:10.

Следователно, ливъридж от 1:50 се прилага към цялата позиция, а изискванията за маржин се изчислява като 10 000 000 / 50 = 200 000 USD.

Защо да изберете Admirals?

  • Минимален депозит 100 евро
  • 90% от поръчките се изпълняват в рамките на 150 милисекунди
  • Широк набор от финансови инструменти и различни класове активи
  • Множество възможности за плащане, които да отговорят на нуждите Ви
  • Подробни обучения, включително уебинари
  • Достъп до новини и актуализации от утвърдени доставчици
  • MetaTrader 4 и MetaTrader 5 са достъпни за изтегляне
  • Мобилното приложение на Admirals за търгуващите в движение
  • Над 20-годишен опит на пазара
  • 24/5/365 клиентска поддръжка на много езици